Austrálie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 5. 2019

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Austrálie byla jako exportní destinace v roce 2018 na  39. místě, z hlediska importu byla na  56. místě a z pohledu vzájemného obratu, který v roce 2018 dosáhl 13,7 mld. Kč, pak na 48. místě. Obchodní bilance vykázala z pohledu ČR přebytek v hodnotě 5,2  mld. Kč. V roce 2018 ČR vyvezla do Austrálie zboží za  9,5 mld. Kč Dovoz ČR z Austrálie v r. 2018  dosáhl hodnoty 4,2 mld. Kč.

Obchodní výměna  ČR – Austrálie (v tis.USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2011

408 279

37.

135,8

157 685

51.

146,3

565 964

45.

138,5

250 594

2012

517 228

31.

126,7

175 907

51.

111,6

693 135

42.

122,5

341 321

2013

680 982

27.

131,7

172 808

52.

98,2

853 790

37.

123,2

508 174

2014

591 625

29.

86,9

160 335

54.

92,8

751 960

42.

88,1

431 290

2015

608 002

 30.

100,5

154 425

 55.

96,1

762 427

 39.

99,5

453 577

2016

429 328

38.

70,6

151 661

56.

97,9

580 989

43.

76,2

277 667

2017

430 243

38.

100,4

163 790

 58.

106,8

593 495

 46.

102,1

265 914

2018

437 617

39.

101,7

197 711

56.

120,7

635 328

48.

107,0

239 274

Obchodní výměna ČR - Austrálie (v tis. Kč)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

Poř.

Index

Poř.

Index

Poř.

Index

2011

7 221 633

37.

125,6

2 789 129

51.

135,4

10 010 762

45.

128,2

4 432 504

2012

10 128 870

31.

140,3

3 444 784

51.

123,5

13 573 654

42.

135,6

6 684 086

2013

13 323 420

27.

131,5

3 380 993

52.

98,1

16 704 413

37.

123,1

9 942 427

2014

12 273 845

29.

92,1

3 326 313

55.

98,4

15 600 158

42.

93,4

8 947 532

2015

14 956 855

 30.

119,1

3 798 847

 55.

113,9

18 755 702

 39.

118,0

11 158 008

2016

10 477 625

38.

70,1

3 704 728

56.

97,5

14 182 353

43.

75,6

6 772 897

2017

10 117 498

 38.

100,4

3 828 030

 58.

106,8

13 945 528 46.

102,1

6 289 468

2018

9 505 217

39.

93,9

4 277 949

56.

11,7

13 783 166 48.

98,8

5 227 268

Zdroj: ČSÚ/MPO

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Vývozu dominují osobní automobily (28,2 %), významně jsou zastoupeny dřevo, vysílací přístroje, motory, hračky, mikroskopy a stavební a manipulační technika.

Top komodity českého vývozu za rok 2018
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

2 682 076

2

Dřevo rozřezané,štípané,loupané,i hoblov.apod.,›6mm 663 923

3

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání 558 080

4

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 381 533

5

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

296 028

6

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

245 714

7

Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj

194 460

8

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

181 091

9

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických ob

159 758

10

Zboží pekařské,pečivo,oplatky,rýžový papír,apod.

137 567

Zdroj: ČSÚ

Dovoz

Významnou položkou australského dovozu do ČR je dlouhodobě vlna, která tvoří 63,5 % všeho dovozu v roce 2018. Dále se dováží např. léky, mince, autodíly, víno a maso. 

Top komodity českého dovozu za rok 2018
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1 Vlna nemykaná nečesaná

2 763 794

2 Mince

158 811

3 Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické příst

112 650

4 Léky odměřené ne krev ap vata aj

  108 388

5 Maso hovězí čerstvé chlazené

104 707

6 Uhlí černé brikety bulety ap z uhlí černého

102 762

7 Nikl nezpracovaný

87 048

8 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

86 493

9

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

78 256

10 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

67 852

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR za rok 2018 přesáhly v oblasti služeb v relaci s Austrálií 1,6 miliardy Kč, pozitivní saldo v obchodu se službami ČR představovalo téměř 0,9 mld.Kč. Nejvýznamnější položkou z celkového objemu příjmů ze služeb byl cestovní ruch, který zajistil 989 mil. Kč.

Bilance vzájemného obchodu v oblasti služeb podle statistiky ČNB v mil. Kč

Položka

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy ČR

1 603,1

1 855,3

1 483,6

  1 960,8 1 678,2

Výdaje ČR

835,5

839,4

545,7

  818,1 789,8

Vzájemný obrat

2 438,6

2 694,7

2 029,3

 2 778,9 2 468

Bilance

+767,6

+1 015,9

+937,9

 +1 142,7 + 888,5

Zdroj Česká národní banka

Struktura služeb v mil. Kč z pohledu ČR za r. 2018

Položka

Příjmy

Výdaje

Cestovní ruch

989,4

389,3

Z toho soukromé cesty

130,1

377,0

Doprava

285,3

245,2

ICT služby

165,1

41,4

Ostatní podnikatelské služby

175,9

77,2

Zdroj Česká národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Australského distributora nebo zastoupení v Austrálii má řada českých firem. Česká společnost MITAS a.s. (druhý největší evropský výrobce mimosilničních pneumatik) koupila australského distributora pneumatik firmu Mityre Australia Pty Ltd se sídlem v Melbourne. V rámci této akvizice zvýšila firma Mitas podíl na australském trhu, zlepšila logistiku, marketing i zákaznický servis.

Skupina SYNOT se vstala strategickým investičním partnerem australského výrobce herních zařízení a her kasinového typu Atlas Gaming.

V australském Melbourne má své zastoupení také česká firma Invea-Tech, jedna z nejrychleji rostoucích IT firem v ČR a přední dodavatel řešení pro ochranu podnikových sítí a zlepšování jejich výkonnosti.

Výhradním distributorem několika českých tradičních hračkářských firem (Kovap Náchod, Detoa Albrechtice, Miva Vacov, Cedda Cavity nebo Dřevodětem) je firma HappyGoDucky se sídlem v Sydney.

Z dalších firem působících v Austrálii můžeme uvést např.:

 • Škoda Auto, a.s.
 • Tatra trucks a.s.
 • JUTA a.s
 • TESCAN a.s.
 • STROS – Sedlčanské strojírny a.s.
 • Austin Detonator s.r.o.
 • Lasvit s.r.o.
 • AVAST Software s.o.
 • Bohemia Interactive a.s.
 • Stavostroj, a.s.
 • Tedom a.s.
 • BORCAD s.r.o.
 • LINET s.r.o.
 • DT Výhybkárna a strojírna, a.s.
 • Pražská strojírna a.s.
 • Plzeňský Prazdroj a.s.
 • Novopacké pivo
 • Budějoviský Budvar
 • Karlovarská Becherovka
 • Barum Continental s.r.o.
 • Kimberly - Clark Inova a.s.
 • Aeropilot, s.r.o.
 • Evektor Aerotechnik a.s.
 • Lučební závody Draslovka, a.s.
 • Kovobel, a.s.
 • BRM Aero, s.r.o.

Z australské strany jde o následující firmy:

 • Pacific Beverages Pty. Ltd.
 • Cochlear Limited
 • Southtrade International Pty. Ldt.
 • Collins & Co.
 • Macquarie Group

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dne 1. března 2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země. Přihlášky do programu pracovní dovolené v Austrálii lze podávat na Velvyslanectví Australského společenství v Berlíně. Čeští zájemci musí splnit mimo jiné následující podmínky: věkový limit 18 až 30 let, občanství ČR, účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty, doložení dostatečných finančních prostředků k úhradě životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců pobytu v Austrálii, doklad o zdravotním pojištění dle požadavků Austrálie, předpokládá se znalost angličtiny. Více informací o procesu podání žádosti lze nalézt na https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií, podepsaná v Canbeře 28. března 1995, vstoupila v platnost dne 27. listopadu 1995.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Canbeře 30. září 1993, v platnost vstoupila dne 26.6.1994.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o spolupráci při mírovém využití jaderné energie a převodech jaderného materiálu vstoupila v platnost dne 17.5.2002.
 • Platnost obchodní dohody mezi ČR a Austrálií byla ukončena ke 30.4. 2004, tedy ke dni vstupu ČR do EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pro finanční rok 2017-18 je ODA AU stanovena ve výši  3,9 mld. AUD. Příspěvky do ODA se postupně snižují, nicméně AU si stanovila za cíl, aby do roku 2020 bylo 20 % ODA vynaloženo na Aid for Trade financování. Pro finanční rok příspěvek na Aid for Trade představuje  768,3 mil. AUD, tj. 19,7 % celkové ODA. Austrálie se prostřednictvím několika programů soustředí na rozvojou pomoc do pacifické oblasti tak, aby vyvažovala rostoucí čínský ekonomický i strategický vliv v regionu. Toho si je Austrálie vědoma a spolu s NZ se snaží do regionu více investovat, aby předcházela čínské „debt-trap diplomacy“. 

Na humanitární pomoc pak má AU alokováno v rozpočtu 132,3 mil. AUD, přičemž dalších 78,4 mil. ročně je vyčleněno na řešení uprchlických krizí.

Hlavní příjemci australské zahraniční pomoci ve finančním roce 2017-2018

Příjemci

v mil. AUD

Jihovýchodní a Východní Asie

883,0

Indonésie

356,9

Vietnam

84,2

Filipíny

85,0

Východní Timor

96,1

Kambodža

87,4

Pacifické ostrovy

1 097,8

Papua Nová Guinea

546,3

Šalomounovy ostrovy

142,2

Vanuatu

69,8

Fidži

65,6

Subsaharská Afrika a Střední východ

227,5

Jižní a západní Asie

283,9

Afghánistán

80,9

Pákistán

47,1

Bangladéš

57,1

Srí Lanka

27,7

Nepál

31,9

Zdroj DFAT

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek