Bahrajn: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kromě surové ropy na zpracování se na Bahrajn nejvíce dovážejí strojní a elektrotechnická zařízení, dopravní prostředky, potraviny, chemikálie, železárenské výrobky a textil. Tato odvětví jsou perspektivní i pro české vývozce.

Stabilními položkami českého vývozu jsou rozvaděče, svítidla, osobní automobily, pc komponenty, cukr, kompresory, sklo.

S postupným oživením infrastrukturních projektů bude perspektiva v subdodávkách pro tyto projekty (developerská bytová a občanská výstavba, železnice – propojení s KSA bylo schváleno poč. 2012 s termínem realizace do 2014 (projekt významně zpožděn), integrovaná doprava Manámy, petrochemie – rozšíření rafinerie, ropovodu, výstavba nové železárny, dodávky pro nové energetické kapacity a rekonstrukce energetických sítí).

V roce 2012 došlo k obnovení pozastavených vládních infrastrukturní projektů, zejména těch financovaných v rámci GCC, jako je např. železnice a přemostění s KSA (KSA koncem roku 2011 odsouhlasilo výstavbu železničního mostu s termínem dokončení 2014) a Katarem. Klíčové pro ekonomiku bude upevnění vztahů s KSA, které avizuje mimo jiné i chystaný projekt zdvojnásobení kapacity místní rafinérie zpracovávající saúdskou ropu ze společných polí Abu Safa. Součástí projektu je proto i zvýšení kapacity nového ropovodu mezi KSA a Bahrajnem. KSA se významnou měrou podílelo na politické stabilizaci po „arabském jaru“, které probíhalo v Bahrajnu velmi bouřlivě. S ohledem na pokles ceny ropy došlo v Bahrajnu k poměrně významné hospodářské krizi vč. krize státních financí. Díky dobrým vztahům se sousední Saúdskou Arábií se podařilo bahrajnskou ekonomiku do jisté míry stabilizovat.

Aktuální sektorové příležitosti pro Bahrajn

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: