Austrálie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 8. 2018

© Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Austrálie byla jako exportní destinace v roce 2017 na 38. místě, z hlediska importu byla na 58. místě a z pohledu vzájemného obratu, který v roce 2017 dosáhl téměř 14 mld. Kč, pak na 46. místě. Obchodní bilance vykázala z pohledu ČR přebytek v hodnotě 6,2 mld. Kč. V roce 2017 ČR vyvezla do Austrálie zboží za 10,1 mld. Kč (430 mil.USD). Dovoz ČR z Austrálie v r. 2017 dosáhl hodnoty 3,8 mld. Kč.

Obchodní výměna  ČR – Austrálie (v tis.USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2010

300 744

38.

158,1

107 765

51.

110,2

408 509

48.

141,8

192 979

2011

408 279

37.

135,8

157 685

51.

146,3

565 964

45.

138,5

250 594

2012

517 228

31.

126,7

175 907

51.

111,6

693 135

42.

122,5

341 321

2013

680 982

27.

131,7

172 808

52.

98,2

853 790

37.

123,2

508 174

2014

591 625

29.

86,9

160 335

54.

92,8

751 960

42.

88,1

431 290

2015

608 002

 30.

100,5

154 425

 55.

96,1

762 427

 39.

99,5

453 577

2016

429 328

38.

70,6

151 661

56.

97,9

580 989

43.

76,2

277 667

2017

430 243

38.

100,4

163 790

 58.

106,8

593 495

 46.

102,1

265 914

Obchodní výměna ČR - Austrálie (v tis. Kč)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

Poř.

Index

Poř.

Index

Poř.

Index

2010

5 747 528

38.

158,5

2 059 491

51.

110,5

7 807 019

48.

142,2

3 688 037

2011

7 221 633

37.

125,6

2 789 129

51.

135,4

10 010 762

45.

128,2

4 432 504

2012

10 128 870

31.

140,3

3 444 784

51.

123,5

13 573 654

42.

135,6

6 684 086

2013

13 323 420

27.

131,5

3 380 993

52.

98,1

16 704 413

37.

123,1

9 942 427

2014

12 273 845

29.

92,1

3 326 313

55.

98,4

15 600 158

42.

93,4

8 947 532

2015

14 956 855

 30.

119,1

3 798 847

 55.

113,9

18 755 702

 39.

118,0

11 158 008

2016

10 477 625

38.

70,1

3 704 728

56.

97,5

14 182 353

43.

75,6

6 772 897

2017

10 117 498

 38.

100,4

3 828 030

 58.

106,8

13 945 528 46.

102,1

6 289 468

Zdroj: ČSÚ/MPO

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Vývozu dominují osobní automobily (31%), významně jsou zastoupeny dřevo, vysílací přístroje, motory, hračky, mikroskopy a stavební a manipulační technika.

Top komodity českého vývozu za rok 2017
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

3 229 854

2

Dřevo rozřezané,štípané,loupané,i hoblov.apod.,›6mm 585 299

3

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání 570 558

4

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 434 831

5

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

261 760

6

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

218 501

7

Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy

217 417

8

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

161 344

9

Zboží pekařské,pečivo,oplatky,rýžový papír,apod.

146 872

10

Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

129 667

Zdroj: ČSÚ

Dovoz

Významnou položkou australského dovozu do ČR je dlouhodobě vlna, která tvoří 63,5 % všeho dovozu v roce 2017. Dále se dováží např. léky, mince, autodíly, víno a maso. 

Top komodity českého dovozu za rok 2017
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1 Vlna nemykaná nečesaná

2 426 433

2 Mince

112 293

3 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

104 501

4 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

94 121

5 Maso hovězí čerstvé chlazené

93 278

6 Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické příst

78 791

7 Nikl nezpracovaný

74 628

8 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

70 115

9 Desky třískové apod.,ze dřeva a podobných materiálů

57 264

10 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

40 367

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR  za rok 2016 přesáhly v oblasti služeb v relaci s Austrálií 1,2 miliardy Kč, pozitivní saldo v obchodu se službami ČR představovalo téměř 1 mld.Kč. Nejvýznamnější položkou z celkového objemu příjmů ze služeb byl cestovní ruch, který zajistil 786 mil. Kč.

Bilance vzájemného obchodu v oblasti služeb podle statistiky ČNB v mil. Kč

Položka

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy ČR

1 427,0

1 603,1

1 855,3

1 483,6

 

Výdaje ČR

195,2

835,5

839,4

545,7

 

Vzájemný obrat

1 622,2

2 438,6

2 694,7

2 029,3

 

Bilance

+1 231,8

+767,6

+1 015,9

+937,9

 

Zdroj

Struktura služeb v mil. Kč z pohledu ČR za r. 2016

Položka

Příjmy

Výdaje

Cestovní ruch

786,4

271,2

Z toho soukromé cesty

110,1

14,7

Doprava

248,3

147,5

ICT služby

166,1

20,8

Ostatní podnikatelské služby

120,4

60,8

Zdroj

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Australského distributora nebo zastoupení v Austrálii má řada českých firem. Česká společnost MITAS a.s. (druhý největší evropský výrobce mimosilničních pneumatik) koupila australského distributora pneumatik firmu Mityre Australia Pty Ltd se sídlem v Melbourne. V rámci této akvizice zvýšila firma Mitas podíl na australském trhu, zlepšila logistiku, marketing i zákaznický servis.

Skupina SYNOT se vstala strategickým investičním partnerem australského výrobce herních zařízení a her kasinového typu Atlas Gaming.

V australském Melbourne má své zastoupení také česká firma Invea-Tech, jedna z nejrychleji rostoucích IT firem v ČR a přední dodavatel řešení pro ochranu podnikových sítí a zlepšování jejich výkonnosti.

Výhradním distributorem několika českých tradičních hračkářských firem (Kovap Náchod, Detoa Albrechtice, Miva Vacov, Cedda Cavity nebo Dřevodětem) je firma HappyGoDucky se sídlem v Sydney.

Z dalších firem působících v Austrálii můžeme uvést např.:

 • Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav
 • Tatra trucks a.s., Kopřivnice
 • JUTA
 • TESCAN
 • STROS – Sedlčanské strojírny
 • Austin Detonator, Vsetín
 • Lasvit
 • AVAST
 • Stavostroj, a.s. Nové Město nad Metují
 • Tedom, Třebíč
 • BORCAD
 • LINET
 • KOVOBEL
 • DT Výhybkárna a strojírna, Prostějov
 • Pražská strojírna
 • Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň
 • Novopacké pivo
 • Budějoviský Budvar
 • Karlovarská Becherovka
 • Barum Continental s.r.o., Otrokovice
 • Kimberly - Clark Inova a.s., Praha
 • Kitl, s.r.o.
 • Aeropilot, s.r.o.
 • Evektor Aerotechnik
 • Lučební závody Draslovka
 • Kovobel, a.s.

Z australské strany jde o následující firmy:

 • Pacific Beverages Pty. Ltd.
 • Cochlear Limited
 • Southtrade International Pty. Ldt.
 • Collins & Co.
 • Macquarie Group

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dne 1. března 2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země.

 • Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii lze podávat na Velvyslanectví Australského společenství v Berlíně. Čeští zájemci musí splnit mimo jiné následující podmínky: věkový limit 18 až 30 let, občanství ČR, účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty, doložení dostatečných finančních prostředků k úhradě životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Austrálii, doklad o zdravotním pojištění dle požadavků Austrálie, předpokládá se znalost angličtiny. Více informací o procesu podání žádosti lze nalézt na https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií, podepsaná v Canbeře 28. března 1995, vstoupila v platnost dne 27. listopadu 1995.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Canbeře 30. září 1993, v platnost vstoupila dne 26.6.1994.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o spolupráci při mírovém využití jaderné energie a převodech jaderného materiálu vstoupila v platnost dne 17.5.2002.
 • Platnost obchodní dohody mezi ČR a Austrálií byla ukončena ke 30.4.2004, tedy ke dni vstupu ČR do EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pro finanční rok 2016-17 je ODA AU stanovena ve výši 3,8 mld. AUD. Příspěvky do ODA se postupně snižují, nicméně AU si stanovila za cíl, aby do roku 2020 bylo 20 % ODA vynaloženo na Aid for Trade financování. Pro finanční rok příspěvek na Aid for Trade představuje 741 mil. AUD, tj. 19,5 % celkové ODA. Na humanitární pomoc má AU alokováno v rozpočtu 130 mil. AUD, přičemž dalších 70 mil. ročně je vyčleněno na řešení uprchlických krizí a dodatečných 16 mil. přispěje australská vláda v roce 2017 Fidži na pomoc při obnově země po hurikánu Winston z února loňského roku.

Hlavní příjemci australské zahraniční pomoci ve finančním roce 2016-2017

Příjemci

v mil. AUD

Jihovýchodní a Východní Asie

887,7

Indonésie

365,7

Vietnam

83,6

Filipíny

81,9

Východní Timor

93,7

Kambodža

90,0

Pacifické ostrovy

1 138,4

Papua Nová Guinea

558,3

Šalomounovy ostrovy

162,0

Vanuatu

62,5

Fidži

76,9

Subsaharská Afrika a Střední východ

184,9

Jižní a západní Asie

282,8

Afghánistán

82,7

Pákistán

47,0

Bangladéš

56,1

Srí Lanka

27,5

Nepál

34,0

Zdroj

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek