Arménie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

23. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Česky: Arménská republika
 • Arménsky: Hajastani Hanrapetutjun
 • Rusky: Республика Армения
 • Anglicky: Republic of Armenia

Složení vlády:

 • Premiér: Nikol Pašinjan
 • První místopředseda vlády: Ararat Mirzojan
 • Místopředseda vlády: Tigran Avinjan
 • Místopředseda vlády: Mher Grigorjan
 • Ministr zahraničních věcí: Zohrab Mnatsakanian
 • Ministr zdravotnictví: Arsen Torosjan
 • Ministerstvo hospodářského rozvoje a investicí: Artsvik Minasjan
 • Ministr spravedlnosti: Artak Zejnaljan
 • Ministr ochrany životního prostředí: Erik Grigorjan
 • Ministr zemědělství: Artur Khačatrjan
 • Ministr energetiky a přírodních zdrojů: Artur Grigorjan
 • Ministr školství a vědy: Arajik Harutjunjan
 • Ministr kultury: Lilit Makunc
 • Ministr sportu a mládeže:  Levon Vahradjan
 • Ministr obrany: Davit Tonojan
 • Ministr práce a sociálních věcí: Mane Tandiljan
 • Ministr dopravy, spojů a informačních technologií:  Ashot Hakobjan
 • Ministr městského rozvoje: Suren Papikjan
 • Ministr financí: Atom Džandžughazjan
 • Ministr pro mimořádné situace: Hračja Rostomjan
 • Ministryně diaspory: Mchitar Hajrapetjan

Pozn.: Arménie nemá ministerstvo vnitra, jeho funkce plní Policie AR a částečně Služba národní bezpečnosti.

Stručná charakteristika politického systému

Arménie je parlamentní republikou, legislativu představuje Národní shromáždění se 105 poslanci (dříve 131), kteří jsou voleni na čtyři roky.

Poslední parlamentní volby proběhly dne 2. dubna 2017. Zvítězila v nich dosud vládní Republikánská strana (55 mandátů), před stranou Prosperující Arménie (31 mandátů), aliance Yelk (9 mandátů), aliance Arménská revoluční federace (7 mandátů).

Dne 2. 3. 2018 byl jmenován prezidentem Arménské republiky Armen Sarkisian. Dne 17. 4. 2018 byl Národním shromážděním vybrán premiérem Serž Sargsjan. Po protestních akcích a demonstracích podal dne 23.4.2018 demisi.

Dne 8. 5. 2018 Národní shromážedění zvolilo premiérem opozičního vůdce Nikola Pašinjana.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Údaje k 1. 1. 2018:

 • Počet obyvatel: 2 972 700, z toho ve městech: 1 895 800 (63,8 %), na venkově: 1 076 900 (36,2 %)
 • Hustota na km2: 99,9
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 1 230 800

Zdroje: www.armstat.am 

Průměrný roční přírůstek:

 • 2011: 0,03 %
 • 2012: 0,25 %
 • 2013: 0,41 %
 • 2014: 0,47 %
 • 2015: 0,43 %
 • 2016: -0.4 %
 • 2017: -0,4 %

Demografické složení (k 1. 1. 2017):

 • ženy: 1 569 500, tj. 52,8 %
 • muži: 1 429 100, tj. 47,2 %

Pramen: www.armstat.am

Věkové rozvrstvení obyvatelstva (rok 2017):

 • 0–14: 579 729, tj. 19 %
 • 15–65: 2 136 056, tj. 70 %
 • nad 65 let: 33 ,465, tj. 10,99 %

Průměrná délka života (v roce 2017):

 • populace: 75,0 let
 • muži: 71,6 let
 • ženy: 78,3 let

Zdroj: www.armstat.am, CIA World Factbook

Národnostní složení:

 • 97,9 % Arméni
 • 1,3 % Jezídi
 • 0,5 % Rusové
 • 0,3 % ostatní

V Arménii žije více než 20 národnostních skupin. Kromě výše uvedených dále Řekové, Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.

Náboženské složení:

 • Arménská apoštolská církev 94,7 %
 • jiné křesťanské církve 4 %,
 • Jezídi 1,3 %

K jiným křesťanským církvím patří baptisté a presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev a Mechitaristická katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve). Jezídští Kurdové žijí hlavně v západní části země a praktikují jezídismus. V zemi žije malá židovská komunita (cca 700 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský islám.

Zdroj: www.armstat.am

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 10 provincií (arménsky „marz“):

 • Aragatsotn 
 • Ararat
 • Armavir
 • Gegharkunik
 • Kotayk
 • Lori,
 • Shirak
 • Syunik
 • Tavush  
 • Vajots Dzor

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Abovjan, Hrazdan, Vanadzor (dříve Kirovakan), Ijevan, Alaverdi, Kapan.

V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři (marzpet), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený Radou starších hlavního města, vzešlou z komunálních voleb.

Region

 

Populace (k 1. 1. 2018)

Největší města

Populace (k 1. 1. 2018)

Yerevan (city)

1 077 600

-

-

Aragatsotn

121 100

Ashtarak

17 200

Ararat

257 800

Artashat

19 800

Armavir

264 600

Armavir

28 200

Gegharkunik

229 700

Gavar

18 700

Lori

217 400

Vanadzor

79 300

Kotayk

251 600

Abovyan

44 600

Shirak

235 400

Gyumri

114 500

Syunik

138 400

Kapan

42 500

Tavush

123 500

Ijevan

20 500

Vayots Dzor

49 600

Yeghegnadzor

7 500

Source: www.armstat.am

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013 2014 2015 2016 2017

Změna HDP (%)

3,4

3,5

3,7

0,2

7,5

HDP na obyvatele ($)

3 505

3 405

3 151

3 525

3 872

Inflace (%)

5,8

3,0

3,7

-1,4

2,6

Nezaměstnanost (%)

16,9

17,6

17,7

17,9

17,8

Source: www.armstat.am

Makroekonomické údaje, leden-prosinec 2017, zdroj: ArmStat

 

Unit

2017

2017 vs. 2016, %

Index of Economic Activity

%

x

107,7

Industrial production

mil. AMD

1 660 995,3

112,6

Agricultural production

mil. AMD

906 760,1

97,0

Construction

mil. AMD

415 873,3

102,2

Trade

mil. AMD

2 602 132,2

114,0

Services (excluding trade)

mil. AMD

1 453 515,5

114,4

Consumer price index

%

X

101,0

Electricity production

mil. kWh

7 762,9

106,1

The average nominal wage

AMD

194 259

102,9

Foreign trade turnover

mil. USD

6 425,6

126,9

- of which exports goods

mil. USD

2 242,9

125,2

- from the import of goods

mil. USD

4 182,7

127,8

Rok 2017 skončil pro Arménii v pozitivním trendu, jelikož země zaznamenala nejvyšší ekonomický růst v posledních 10 letech a to růst DPH o 7,5 %. Tento trend byl posilován kladnými ekonomickými signály téměř ve všech oblastech ekonomické aktivity. Bylo to také zčásti způsobeno zotavením ruské ekonomiky a vzestupem cen komodit po celém světě, který vedl k vzestupu cen surovin, které Arménie vyváží.

V průběhu 1. čtvrtletí 2018 Arménie pokračovala v pozitivním růstu ekonomiky, přičemž tento růst předčil předpovědi mezinárodních finančních institucí a vládních míst. Drasticky nízká úroveň zahraničních investic (FDI) je na překážku dlouhodobým strategickým projektům a udržitelnému rozvoji obecně. Protože Arménie je malou zemí s otevřenou ekonomikou, bude vývoje dynamiky ve stávajícím roce stále značně závislý na vnějších faktorech, a to včetně výkonnosti ruské ekonomiky a odvozených ukazatelích (soukromé výdaje, cena zemního plynu atd.), celosvětové poptávce po komoditách atd.

Arménský průmyslový sektor je závislý na kovech, které představují přibližně 50 % vyvážených produktů, a představuje 10 % arménského HDP, přičemž polovina připadá na měď.

Pokud jde o domácí určující faktury, bude pokračovat negativní vliv zhoršeného podnikatelského prostředí, velice špatné infrastruktury a nedostatečné konkurence na růstový potenciál. Arménii se stále nedaří snížit vysokou míru nezaměstnanosti obyvatelstva, která na konci roku 2017 činila 17.8%. Nízké tlaky na trhu pracovních sil zadržují inflaci, která je od roku 2016 záporná. Očekává se však, že se celková inflace zvýší, a to v důsledku zvyšujících se cen potravin a komodit a také v důsledku opatření v monetární politice.

Očekává se, že stávající bilance zůstane v roce 2018 ve schodku. Převody a příjmy z vývozu v rámci běžného účtu rostly. Dovoz a zotavená domácí poptávka jsou však faktory, které běžný účet udržují v negativní bilanci.

Cestovní ruch:

Celkový objem přicestovalých osob na obou letištích Arménie v průběhu měsíců leden-březen činil 525 079, což je o 9,3 % více než za stejné období minulého roku, jak uvedlo oddělení civilní letecké přepravy. Pouze na mezinárodním letišti Zvartnots se počet cestujících za leden-březen 2018 zvýšil o 5,8 %.

Výkonnost arménské ekonomiky:

Index ekonomické aktivity pokračoval ve svém pozitivním trendu od své předchozí hodnoty, a konkrétně zaznamenal 8.6%-ní růst za první dva měsíce roku 2018. Tento pozitivní vývoj pokračuje.

Za rychlým tempem růstu indexu ekonomické aktivity stojí rychlý růst v oblasti průmyslu, stavebnictví, domácím obchodu a služeb. V oblasti zemědělství však v prvních dvou měsících došlo k opačnému trendu (o 0,1 %), a to přesto, že údaje z února ukazují na meziroční zvýšení o 3,3 %.

Průmyslová produkce:

V období leden-únor pokračoval průmysl ve svém pozitivním trendu, přičemž byl zaznamenán růst o 8,3 % a bylo zde dosaženo celkové hodnoty 262,4 mil. USD. Dynamika tohoto rozvoje však není v rovnováze; růst za leden činil 13,9 %, avšak růst v únoru činil 3,3 %. Vývoj průmyslu mohl být velice nepříznivě ovlivněn pozastavením činnosti důlní společnosti Valex, která působí v severní Arménii. K dočasnému uzavření této společnosti, jenž se zabývá těžbou kovů, přispěly problémy s ochranou životního prostředí a znečištěním, obnova a renovace. Je však jasné, že uzavření výrazným způsobem sníží celkovou výkonnost tohoto odvětví i v budoucnu.

V odvětví zpracovatelského průmyslu, který má v oblasti průmyslové výroby největší podíl (57,7 %) byl zaznamenán výrazný růst 18,4 % za období prvních dvou měsíců 2018.

Služby:

V období leden-únor byly obyvatelstvu Arménie poskytnuty služby v celkové hodnotě 237,1 mil. USD. Národní statistická služba (NSS) Arménie uvádí, že tento růst lze přičíst vzestupem téměř ve všech kategoriích služeb: objem v oblasti veřejného stravování se zvýšil o 21,9 %, v oblasti profesních, technických a vědeckých činností o 18,4 %, v oblasti zdravotnictví o 32,3 %, v oblasti transakcí s realitami 13,2 %, v oblasti informační a komunikační 7,6 %, v oblasti administrativních a podpůrných činností 24,9 %, v oblasti finančních a pojišťovatelských aktivit 19,1 %, v oblasti kultury, zábavy a ostatních aktivit 13,7 % a objem v oblasti přepravních služeb vzrostl o 15,2 %.

V oblasti služeb i nadále vede finanční sektor, s celkovým objemem 51 704 AMD (107,3 mil. USD), přičemž značný podíl zde připadá na bankovní sektor.

V období leden-únor zaznamenal výrazný růst také domácí obchod, přičemž objem obchodu činil 745,1 mil. USD, což představuje nárůst o 17,4 %. Tempo růstu v lednu a v únoru bylo přibližně stejné. Tento růst byl zaznamenán jak v oblasti maloobchodu tak i velkoobchodu, kde došlo ke zvýšení o 5,1 % a 34,1 %. Především došlo ke zvýšení obchodu s automobily, které

mají na domácím obchodu podíl 4,1 %, přičemž toto zvýšení přesahovalo hodnotu 20 %. V oblasti stavebního průmyslu došlo k zotavení z loňské recese a počínaje říjnem byl zaznamenán růst. V období prvních dvou měsíců roku 2018 došlo v oblasti stavebnictví ke zvýšení o 22,7%, přičemž celkový objem zde činil 44,9 mil. USD. Zemědělství je od loňského roku v recesi, s výjimkou října, kdy byl zaznamenán růst o 34,7 %. Celkový ukazatel však do konce roku zůstával záporný. Na začátku roku 2018 zůstala tato situace beze změny. V lednu došlo k poklesu o 0,4 %. V únoru však došlo k nepatrnému zotavení. V důsledku toho arménské zemědělství vyprodukovalo objem v celkové hodnotě 94,1 % celkového výstupu, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená pokles o 0,1 %.

NSS uvádí, že spotřební ceny v období prvních dvou měsíců stouply o 3,1 %. Podíl na tomto trendu mají ustanovení nového daňového řádu, která vstoupila v platnost v lednu 2018. Tato ustanovení se především vztahují na ceny paliv, což mělo následný vliv také na ceny jiných komodit.

V období leden – únor se měsíční mzda zvýšila o 5.8% a její průměrná výše činila 169 609 AMD (352 USD). V období leden-únor se průměrný plat v nestátním sektoru zvýšil o 7 %, zatímco veřejný sektor zaznamenal zvýšení pouze 2,7 %. Toto číslo je nižší než zvýšení spotřebitelských cen, což znamená další zátěž pro obyvatelstvo.

Fiskální politika:

V období leden-únor činil daňový výběr 153 662,1 mil. AMD (318,7 mil. USD), což znamená pokles o 11,1 % ve srovnání s loňským rokem. V porovnání s předchozím obdobím jsou výdaje mnohem nižší a činí 327 mil. USD, což odpovídá vládnímu programu na konsolidaci rozpočtu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

  2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy

1 071 370,6

1 137 096,9

1 147 178,2

1 171 107,3

1 237 155,5

Výdaje

1 142 890,4

1 168 863,6

1 378 376,7

1 427 498.1

1 503 883,4

Saldo

-71 519,9

-31 766,7

-231 198,5

-272 510,2

-266 727,9

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am
Údaje v mil. dramů

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Fiskální politika:

V období leden-únor činil daňový výběr 153 662,1 mil. AMD (318.7 mil. USD), což znamená pokles o 11,1 % ve srovnání s loňským rokem. V porovnání s předchozím obdobím jsou výdaje mnohem nižší a činí 327 mil. USD, což odpovídá vládnímu programu na konsolidaci rozpočtu.

Veřejné zadlužení Arménie: Ačkoli vláda vyjádřila svou vůli snížit tlak na externí výpůjčky prostřednictvím více cílených půjček od mezinárodních věřitelů, v prvních dvou měsících roku 2018 pokračovala ve zvyšování veřejného zadlužení.

Podle údajů NSS činil veřejný dluh Arménie na konci února 6 851 213 mil. USD (což se rovná 59,3 % HDP země) a to znamená zvýšení o 1,13 % ve srovnání s údajem z konce prosince roku 2017.

Tento nárůst byl vyvolán zvýšením jak vnějších tak i domácích výpůjček. Stojí za zmínku, že vnější zadlužení vlády zaznamenalo nárůst o dalších 507 mil. USD od konce prosince 2018.

  2013 2014 2015 2016 2017
Běžný účet -839 -849 -279 -285,5 -399,9
Kapitálový účet 76 70 65,3 34,9 46,3
Finanční účet -1 030 -844 -380,4 -459,8 -465,6
Zahraniční zadluženost 3 785 4 405 5 077,7 5 494,9 5 574,7
Dluhová služba 1 705 1 253 1 506 - -
Devizové rezervy 2 252 1 489 1 775 -  

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

1 "ACBA-CREDIT-BANK AGRICOL" CJSC
Address: Byron str.1, Yerevan
Branches: 58
Tel.: 318 888
Fax: 54-34-85

E-mail: acba@acba.am 
Web: www.acba.am 
SWIFT:AGCAAM22 TPIN: 02520007

2."Ameriabank" CJSC
Address: Grigor Lusavorich p.9, Yerevan
Branch: 13
Tel.: 561 111
Fax: 513 133
E-mail: info@ameriabank.am 
Web: www.ameriabank.am 
SWIFT: ARMIAM22, TPIN: 02502212

3. "Anelik Bank" CJCS
Address: Vardanants str. 13, Yerevan
Branch: 13
Tel.: 593 333; 060 273 333; TELEX: ANELSU
Fax: 22-65-81
E-mail: anelik@anelik.am 
Web: www.anelik.am 
SWIFT: ANIKAM22, TPIN: 00005409

4. "ARARATBANK" CJSC
Address: Pushkin str. 19, Yerevan
Branch: 63
Tel.: 59-23-23
Fax: +374 39 07033
E-mail: araratbank@araratbank.am 
Web: www.araratbank.am 
SWIFT: ARMCAM22, TPIN: 02500518

5. "Ardshinbank" CJSC
Address: G.Lusavorchi 13 and G. Lusavorchi 13/1, Yerevan
Branch: 66
Tel.: 528 513, TELEX 243 286 LALA AM
Fax: 56 74 86
E-mail: office@ashib.am 
Web: www.ashib.am 
SWIFT: ASHBAM22, TPIN: 02566492

6. "ARMBUSINESSBANK" CJSC
Address: Nalbandyan str. 48, Yerevan
Branch: 50
Tel.: 592 010, 592 015
Fax: 592 064
E-mail: info@armbusinessbank.am 
Web: www.armbusinessbank.am 
SWIFT: ARMNAM 22 TPIN: 01500362

7."ARMECONOMBANK" OJSC 
Address: Amiryan str. 23/1, Yerevan
Branch: 48
Tel.: 510 910
Fax: 53-05-06
E-mail: bank@aeb.am 
Web: www.aeb.am 
SWIFT: ARECAM22, TPIN: 02201405

8. "ArtsakhBank" CJSC
Address: 3 Kievyan str., Yerevan
Branch: 22
Tel." 0479 43412, TELEX (684) 243 385 BANK AM
Fax: (37473) 71542
E-mail: info@artsakhbank.am 
Web: www.artsakhbank.com 
TPIN: 90001386

9. "Converse Bank Corp"
Address: V. Sargisyan str. 26/1, Yerevan
Branch 34
Tel.: 511200, 511211, 511205, TELEX:243139 PBCON RU, 111 780 HOR RU
Fax: (885) 3906195
E-mail: post@conversebank.am 
Web: www.conversebank.am 
SWIFT: COVBAM22, TPIN: 00000291

10. "HSBC Bank Armenia" CJSC
Address: Teryan str. 66, Yerevan
Branch: 9
Tel.: 060 655 000
Fax: 060 655 501
E-mail: hsbc.armenia@hsbc.com 
Web: www.hsbc.am 
SWIFT: MIDLAM22, TPIN: 02514855

11. "Inecobank" CJSC
Address: Tumanyan str. 17, Yerevan
Branch: 27
Tel.: 510 510
Fax: 510 573
E-mail: inecobank@inecobank.am 
Web: www.inecobank.am 
SWIFT: INJSAM22, TPIN: 02518512

12. "Unibank" CJSC
Address: Charents str. Building12, Yerevan
Branch: 46
Tel.: 595 555, TELEX: 243313 UNI AM
Fax: 555 140
E-mail: unibank@unibank.am 
Web: www.unibank.am 
SWIFT: UNIJAM22, TPIN: 02559077

13. "VTB Bank Armenia" CJSC
Address: Nalbandyan str. 46, Yerevan
Branch 66
Tel.: (+37410) 513 749, (+3748000) - 8787
Fax: (+37410) 56-55-78
E-mail: headoffice@vtb.am 
Web: www.vtb.am 
SWIFT: ARMJAM22, TPIN: 00400222

14. EVOCABANK CJSC
Address: Armenia, 0010, Yerevan
Hanrapetutyan St., 44/2 Building
Head Office
Tel.: (+37410) 605555, 562036, 582977
E-mail: hello@evocabank.am 
Web: www.evocabank.am 
SWIFT: PRML AM 22

Pojišťovny

1. ARMENIA INSURANCE / RASCO INSURANCE
Address: 10 Northern ave., Areas 1
Tel.: 011 560 404 010; 010 560 404
E-Mail: info@armeniainsurance.am
Web: www.armeniainsurance.am

2. ARMENIAN MOTORS INSURANCE BUREAU Insurance company
Address: 22 Hanrapetutyan str.
Tel.: 580032 580034 580043 Hot line
E-Mail: info@paap.am
Web: www.paap.am

3. AvantGuard RISK SOLUTIONS Insurance company
Address: 11 Khanjyan str., 2 floor
Tel.: 060447171 099040581
E-Mail: info@avant-guard.am
Web: www.avant-guard.am

4. Five Ways
Address: Yerevan, 0012, 11 Komitas Ave.
Tel.: 010325532, 096325532
E-Mail: fivewaystravel@gmail.com
Web: www.fiveways.am

5. INGO ARMENIA
Address: Hanrapetutyan St., 51, 53, Areas 47, 48, 50, Yerevan
Tel: + 374-10-543 134
E-Mail: info@ingoarmenia.am
Web: www.ingoarmenia.am

6. NAIRI INSURANCE
Address: 10/110 V. Sargsyan str., Piazza Grande business center
Tel.: 539 457; 539 468, 060 500 060
Fax: 543 594
E-Mail: nairi@nairi-insurance.am
Web: www.nairi-insurance.am

7. PRIME INSURANCE
Address: Proshyan str. 2/1, 19 area, Yerevan, Armenia
Tel.: 526 418 526431 # 11
Fax: 526441 # 18
E-Mail: prime@prime-insurance.com
Web: www.prime-insurance.com

8. “RESO” CJSC
Address: Komitas ave. 62
Tel.: 060 275 757
E-Mail: info@reso.am
Web: www.reso.am

9. ROSGOSSTRAKH ARMENIA
Address: Northern ave. 1
Tel.: 591 010 Office; 311 010 In case of accidents
E-Mail: info@rgs.am
Web: www.rgs.am

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém (všechny zákony a jiné užitečné informace jsou k dispozici v AJ a RJ na webových stránkách Státní daňové služby Arménské republiky www.taxservice.am) spočívá na šesti druzích daní:

 • daň ze zisku – 20 % (viz. Zákon o dani ze zisku)
 • daň z příjmu – V případě platu až do výše 150 000 AMD je daň z příjmů 23% zdanitelného příjmu. 150 000 - V případě registrovaného platu ve výši 2 000 000 AMD je daň z příjmů 34 500 AMD plus 28% z částky přesahující 150 000 AMD. V případě platu převyšujícího 2 000 000 dramů je daň z příjmů 552 500 AMD plus 36% z částky přesahující 2 000 000 AMD (Podle daňového řádu RA).
 • DPH – 20 %
 • Povinný akumulační důchodový systém - 10% základního příjmu. Pokud je základní příjem menší než 500 000 dramů, 5 procent bude vyplaceno jednotlivci a dalších 5 procent ze strany státu. Pokud základní příjem přesáhne 500 000 dramů, stát zaplatí 25 000 dramů a jednotlivec ztratí 25 000 dramů, ale méně než 10 000 měsíčních mezd, ale ne více než 25 000 dramů za měsíc.
 • Fond pojištění vojáků - Poplatek činí 1 000 dramů za měsíc.
 • spotřební daň – sazby viz. Zákon o spotřební dani
 • daň z majetku – aplikuje se na nemovitosti, dopravní prostředky, sazby podle hodnoty majetku viz. Zákon z daní z majetku
 • daň z půdy – viz. Zákon o dani z půdy

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: