Ázerbájdžán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Baku (Ázerbájdžán)

Celkově lze konstatovat, že v důsledku začínajících hospodářských problémů, kterým Ázerbájdžán v současnosti čelí, došlo i ke změnám v oblasti exportních příležitostí pro české společnosti. Realizace většiny velkých investičních projektů nestrategického charakteru byla zastavena či odložena. Do budoucna se jako perspektivnější jeví orientace na menší projekty v prioritních oblastech ázerbájdžánského hospodářství, zejména v situaci, kdy je možné nabídnout určitý stupeň lokalizace výroby. U takových projektů je možné očekávat i větší odolnost vůči změně politické atmosféry.

Z hlediska perspektiv českých firem byly vytipovány tyto obory:

 • doprava
 • strojírenství
 • kovozpracující průmysl
 • elektrotechnika
 • energetika
 • chemický průmysl
 • obranný průmysl
 • vodohospodářství, odpadní průmysl
 • zdravotnictví
 • zemědělství a potravinářský průmysl

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kromě oborů, o které české firmy na domácím trhu projevují tradičně zájem a jež se objevují mezi hlavními vývozními komoditami našeho exportu do Ázerbájdžánu, jsou z hlediska další obchodní spolupráce s Ázerbájdžánem perspektivní:

 • nové možnosti v oblasti environmentálních technologií - čištění vody, recyklace a spalovny odpadu, rekultivace území poznamenaných těžbou ropy;
 • zpracování zemědělské produkce, pivovary, mlékárny, pekárny, malá zemědělská technika;
 • modernizace pozemních dopravních koridorů, zejména ropovodů, plynovodů, železniční      a dopravní sítě včetně dodávek lokomotiv, vagónů, v rekonstrukci letišť a modernizaci metra v Baku.
 • modernizace sítě hromadné dopravy v Baku i dalších městech, dodávky autobusů, tramvají atd.;
 • IT technologie;
 • projekty zaměřené na zvyšování kvalifikace pracovníků (prakticky ve všech oborech);
 • výstavba a výbava hotelů, administrativních i obytných budov
 • výstavba a rekonstrukce nemocnic a rehabilitačních zařízení (zejména dodávky zdravotnického vybavení);
 • projekty Národního fondu na pomoc podnikání při Ministerstvu pro ekonomický rozvoj - výhodné úvěry malým a středním (hlavně začínajícím) podnikatelům.
 • turistika a lázeňství – ČR jako tradiční destinace;
 • vzdělávací projekty (zejména v ruském jazyce);
 • spolupráce v oblasti obrany;
 • výrobky tradičních odvětví jako je sklo a křišťál;
 • obráběcí stroje;
 • nákladní automobily a stavební stroje;
 • potraviny.

Aktuální sektorové příležitosti pro Ázerbájdžán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní veletrhy a výstavy v Ázerbájdžánu na rok 2017

6.–8. duben

AITF
16. ročník Mezinárodního veletrhu cestování a turismu (Azerbaijan International Travel and Tourism Fair)
návštěvnost předchozího ročníku: 5 200 osob

www.aitf.az

6.–8. duben

HOREX CAUCASUS
11. ročník Kavkazského mezinárodního veletrhu pohostinství (Caucasus International Hospitality Fair)
návštěvnost předchozího ročníku: 5 200 osob

www.horex.az

14.–16. duben

EDUCATION EXHIBITION

11. ročník Mezinárodního veletrhu vzdělávání (International Education Exhibition)
http://eduexpo.az

14.–16. duben

CAREER
11. ročník Mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí (Azerbaijan International Career Exhibition)

www.careerexpo.az

26.–28. duben

CIBS
4. ročník Kaspické mezinárodní výstavy lodí a jachet (Caspian International Boat and Yacht Show)
návštěvnost předchozího ročníku: 2 000 osob

www.cibs.az

26.–28. duben

TRANSCASPIAN
16. ročník Mezinárodní výstavy železniční infrastruktury, kolejových vozidel, námořního průmyslu, letectví, dopravy a logistiky (Caspian International Railway Infrastructure, Rolling Stock, Maritime Industry, Aviation, Transport and Logistics Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 2 000 osob
www.transcaspian.az

26.–28. duben

ROAD & TRAFFIC
6. ročník Kaspické mezinárodní výstavy silniční infrastruktury a veřejné dopravy (Caspian International Road Infrastructure and Public Transport Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 2 000 osob
www.roadtraffic.iteca.az

17.–19. květen

WORLDFOOD AZERBAIJAN
23. ročník Mezinárodní výstavy potravinářského průmyslu (Azerbaijan International Food Industry Exhibition)
návštěvnost předchozího ročníku: 7 300 osob

www.worldfood.az

17.–19. květen

IPACK CASPIAN
20. ročník Kaspické mezinárodní výstavy obalů, etiket a tisku (Caspian International Packaging, Tare, Label and Printing Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 7 300 osob
www.ipack.iteca.az

17.–19.květen

CASPIAN AGRO
11. ročník Mezinárodní zemědělské výstavy (Azerbaijan International Agriculture Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 7 300 osob
www.caspianagro.az

31. 5. – 2. 6.

CASPIAN OIL & GAS
24. ročník mezinárodní výstavy Kaspická ropa & plyn (International Caspian Oil and Gas Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 5 100 osob
www.caspianoilgas.az

31. 5. – 2. 6.

CASPIAN POWER
7. ročník Kaspického mezinárodního veletrhu energetiky a alternativních zdrojů energie (Caspian International Power and Alternative Energy Exhibition)
návštěvnost předchozího ročníku: 5 100 osob
www.caspianpower.az

1.–2. červen

CASPIAN OIL & GAS Conference
24. ročník mezinárodní konference Kaspická ropa & plyn (International Caspian Oil and Gas Conference)

počet účastníků předchozího ročníku: 416 osob
www.oilgasconference.az

28.–30. září

BIHE
23. ročník Mezinárodní zdravotnické výstavy (Azerbaijan International Healthcare Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 3 500 osob
www.bihe.az

28.–30. září

STOMATOLOGY AZERBAIJAN
12. ročník Mezinárodní stomatologické výstavy (Azerbaijan International Stomatology Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 3 500 osob
www.stomatology.az

28.–30. září

BEAUTY AZERBAIJAN
11. ročník Mezinárodního veletrhu krásy a estetické medicíny (Azerbaijan International Beauty and Aesthetic Medicine Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 3 500 osob
www.beauty.iteca.az

18.–21. říjen

BAKUBUILD
23. ročník Mezinárodního veletrhu stavebnictví (Azerbaijan International Construction Exhibition)
návštěvnost předchozího ročníku: 8 900 osob

www.worldbuild.az

18.–21. říjen

CASPIAN MEBEL

10. ročník Mezinárodní výstavy nábytku, interiéru a designu (Caspian International Furniture, Interiors and Design Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 8 900 osob

www.caspianmebelexpo.az

18.–21. říjen

AQUA-THERM BAKU
10. Mezinárodní výstava topných, ventilačních a klimatizačních systému, vodohospodářství, sanitárních a environmentálních technologií, zařízení pro bazény a obnovitelných zdrojů energie  (International Exhibition for Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Water Supply, Sanitary, Environmental Technology, Swimming Pool and Renewable Energies)

návštěvnost předchozího ročníku: 8 900 osob
www.aquatherm.az 

18.–21. říjen

SECURIKA
10. ročník Mezinárodního veletrhu ochranného, bezpečnostního a záchranářského vybavení (Caspian International Protection, Security and Rescue Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 8 900 osob
www.securika.az

14.–16. listopad

CASPIAN ECOLOGY
8. ročník Mezinárodního veletrhu environmentálních technologií (Azerbaijan International Environmental Exhibition)

návštěvnost předchozího ročníku: 3 400 osob
http://caspianecology.az 

5.–8. prosinec

BAKUTEL
23. ročník mezinárodního veletrhu komunikací a informačních technologií (Azerbaijan International Telecommunications and Information Technologies Exhibition and Conference)

www.bakutel.az

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: