Azylová politika v Nizozemsku

20. 6. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: NL - Nizozemsko
  • Datum zveřejnění: 20.06.2019

Odmítnutí žadatelé o azyl v Nizozemsku mohou být jen těžko vyhnáni ze zemí – a to i ze zemí, jež mají silně vyvinutou tzv. návratovou politiku.

Dle průzkumů prováděných nezávislou institucí - vedenou pod dohledem comise Van Zwol migračním expertem Arjenem Leerekrsem z maastrichtské univerzity a Marieke van Houte z Erasmus University Rotterdam - se  tak stává maximálně u jednoho žadatele z 5 v případě Nizozemska, v Německu dokonce u jednoho ze 30. Tento komparativní průzkum byl proveden vůbec poprvé u 6 národností ve 12 zemí EU, a to na základě faktů a čísel z let 2013 a 2017. Nizozemsko je s výší návratnosti žadatelů o azyl se svými 18 % na 3. pozici.

V zemi je velmi silná nejen sociální péče o přijaté uprchlíky, ale i podpora při zabezpečení jejich návratu. Odmítnutým uprchlíkům je hrazena letenka na cestu zpět do vlasti, vyplácena podpora pro reintegraci a jsou zaměstnáváni sociální pracovníci a psychologové pro usnadnění návratu zpět do vlasti.

Dle Leekerse se však většina z nich do vlasti nevrátí, protože na návrat nejsou připraveni. Důvodů může být několik – chudoba, nejistota z budoucnosti nebo skutečnost, že mnozí z nich investovali do cesty do Nizozemska veškerý svůj majetek. Nadto – ne všechny země, ze kterých uprchlíci původně pocházejí, přijímají osoby bez platných dokumentů. Data Úřadu pro návrat a odjezd uvádí, že v posledních pěti letech pokusů o navrácení odmítnuté žadatele o azyl selhalo více než 10 000 – v mnoha případech proto, že země původu buď osobu odmítla, či prostě na nizozemskou stranu vůbec nereagovala.

Jen pro představu:
Nejvyšší míru návratnosti odmítnutých žadatelů o azyl má s 25 % Norsko a dále Velká Británie s 19 %. Oproti tomu Itálie s 1 %, Španělsko s 3 % a Německo se svými 3,5 %. Oproti Nizozemsku, v Německu žadatelé o azyl mohou žít v azylových centrech, kde dostávají měsíční apanáž a za určitých okolností mohou i pracovat. Odmítnutí žadatelé o azyl, pokud zažádají úřady znovu, se mohou v těchto centrech pohybovat. Pro nizozemské zákonodárce je takový model nemyslitelný. V posledních letech se strategie soustřeďovala spíše na zajištění méně atraktivních podmínek pobytu, a to na příklad menšími finančními příděly.

Zdroj: De Volkskrant
Sestavil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: