Bahrajn: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Království Bahrajn
Arabsky v českém přepisu: Mamlaka Al-Bahrajn
Anglicky: Kingdom of Bahrain
Arabsky v anglickém přepisu: Mamlakat al Bahrayn

 • král: HAMAD bin Isa Al Khalifa
 • předseda vlády: KHALIFA bin Salman Al Khalifa
 • první místopředseda vlády: SALMAN bin Hamad Al Khalifa
 • místopředseda vlády: ALI bin Khalifa bin Salman Al Khalifa
 • místopředseda vlády: Jawad bin Salim al-ARAIDH
 • místopředseda vlády: KHALID bin Abdallah Al Khalifa
 • místopředseda vlády: MUHAMMAD bin Mubarak Al Khalifa
 • ministr obrany: Yusuf bin Ahmad bin Husayn al-JALAHMA
 • ministr vzdělávání: Majid bin Ali Hasan al-NUAYMI
 • ministr energetiky: Abd al-Husayn MIRZA
 • ministr financí: AHMAD bin Muhammad bin Hamad bin Abdallah Al Khalifa
 • ministr zahraničních věcí: KHALID bin Ahmad bin Muhammad Al Khalifa
 • ministr zdravotnictví: Sadiq bin Abd al-Karim al-SHIHABI
 • ministr bydlení: Basim bin Yacub al-HAMAR
 • ministryně lidských práv a společenského rozvoje: Dr. FAYQA bint Said al-Salih
 • ministr průmyslu a obchodu: Zayid bin Rashid al-ZAYANI
 • ministr informací: Ali bin Muhammad al-RUMAYHI
 • ministr vnitra: RASHID bin Abdallah bin Ahmad Al Khalifa
 • ministr spravedlnosti a islámských záležitostí: KHALID bin Ali Al Khalifa
 • ministr práce: Jamil Muhammad Ali HUMAYDAN
 • ministr královského dvora: KHALID bin Ahmad bin Salman Al Khalifa
 • ministr královského dvora pro následný dohled: AHMAD BIN ATIYATALLAH Al Khalifa
 • ministr pro záležitosti královského dvora: ALI bin Isa bin Salman Al Khalifa
 • ministr pro záležitosti Poradního shromáždění a Sněmovny reprezentantů: Ghanim bin Fadhil al-BUAYNAYN
 • ministr dopravy a telekomunikací: KAMAL bin Ahmad Muhammad
 • ministr prací, obecních záležitostí městského plánování: ISSAM bin Abdallah Khalaf

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • počet obyvatel celkem: 1 501 116*

z toho

 • Bahrajnci: 677 506
 • cizinci: 823 610

Průměrný roční přírůstek: 1,9 %

Demografické složení:

 • muži: 63,37 %
 • ženy: 36,63 %

*Zdroj: Central Informatics Organization of Bahrain (publikace 03/2018)

Věková struktura:

 • 0–14 let 19,7 %
 • 15–24 let 15,9 %
 • 25–54 let 56,2 %
 • 55–64 let 5,5 %
 • 65 let a více 2,7 %

Národnostní složení:

 • Bahrajnci: 46,0 %
 • ostatní Arabové:4,7 %
 • Asiaté: 45,5 %
 • Afričané: 1,6 %
 • Evropané: 1,0 %
 • ostatní: 1,2 %

Náboženské složení:

 • muslimové: 70,3 %
 • křesťané: 14,5 %
 • hinduisté: 9,8 %
 • buddhisté: 2,5 %
 • židé: 0,6 %
 • ostatní: 2,3 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 44 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP v mil. USD (v běžných cenách)*

32 812,3

33 780,8

31 120

31 800

33 870

Reálný růst HDP v %

5,3

4,5

2,9

3,0

2,5

HDP/obyv v USD*

26 184,7

25 683,1 22 348,0 50 300 51 800

Podíl na tvorbě HDP v % (v běžných cenách) 

- těžba a zpracování ropy a plynu

20,7

       

- finanční služby

         

- průmyslová výroba (ne petrochemická)

      32  

- veřejné služby

      65,9  

- obchod

         

- stavebnictví

         

- doprava a komunikace

         

Míra inflace v %

3,3

2,7

2,0

2,7

0,9

Míra nezaměstnanosti v %**

 

4,3

4,1 3,7 3,8

Kurs měny k USD

0,3768

0,3768

0,3768  0,3768  0,3768

* Zdroj: nezávislé zdroje, Bahrain Open Data Portal 04/2018, Central Bank of Bahrain Economic Indicators 03/2018 (údaje jsou zčásti publikovány v BHD, přepočteno pevným oficiálním kurzem 1USD = 0,3768 BD, resp. 1 BHD = 2.65266 USD)
** Bahrajn údaje o míře nezaměstnanosti nezveřejňuje, dostupné jsou pouze údaje o zaměstnanosti a podílu zaměstnaného obyvatelstva k celkovému obyvatelstvu, a to k roku posledního censu v 2010.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Niže uvedená tabulka udává skutečné hospodaření vlády v letech 2008–12 – hodnoty uvedeny v mil. BHD (fixní kurz 1 BHD =2,65 USD, 1 USD = 0,376 BHD)

 

2013

2014

2015*

2016*

2017

Příjmy

2 944

3 090

   

2 238

- z toho ropa a plyn

 

 

   

1 725

Výdaje

3 353

3 545

   

3 579

- běžné

         

- investiční

         

strategické projekty

         

Saldo

-681 

-640.1

   

-1 341

saldo rozpočtu k HDP v %

-9,72 -3,45 -18,4 -17,93 -15,15

Zdroj: nezávislé zdroje, Central Bank of Bahrain, Economic Indicators 04/2018
* data pro roky 2015 a 2016 nejsou známa ani nezávislým zdrojům

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Hodnoty v následující tabulce jsou uvedeny v mil. BHD (1BHD = 2,65USD)  a částky devizových rezerv vyjadřují stav ke konci roku

 

2013

2014

 2015

2016

2017

Saldo běžného účtu

1 907

1 220,9

835,4

 -1 492

 -1 556

Saldo kapitálového a finančního účtu

-329,8

-1 248,1

-880,0

 

 

Devizové rezervy

1 913,8

1 701,2

1 948,2

 

 

Zdroj: Central Bank of Bahrain, Statistical Bulletin 09/2015 a nezávislé agentury

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustavu řídí Central Bank of Bahrain, dříve nazývaná Bahrain Monetary Agency (BMA).

Bahrajn je nazýván finančním centrem Blízkého východu, které bylo vybudováno v 70. a 80. letech minulého století, kdy se sem z Libanonu přestěhovaly tamější banky z důvodu občanské války. Motivací byla zejména blízkost rozvíjejícího se trhu zemí Zálivu, nedostatečně vyspělá úroveň saudských bank (Bahrajn řadu let fungoval jako bankovní a pojišťovací obsluha obchodu KSA – nyní je tomu jen z části), transparentní obchodní prostředí a regulace bankovního sektoru podle mezinárodních standardů. 

Bankovnictví je v současnosti jedním ze základních pilířů bahrajnské ekonomiky, finanční sektor se podílí na tvorbě HDP z 25 %. Na ostrově jsou pro jeho výhodnou polohu, infrastrukturu, daňové a regulační prostředí i tradici také základny desítek mezinárodně působících bank (tzv. offshore banking units) a stovek jiných finančních institucí a společností. Celkem bylo vydáno BMA více než 360 licencí finančním institucím různého typu, z toho více než 160 licencí bankám a bankovním institucím, dalších více než 160 licencí pojišťovacím společnostem a též více než 10 licencí brokerským společnostem.

Na Bahrajnu jsou licencovány rovněž některé regionální bankovní instituce, zejména např. Islamic Investment Bank.

Největší místní komerční banky jsou:

National Bank of Bahrain

 • Bank of Bahrain & Kuwait
 • Al Ahli Commercial Bank
 • Bahrain Islamic Bank
 • Bahrain Saudi Bank
 • Standard Chartered Bank
 • Grindlays Bahrain Bank

Nejvýznamnější pojišťovny jsou:

 • Bahrain National Insurance
 • Bahrain & Kuwait Insurance
 • Al Ahli Insurance
 • United Insurance
 • Norwich Union Insurance
 • Gulf Union Insurance & Reinsurance

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Většina z celkově mála daní na Bahrajnu jsou daně nepřímé. Prakticky jedinou přímou daní je daň ze zisku naftařských a etrochemických společností ve výši 46 %, splatná je ve 12 splátkách následujících po příslušném daňovém období.

Z obvyklých daní nejsou například zavedeny daň z příjmu společností či ze mzdy a příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty nebo daň darovací. Neexistuje ani srážková daň (witholding tax) obvyklá v KSA nebo Ománu.

Přehled hlavních nepřímých daní:

 • Spotřební daň na benzín: 12 %
 • Daň z pronájmu nemovitostí: 12 %
 • Daň z hotelového ubytování: 5 %

Od 1.1.2019 se očekává zavedení daně z pčidané hodnoty (DPH) ve výši pravdpodobně v souladu s ostatními zeměmi regionu, tedy 5 %. Stejně tak lze očekávat zvýšené zdanění alkoholu, tabáku a sycených nápojů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: