Austrálie: Vztahy země s EU

23. 5. 2019

© Generální konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

Austrálie a EU mají shodný přístup k řadě důležitých otázek mezinárodního významu. Rozdíly jsou však patrné v oblastech imigrační a vízové politiky, vzdělávání (problematika uznávání vysokoškolských diplomů a titulů členských zemí EU v Austrálii), v obchodní politice se řeší problémy především v zemědělství (australská sanitární a fytosanitární opatření).

Austrálie negativně vnímá bariéry v přístupu svých produktů na trh EU, zároveň však uplatňuje striktní karanténní opatření bránící přístupu zahraniční produkce na australský trh. S výjimkou přístupu na zemědělské trhy mají však EU a Austrálie v multilaterálních obchodních jednáních velmi blízké zájmy.

První významný mezník ve vztazích Austrálie a EU představovala společná deklarace z r. 1997, která zakotvila základy vzájemné ekonomické a politické spolupráce. Realita vzájemných vztahů však postupně překonala obsah Deklarace i následného společného komuniké z  r. 2002 a Austrálie a EU se proto dohodly na jejich nahrazení novým smluvním dokumentem, který by odrážel aktuální stav spolupráce a na jeho základě upravoval vzájemné vztahy v dalším období. Nový rámcový dokument EU-Austrálie (EU-Australia Partnership Framework), na němž se dohodli předseda EK Barosso a australský premiér Kevin Rudd v Bruselu v dubnu 2008, byl podepsán 29.10.2008 v Paříži

Rámcový dokument o spolupráci klade oproti předchozím smluvním dokumentům důraz  zejména na spolupráci v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu, spolupráci v regionu Asie a Tichomoří, vzdělávání, vědě a technologii a spolupráci v oblastech životního prostředí, klimatických změn a energetiky.

Smluvní dokument obsahuje Akční plán zahrnující 6 cílů:

  • posílení dialogu a spolupráce v oblasti společných zahraničně politických a globálně bezpečnostních zájmů
  • podpora obchodu na multilaterálním základě
  • rozšíření bilaterálního obchodu a investičních vztahů
  • posílení spolupráce a koordinace v regionu Asie a Tichomoří
  • spolupráce v oblasti energetiky a klimatických změn
  • posílení spolupráce ve výzkumu, vzdělávání, inovacích a výměně expertů

Zatímco v roce 2008 se připravovala smluvní základna pro další spolupráci mezi EU a Austrálií, tak k rozmachu vzájemných vztahů došlo v roce 2009 (za CZ a SE PRES).  Byla dosažena úprava textu v kapitole o klimatických změnách, která více reflektuje stanovisko EU, byly dohodnuty pravidelné konzultace na ministerské a expertní úrovni v oblasti ekonomiky a obchodu. Za přínos pro EU je považována skutečnost, že se podařilo prolomit negativní stanovisko Austrálie k zapojení EK do regionálních pacifických programů rozvoje infrastruktury. Došlo i k podstatnému nárůstu vzájemných návštěv.

Během oficiální návštěvy premiérky Gillardové v Bruselu v říjnu 2010 došlo ke shodě o formalizaci rozvíjející se vzájemné spolupráce prostřednictvím kvalitativně vyššího dokumentu, který bude mít charakter bilaterální mezinárodní smlouvy uzavřené mezi EU a Austrálií. Jedná se o tzv. Rámcovou dohodu o spolupráci (Framework Agreement). První formální jednání o smlouvě byla zahájena v Canberře 31. 11. 2011. Jednání o Rámcové dohodě s EU (EU Australia Partnership Framework) trvala téměř čtyři roky. Ministryně zahraničních věcí Austrálie Julie Bishopová spolu s vysokou představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU Federicou Mogheriniovou oficiálně ukončily jednání v dubnu 2015 v Bruselu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Australia
18 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
AUSTRALIA

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie jako celek patří tradičně k největší obchodním partnerům Austrálie. V období let 1996 až 2008 se v objemu vzájemného obchodu bezpečně držela na 1. místě a ostatní australské obchodní partnery převyšovala především v exportu. V roce 2009 byla však nucena přenechat prvenství v objemu vzájemného obchodu Číně.

Ve fiskálním roce 2017-2018 byla EU druhým největším obchodním partnerem Austrálie ve vzájemném obchodu zboží a služeb po Číně. Obchod mezi EU a Austrálií měl hodnotu 106,068 mld. AUD a 11,7 % celkového australského mezinárodního obchodu.

Obchodní bilance mezi EU a Austrálií je stále ve prospěch EU – v roce  2017-18 v hodnotě větší než 35 mld. AUD. Z pohledu služeb si EU stále udržuje prvenství jako nejdůležitější partner Austrálie v obchodu se službami, před USA (26, 15 mld. AUD) a Čínou ( 20,16 mld. AUD).

EU je druhým nejvýznamnějším investorem v Austrálii (1.087,9 mld. AUD), investice z EU představují 32,8 % celkových investic v AU. Přímé zahraniční investice EU do AU také meziročně vzrostly na 188,7 mld. AUD a představují 21% celkových australských FDI.

Hodnota australských FDI do EU je 117,7 mld. AUD a tvoří 19 % celkových australských FDI. EU je druhou největší destinací pro australské zahraniční investice (po USA).

V roce  2017-18 vývoz zboží z EU do Austrálie dosáhl hodnoty 53,8 mld. AUD, což je mírně vyšší než v předcházejícím roce. Vývoz do EU představuje  5,8 % celkového AU vývozu, tj. 18,13 mld. AUD. Z EU do AU se nejvíce dováží osobní automobily (v roce  2017-18 za 6,5mld. AUD a léky za 4,1 mld. AUD. Meziročně nejvíce vzrostl vývoz strojírenského vybavení a součástek (o 37 %). Do EU pak ve fiskálním roce 2017-18 mířilo z Austrálie zejména uhlí (4,1 mld. AUD),  zlato za  3,3  mld. AUD Značné zvýšení vývozu bylo také u minerálních paliv (+ 907 %) stříbra a platiny (+429 %) a hliníku a hliníkových rud 129 %). Největší pokles zaznamenal vývoz drahých kamenů a perel (- 40 %).

Austrálie má velký zájem na uzavření Dohody o volném obchodu (FTA) s EU. Od dohody se očekává odstranění bariér přístupu na australský trh pro evropské firmy, narovnání podmínek s ohledem na třetí země, které již uzavřené Dohody mají, ochrana zeměpisných označení původu pro evropské výrobce potravin a nápojů, snazší přístup pro evropské firmy na trh australských veřejných zakázek.

V květnu 2018 Rada EU rozhodla o mandátu a zahájení vyjednávání. Dne 18. června 2018 navštívila AUS u příležitosti zahájení vyjednávání dohody komisařka pro obchod Cecilia Malmström. První kolo vyjednávání proběhlo v Bruselu 2.-6. července 2018. Austrálii navštívila 8. srpna 2018 vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini. Ve dnech 19. – 23. listopadu 2018 v Canbeře proběhlo 2. kolo jednání, 3. kolo proběhlo v březnu 2019 v Canbeře. Další kolo jednání je naplánováno na začátek července 2019 v Bruselu.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Austrálie nefiguruje v destinacích rozvojové pomoci EU.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek