Austrálie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

31. 8. 2018

© Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Australské společenství
 • Commonwealth of Australia 

Aktuální složení australské vlády (od 27.8. 2018):

 • Premiér - Scott Morrison
 • Vicepremiér - Michael McCormack
 • Ministryně zahraničních věcí – Marise Payne
 • Ministr obchodu a investic – Simon Birmingham
 • Ministr financí - Mathias Cormann
 • Ministryně obrany – Christopher Pyne
 • Další složení vlády.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 24 908 483 (k 19.4. 2018)                                   
 • Průměrný roční přírůstek: 1,6 % (přirozený přírůstek + migrace)   

Demografické složení:

 • 18,7 % věk 0 - 14 let
 • 65,4 % věk 15 - 64 let
 • 15,1 % věk 65 let a více

Národnostní složení:

 • 70 % potomci britských a irských přistěhovalců
 • 15 % přistěhovalci z ostatních evropských národů
 • 12 % přistěhovalci asijského původu                                                                    
 • 2,5 % původní obyvatelé – Austrálci

28,5 % australského obyvatelstva (cca 7 mil.) je narozeno mimo území Austrálie. Nejvíce z nich pochází z UK (5 %), Nového Zélandu (2,5 %), Číny (2,2 %), Indie (1,9 %) a Filipín a Vietnamu (1 %).

Náboženské složení:

 • 61 % křesťané
 • 22, 3 % bez vyznání
 • 7,2 % muslimové, hinduisté, buddhisté, židé

Poslední sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v Austrálii v srpnu 2016.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Porovnání hospodářských agregátů – pětileté období
  2013

2014

2015

2016

2017

HDP (v mld. USD)

1 497,3

1  497,3

1  219,6

 1 256,6 1 379,5

Přírůstek HDP (v %)

2,8

2,5

3,0

2,5

2,4

HDP (v USD/1 obyv.)

64 302,0

61 104,5

50 943,2

51 430,0

55,707

Míra inflace (v %)

2,7

3,0

1,5

1,5

1,9

Míra nezaměst. (v   %)

6,0

5,9

5,8

5,7

5,5

Úroková míra (v %)

2,50

2,50

2,00

 1,50

1,50

Zdroje: (Australian System of National Accounts, DFAT, Reserve Bank of Australia, Treasurer, Trading Economics, IMF)

Aktuální statistické údaje ukazují, že australská ekonomika rostla meziročně o 2,4 % HDP, růst je o něco nižší, než byla očekávání v předchozích obdobích, kdy byl pro rok 2017 odhadován růst HDP ve výši 3,0 %. Příčinou je výrazný propad ve vývozech, zejména zemědělské produkce a v turistice, prudký propad zaznamenala i výstavba projektů velkého rozsahu (způsobená mj. i dokončením LNG terminálů). V tomto ohledu Treasurer konstatoval pokračující zájem Austrálie na zpřístupnění mezinárodních trhů (uzavíráním dalších dohod o volném obchodu - včetně očekávaného zahájení vyjednávání s EU).

Míra nezaměstnanosti se ke konci roku 2017 pohybovala na úrovni 5,5 %, růst zaměstnanosti hodnotí představitelé australské vlády pozitivně - rok 2017 označil úřad Treasurera za "the year of jobs". Růst mezd dosáhl 1,5 %.

Míra inflace se pohybovala kolem 1,9 %. Svého dvou a půl letého maxima dosáhla v 1. Q (2,1 %). V roce 2018 Rada centrální banky očekává její pomalé zvyšování nad 2%.

V oblasti monetární politiky Rada centrální banky snížila během roku 2016 úrokovou míru na úroveň 1,5%. Tato výše úrokové sazby zůstala zachována i v roce 2017, na svém zasedání RBA v dubnu 2018 rozhodla o dalším ponechání na této úrovni. Dle RBA její nízká úroveň napomohla hospodářskému růstu v roce 2017, snížení nezaměstnanosti a udržení inflace v mezích inflačního cíle.

Zpráva IMF z 20. února 2018, která se zabývá vývojem ekonomické situace v Austrálii, uvádí, že Austrálie je stále ještě ve fázi přechodu z ekonomiky zaměřené na těžební boom a s ním spojeného období ekonomického růstu. Ekonomika se ještě plně nevrátila k plné zaměstnanosti a inflace zůstává pod inflačním cílem. Nevyrovnanost trhu s bydlením a vysoké zadlužení domácností se staly zranitelnostmi hospodářského systému. Průměrný růst je nižší od doby finanční krize. Výhledově, současný vysoký růst zaměstnanosti a vyšší výdaje na budování infrastruktury představují podmínky pro akceleraci růstu.

Pro rok 2018 se očekává růst ve výši kolem 3 % HDP.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet se v Austrálii sestavuje pro fiskální rok od 1.7. do 30.6. Následující porovnání je tedy ponecháno za finanční, nikoliv kalendářní roky.

Státní rozpočet – srovnání za posledních 5 let
 

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019 (návrh)

Příjmy (v mld. AUD)

374,1

384

405,3

416,9

433,5

473,75

Výdaje (v mld. AUD)

398,3

420,3

434,6

450,6

459,7

488,58

Saldo (v mld. AUD)

-10,6

-36,2

-29,1

-33,7

-29,4

-14,8

Zdroj: http://www.budget.gov.au/

Australský rozpočet na rozpočtový rok 2017-2018 byl předložen dne 8. května 2018.

Zadlužení a rozpočet

 • Předložen byl rozpočet se schodkem přes 14,5 mld AUD, předpokladem je návrat k přebytku ve finančním roce 2019-20,
 • čisté zadlužení dosáhne 350 mld AUD (18,6 % HDP) v 2017-18, nicméně předpokladem je snížení na 319 mld AUD v roce 2021-22,
 • ve střednědobém horizontu je předpokládán dluh 108 mld AUD (3,8 % HDP) v 2028-29.

Ekonomika

 • Předpokládá se nárůst platů o 2,25 % na konci finančního roku 2018-2019,
 • míra nezaměstnanosti se sníží z 5,5 na 5,25 % v roce 2019-20,
 • HDP poroste z 2,1 % 2016-17 na 3 % v roce 2019-20.

 Firmy

 • Možnost okamžitých odpisů majetku do výše 20,000 AUD je prodloužena do dalšího roku,
 • R&D daňová pobídka je přepracována a zvýhodňuje nyní společnosti většinově investující do R&D s úsporou 2 mld AUD v průběhu příštích 4 let,
 • multinárodní společnostem bude zamezeno v přesunech zisků do zemí s nižším daňovým zatížením, s předpokládanou úsporou v rozpočtu 240 mil AUD v dalších 4 letech.

Média, komunikace

 • Rozpočet společnosti ABC je zmražen - s předpokládanou úsporou vládního rozpočtu 83,7 mil AUD v příštích 3 letech,
 • 140 mil AUD na pobídky filmovému průmyslu,
 • 50 mil AUD na vzpomínkové 250. výročí přistání kapitána Cooka.

Vzdělání

 • Program kaplanů ve školách se stává trvalým – výdaje 61 mil AUD ročně,
 • 125 mil AUD pro 2000 dalších míst pro studenty na třech regionálních universitách,
 • zavedení “Skills Checkpoint” program jako motivace udržení starších pracovníků v pracovním procesu.

Životní prostředí

 • 500 mil AUD na příštích 7 let na obnovu Velkého korálového útesu a další enviromentální záležitosti,
 • 107.1 mil AUD během dalších 11 let na výzkum Antarktidy,
 • 5.3 mil ročně počínaje 2018-19 na program grantů kulturního dědictví.

Rodinná politika

 • program “National agreement on childcare for four-year-olds” prodloužen na rok 2019,
 • snatší přístup místních studentů do “Youth Allowance” programu, test rodičovských příjmů bude snazší,
 • 54 mil AUD na vypořádání se domácí násilí, sexuální útoky, kybernetickou bezpečnost a “elder abuse”, problémy se zneužívám seniorů.

Zdravotnictví

 • Zvýšení financování Medicare o 4,8 mld AUD během příštích 4 let,
 • investice do nových léčebných přípravků až do výše 2.4 mld během dalších 4 let,
 • 14,000 dalších balíčků domácí péče pro seniory (součást 5 mld AUD zvýšení péče o seniory během příštích 4 let).

Daň z příjmu

 • Osoby s příjmy do výše 90,000 AUD získávají nárok na slevu na dani 530 AUD přístí rok
 • práh 37¢ / dollar se zvýší ze stávajících $87,000 na $90,000 příští rok, dále se zvedne na 120,000 AUD v roce 2022-23,
 • 37% hranice bude zcela zrušena v roce 2024-25, Australané s příjmy až do 200,000 AUD budou platit pouze 32.5¢ /dollar.

Bezpečnost/zahraniční vztahy

 • Zabezpečení letišť a screening karga získají více skennerů v hodnotě 293 mil AUD,
 • zahraniční pomoc snížena o dalších 110 mil AUD million během příštích 4 let,
 • více vyčleněných prostředků pro zpravodajskou službu pro zahraničí ASIS, male zvýšení pro federální policii a službu ASIO.

Důchodové zabezpečení

 • ATO zkonsoliduje důchodové fondy s úsporou 570 mil AUD prvním roce,
 • důchodové fondy budou mít zamezeno automaticky zapisovat osoby mladší 25 let na životní pojištění,
 • počínaje 1.7. 2019 vláda zamezí poplatkům za investování a správu pro všechny účty, a zamezí vybírání poplatků za zrušení účtu.

Investice do infrastruktury ve státech Victoria a NSW

 • 5 mld AUDna vybudování dráhy na letiště v Melbourne,
 • 1.75 mld AUD na North West Link,
 • 475 mil AUD na Monash University Rail,
 • 400 mil AUD na Port Botany zdvojení vlakové dráhy155 mil AUD na most Shoalhave v Nowra,
 • 971 mil AUD na Pacific Highway obchvat Coffs Harbour.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Deficit běžného účtu platební bilance se ve 4. Q 2017 zvýšil o 1,348 mil AUD oproti 3.Q. 2017. Finanční účet v roce 2016-2017 vykázal příliv ve výši téměř 44 mld. AUD, deficit kapitálového účtu se zvýšil na úroveň 509 mil. AUD. Čisté zahraniční zadlužení Austrálie bylo ke konci roku 2017 ve výši 1 010,0 mld. AUD.

Platební bilance – srovnání posledních pěti let (v mil. AUD)

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Běžný účet

-58 992

-48 697

- 59 489

-73 589

- 42 414

Kapitálový účet

-453

-355

- 517

-667

-509

Finanční účet

59 822

48 456

52 794

75 602

43 770

Zdroj

Devizové rezervy australské centrální banky RBA (v mld. AUD)

Rok k 31. 12.

 

2012

36,44

2013

47,97

2014

54,47

2015

56,08

2016

65,83

2017

85,35

Zdroj

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Činnost bankovního sektoru je upravena zákonem Banking Act 1959. Bankovnictví prošlo od počátku 80. let procesem deregulace a privatizace včetně účasti zahraničních bank.

Finanční trhy jsou regulovány australskou centrální bankou (Reserve Bank of Australia, RBA). Od roku 1992 je liberalizován přístup zahraničních bank, jejichž pobočky tvoří téměř polovinu více než 50 v Austrálii registrovaných bank. Pobočky zahraničních bank se mohou účastnit operací na kapitálovém trhu. Komerční banky poskytují kromě půjček pro podnikatelskou a privátní sféru veškerou škálu služeb včetně pojištění a burzovních operací.

Finanční služby jsou velmi efektivní s pružným platebním systémem a využívající řadu výhod elektronizace včetně praktického systému platebních a úvěrových karet (EFTPOS).

Hlavní komerční banky jsou podle velikosti základního kapitálu National Australia Bank, Commonwealth Bank, Westpac a ANZ Banking Group. Čtyři největší banky Austrálie jsou označovány jako "velká čtyřka". S těmito bankami udržují korespondenční styk hlavní české banky (ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank).

Existuje několik menších bank a další finanční instituce, jako jsou družstevní záložny. Mnoho velkých zahraničních bank má v Austrálii zastoupení. Centrální bankou je Reserve Bank of Australia (RBA).

V listopadu 2017 premiér Malcolm Turnbull oznámil ustavení tzv. "královské komise", která má vyšetřit dlouhodobě trvající závažná pochybení v bankovním sektoru. Tento krok má přispět k obnovení důvěry veřejnosti a respektu k bankovnímu sektoru a sektoru finančních služeb.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Finanční rok v Austrálii trvá od 1. července do 30. června následujícího roku.

Austrálie má třístupňový systém zdanění a to konkrétně ze strany federace, států a také na lokální úrovni. V porovnání s ostatními ekonomikami OECD je daňové zatížení nižší. 

Návrhu rozpočtu na 2018–2019 obsahuje úpravu daně z příjmu:

 • Osoby s příjmy do výše 90,000 AUD získávají nárok na slevu na dani 530 AUD na následující rok,
 • práh pro pracovníky (37¢ / dollar) se zvýší ze stávajících $87,000 na $90,000 příští rok, dále se zvedne na 120,000 AUD v roce 2022-23,
 • 37% hranice bude zcela zrušena v roce 2024-25, Australané s příjmy až do 200,000 AUD budou platit pouze 32.5¢ /dollar.

Přímé a nepřímé daně

Stejně jako u většiny států OECD tvoří převážnou část výběru daní daně přímé (64 %). Do této kategorie se řadí daně z příjmů, celkových mezd (payroll) a zisků (profits). Zbývající část výběru daní pochází z nepřímých daní jako je DPH (zde  GST), cla (excise duties, custom duties) a daně z nemovitostí (property tax). V porovnání celkového zdanění příjmu jednotlivců, který zahrnuje daň z příjmu, daň na sociální zabezpečení a daně z celkových mezd, se Austrálie umístila v rámci OECD mezi státy s nejnižšími hodnotami.

Federální fiskální systém

47 % z celkových příjmů tvoří daň z příjmů jednotlivců (personal income tax). Ta v sobě slučuje gross income tax withholding, gross other individuals’ income tax a individuals’ refunds. Další 3 % připadá na superannuation taxes a 1% na fringe benefits payments. 19 % příjmů tvoří příjmy z daní společností (company income) a z petroleum resource rent taxation. 9 % činí daň z nemovitostí. Daň z prodeje (GST) činí 13 %. Zbytkových 8 % zabezpečují cla (excise and customs duties). (Australian Government tax mix).

Daň z příjmu

Jedná se o progresivní daň, která se odvíjí od výše příjmu jednotlivce. Jinému zdanění podléhají rezidenti a nerezidenti.

Sazby daně z příjmu platné od 1. 6. 2015 pro australské rezidenty

Příjmy

Daň

0 – $18,200

0

$18,201 – $37,000

19 c za každý 1 $ nad $ 18,200

$37,001 – $87,000

$3,572 plus 32,5 % za každý 1 $ nad $ 37,000

$87,001 – $180,000

$17,547 plus 37 % za každý 1 $ nad $ 80,000

$180,001 and over

$54,547 plus 45 % za každý 1 $ nad $ 180,000 + TBRL**

**Dočasná daň na podporu rozpočtu (temporary budget repair levy)

Dočasná daň ve výši 2 % z každého dolaru nad částku ročního zdanitelného příjmu vyšší než $180,000. Tato daň byla zavedena v roce 2014 a platila pouze do 30. 6. 2017.

DPH (GST)

Jedná se o spotřební daň ve výši 10%, kterou je zatížena většina zboží a služeb a aplikuje se během celého procesu dodávky zboží. Austrálie ji zavedla až v roce 2000. V zemích OECD je to čtvrtá nejmenší sazba (po 5% DPH v Kanadě a Japonsku a 8% ve Švýcarsku).

Zdravotní pojištění (medicare levy)

2 % daň zdanitelného příjmu. Daňová kompenzace (offset) může výjimečně snížit výšku tyto daně. Jedná se o nepovinnou daň pro nerezidenty.

Daň z odvodu do penzijního fondu (superannuation funds taxation)

Do fondu je přispíváno odpočtem z daně z příjmu v hodnotě 9,5%.

Spotřební daň

Spotřební daň (excise duty) na benzín i naftu představuje 39,2 centů za litr, na LPG 12,8 centů za litr. Spotřební daně na alkohol jsou detailně popsány zde, spotřební daně na tabákové výrobky jsou uvedeny zde.

Zdanění příjmů společností (company income taxation)

Celková hodnota této daně je pro malé podniky 28,5 %, pro ostatní 30 % a týká se všech akciových i neakciových společností typu s.r.o. a pod. (incorporated and unincorporated associations).

Zemědělské daně (agricultural levies)

Aktuální nutnost daně si určuje samo odvětví. Získané prostředky směřují do propagace, výzkumu a rozvoje. K výběru daně pak dochází při prvním prodeji primárního výrobce.

Vyrovnávací daň z vína (wine equalisation tax)

Této dani podléhají vína, medovina, cider a saké. Jedná se o daň ad valorem, která představuje 29% z konečné velkoobchodní ceny, ve výjimečných případech dosahuje úrovně 50% maloobchodní ceny. Výrobci mají nárok na rabat z prvních 500 000 AUD zaplacených v dani za rok.

Daň nezletilých osob

Některé příjmy osob do 18 let podléhají vyššímu zdanění. V případě ročního příjmu nepřesahujícího 1 667 AUD není povinností podávat daňové přiznání (tax return).

Daň z luxusních vozidel (luxury car tax)

Od 1. července 2008 je prodej luxusních osobních vozů zatížen 33% daní. Práh se každý rok mění, na rok 2017-2018 je práh pro kategorii „luxusní“ stanoven pro vozidla s ekonomickým provozem na ceně 75 526 AUD, pro ostatní 65 094 AUD.

Daň z kapitálových zisků (CGT- Capital gains tax)

Jedná se o součást daně z příjmu osob nebo fondů. Mezi zdaňovaný majetek se počítají nemovitosti, podíly, svěřené jednotky (units in a trust or managed investment fund) a splátky (collectables).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek