Bahamy: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Bahamské společenství - The Commonwealth of The Bahamas             
 • Zkratka: BS
 • Hlava státu: Britská královna Alžběta II.

V Bahamském společenství je britská královna zastupována generálním guvernérem, který jmenuje předsedu vlády z vítězné strany vzešlé z voleb a jedná na základě doporučení vlády. Generální guvernérkou je Dame Marguerite Pindling.

Poslední všeobecné volby se uskutečnily v roce 2012 a příští volby se proběhnou v roce 2017.

Vláda Bahamského společenství:

 • Předsedou vlády se dne 8. 5. 2012 stal Perry Christie (současně je ministrem financí)
 • Místopředseda vlády a ministr staveb a městského rozvoje: Philip Brave Davis
 • Ministr dopravy a letectví: Glenys Hanna-Martin
 • Státní ministr pro národní bezpečnost: Keith Bell
 • Ministr životního prostředí a bydlení: Kendred Dorsett
 • Ministr školství, vědy a technologií: Jerome Fiztgerald
 • Ministr práce a sociálního zabezpečení: Shane Gibson
 • Státní ministr pro právní záležitosti: Damien Gomez
 • Ministr zdravotnictví: Perry Gomez
 • Ministr zemědělství, mořských zdrojů a místní správy: Alfred Grey
 • Ministr sociálních služeb a komunitárního rozvoje: Melanie Griffin
 • Státní ministr financí: Michael Halkitis
 • Ministr mládeže, sportu a kultury: Daniel Johnson
 • Generální prokurátor, ministryně pro právní záležitosti: Allyson Maynard Gibson
 • Ministr zahraničních věcí a imigrace: Frederick A. Mitchell
 • Ministr pro národní bezpečnost: Bernard J. Nottage
 • Ministr finančních služeb: Ryan Pinder
 • Státní ministr pro investice: Khaalis Rolle
 • Státní ministr dopravy a letectví: Hope Strachan
 • Ministr cestovního ruchu: Obediah Wilchcombe
 • Ministr Grand Bahama: Michael Darville

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 390 000 (2015)
 • Průměrný roční přírůstek/úbytek: 0,904 % 
 • Národnostní složení: Černoši (85 %), běloši (12 %), míšenci (3 %).
 • Náboženské složení: Protestanti 67,6  %, řím. katolíci 13,5 %, ostatní křesťanské církve 15,2 % (sčítání lidu 2000).

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP v běžných cenách, mld. USD

7 874

8 249

8 373

8 649

9 160

Růst HDP (v %)

1,6

2,5

1,9

1,2

2,74

Inflace (v %)

3,2

2,5

1,0

1,2

 1,7

HDP na osobu, USD

20 919

21 059

20 762

20 689

22 360

Nezaměstnanost (v %)

-

14

16,2

15,7

12

Největší podíl na tvorbě HDP mají služby s 90 %, dále je to průmysl se 7 %. Zemědělství se na HDP podílí přibližně 2 %. Klíčové pro vývoj v dohledné budoucnosti budou zejména snahy o diverzifikaci ekonomiky zejména o příjmy z těžby ropy.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

1,94

1,96

2,22

1,70

1,84

Výdaje

1,82

1,96

2,22

2,10

1,77

Saldo

0,12

0,00

0,00

-0,40

0,07

Údaje jsou v mld. USD

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015

Bilance běžného účtu

1 203

1 504

1 613

1 529

-

Kapitálový

 

-

-

-

-

Devizové rezervy

 

-

-

-

-

Údaje jsou v mil. USD

Před recesí v roce 2008 činil dluh Baham 30,8 % HDP, v roce 2016 se očekává  již 62,75 %, což je procento, které v rámci Karibiku stále není nejvyšší.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavní město Nassau se řadí mezi 10 nejvýznamnějších celosvětových offshore destinací a je nejdůležitější na západní polokouli. Většina bank se zaměřuje na privátní bankovnictví. Předpokladem pro rozvoj tohoto sektoru je existující politická stabilita a absence daní. Offshore banking je vedle turistiky druhým největším zdrojem přílivu finančních prostředků na Bahamy.

Na Bahamách působí přes 250 institucí s bankovními licencemi. Jejich působení upravuje “The Banks and Trust Companies Regulation Act”.

Bahamský onshorový finanční systém je stabilní bez zřetelných hrozeb v dohledné budoucnosti, je dobře kapitalizovaný, likvidní a ziskový.

Offshorový finanční sektor je mimořádně veliký, 75x přesahující bahamský HDP. Ve většině případů offshorových transakcí se jedná o zprostředkování operace mezi zahraničními subjekty. Domácí systém je dostatečně chráněn (IMF Country Report No. 13/101).

Podle aktuálních informací na Bahamách působí přes 400 bank a finančních institucí, např. Barclays Bank, Royal Bank of Canada, Bank of The Bahamas, Citibank, Commonwealth Bank, Fidelity Bank, Finance Corp of Bahamas, First Caribbean Intl Bank, Scotiabank, Ansbacher, Bank of Nova Scotia Trust Co, Bank of the Bahamas Trust, Butterfield Bank, CIBC Trust, Cititrust, Fidelity Merchant Bank, Latin American Investment Bank Bahamas, Pictet Overseas Trust Corp, Royal Bank of Canada, SG Hambros Bank, UBS Trustees, atd.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Bahamy patří mezi daňové ráje a pro evropské společnosti i jednotlivce existuje mnoho příležitostí tohoto druhu v mezích daných zákony země původu. Mezi nejdůležitější investiční nástroje patří offshore holdingy, které slouží k daňovým i nedaňovým účelům. Nejčastější je ochrana zisku před zdaněním.

Holding se sídlem na Bahamách sice nemůže získávat výhody z dohod zamezujících dvojímu zdanění, neboť Bahamy nejsou signatářem žádné takové dohody, nicméně centralizace akciových podílů přináší administrativní zjednodušení a potenciální úspory.

Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu legislativu platící v rámci EU zamezující zneužívání těchto daňových rájů.

S platností od 1. 1. 2015 byla do bahamské ekonomiky zavedena DPH ve výši 7,5 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: