Bahrajn: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V absolutních hodnotách patří náš obchod s Bahrajnem k nejnižším s arabskými zeměmi, ale v přepočtu na jednoho obyvatele je vyšší než např. u SAK či řady ostatních zemí zemí BVA. Značná část českého zboží putuje na Bahrajn – tak jako do ostatních zemí Perského zálivu – přes SAE, a to zejména v souvislosti s projekty velkých firem s působností v GCC, majících zde své sídlo.

Pokles vývozu v roce 2010 byl způsoben přetrvávající zdrženlivostí zahraničích investorů, kteří pozastavili řadu stavebních projektů v důsledku hospodářské krize v roce 2009. Pokles vývozu pokračoval i v roce 2011, kdy byl však způsoben občanskými nepokoji v rámci tzv. „arabského jara“, které ochromily ekonomiku Bahrajnu na téměř 5 měsíců (02–06/2011).

Velmi neobvyklý nárůst dovozu v roce 2011 je tvořen zejména položkou „katalyzátory na nosiči z drahého kovu jako aktivní látce“ (cca 3 mil.USD) a produkty hliníku (cca 4 mil. USD).

Neobvyklý nárůst vývozu i dovozu v roce 2012 je tvořen položkou trysková letadla s hmotností nad 15 tun (dle statistik celkem cca 45 tun), jedná se o letadlo zaslané do ČR na opravu a vyvezené zpět. (Jedná se o zpětný vývoz bahrajnského letadla v hodnotě 42 965 tis. USD dovezeného do ČR v rámci zušlechťovacího styku /údaje ČSU a MPO se mírně rozcházejí/, celkový vývoz po očištění tedy činil dle údajů ČSÚ 17 383 tis. USD. Celkový dovoz po očištění tedy činil dle údajů ČSÚ pouze 55 tis. USD.)Po očištění však i přesto vývoz v roce 2012 činil cca 17 mil. USD, což je zatím nejvyšší údaj v historii vzájemných vztahů.

Vývoz v roce 2013 opět poklesl, nicméně na úroveň podstatně vyšší než v r. 2011, v roce 2014 se vývoz opět oproti přecházejícímu roku zvýšil. K dalšímu, poměrně rqazantímu navýšení vývozu došlo i roce 2015 s tím, že vzájemná bilance se díky zvýšení dovozu z BAH nikterak razantně nezměnila. Ta je i nadále pro CZE vysoce aktivní. Mírný pokleskové obchodní výměny nastal v r. 2016, kdy byl Bahrajn zasažen celkovou nepříznivou hospodářskou situací (zejména trh ropy, plynu a sekundárních výrobků z těchto surovin), vzápětí však v r. 2017 vystoupal český vývoz nad úroveň před krizí.

USD 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

12 118

13 674

24 838

21 422

25 939

Dovoz

204

4 892

13 686

14 100

16 392

Obrat

12 322

18 566

38 524

35 522

42 331

Saldo

11 914

8 782

11 152

7 322

9 547

Zdroj: MPO

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz 2017
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 7 072
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 2 179
747 Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap. 2 139
691 Konstrukce vč. částí jn. ze železa, oceli, hliníku 1 555
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 1 415
663 Výrobky z nerostů jn. 995
813 Výrobky techniky osvětlovací jn. 792
742 Čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly 705
723 Stroje, zaříz. pro stavebnictví, stavební inženýrství 652
533 Pigmenty, hmoty, laky nátěrové a příbuzné materiály 526
Dovoz 2017
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)
684 Hliník 16 121
664 Sklo 204
874 Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící jn. 60
773 Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. 30
842 Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované) 12
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 6
582 Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických 5
851 Obuv 5
553 Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel) 5
001 Zvířata živá (dobytek, drůbež, ovce, kozy, koně ap.) 4

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná obchodní výměna v oblasti služeb mezi Bahrajnem a ČR není přiliš rozvinutá. Za zmínku nicméně stojí služby interierového designu při vybavování místních rezidencí českým sklem či zprostředování léčebných pobytů v lázeňském zařízení „Strom života“ (Tree of Life – částečná bahrajnská investice v ČR do Lázní Bělohrad) a dalších českých lázní pro pacienty z Bahrajnu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné významné české investice nebyly zatím zaznamenány. Při návštěvě místopředsedy vlády Bahrajnu šejcha Khalida bin Abdalla Al khalify v ČR v 02/2013 učinila vláda nabídku českým firmám na vytvoření společného podniku na výrobu produktů z polotovarů, které by poskytovala místní hliníkárna Alba. partnerem na Bahrajnské straně by byl Bahrain Mumtalakat Holding Company. Nabídka zůstala z české strany bez odezvy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V roce 2007 byla uzavřena mezivládní Dohoda o ochraně a podpoře investic. Dohoda vstoupila  v platnost po její ratifikaci zákonodárnými orgány obou zemí a notifikaci bahrajnskou stranou ke dni 17. listopadu 2009.
  • V květnu 2011 byla v Praze ministry financí obou zemí podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění, která vstoupila v platnost ke dni 10. dubna 2012
  • V roce 2015 byla uzavřena Dohoda o letecké přepravě, která však dosud nebyla ratifikována.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Bahrajn si rozvojovou pomoc neposkytují.

Bahrajn je jednou ze zemí, která byla naposledy přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI) v plánech na léta 2007–2013. Byl zařazen mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního. V současných programech rozvojové pomoci DCECI Bahrajn nefiguruje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: