Bahamy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR–Bahamy

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR

243

332

1525

161

486

Dovoz do ČR

434

408

936

284

198

Obrat

677

740

2461

445

684

Saldo

-191

-76

589

-123

288

Údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz do ČR v roce 2015:

 • Nápoje tekutiny lihové
 • Ryby, korýši, měkkýši
 • Výrobky různé z kovů obecných
 • Dřevo, uhlí, dřevěné výrobky
 • Přístroje el. záznamu
 • Kosmetické přípravky
 • Oděvní doplňky

Vývoz z ČR v roce 2015:

 • Nábytek lůžkoviny svítidla
 • Sklo a skleněné výrobky
 • Optické přístroje
 • Reaktory, kotle
 • Výrobky ze železa a oceli
 • Plasty
 • Přístroje el. záznamu
 • Kaučuk a výrobky z něj
 • Chemické výrobky
 • Textilní výrobky

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající se vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky na Bahamách neexistují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z r. 1935;
 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926;
 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z r. 1924.

Dne 6. března 2014 byla na Ministerstvu zahraničních věcí a imigrace Bahamského společenství v Nassau uzavřena Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda vešla v platnost 2.4.2015.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Bahamským společenstvím žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: