Bangladéš: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat  v tis. USD za posledních pět let:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (z ČR)

21 021

31 482

47 903

42 771

34 628

Dovoz (do ČR)

243 692

285 470

306 498

408 382

475 221

Bilance

-222 671

-253 988

-258  595

-365 611

-440 593

Obrat

264 713

316 952

354 401

451 153

509 849

Celkový vzájemný obchod má stoupající tendenci, především však v důsledku razantního zvyšování dovozu, což vede k permanentně rostoucí záporné obchodní bilanci. Cílem české strany je snížit deficit obchodní výměny, což by se mohlo podařit pouze za předpokladu, že se v BD podaří uchytit některý z hlavních podniků českého průmyslu.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položkou vývozu v r. 2017 bylo mléko a smetana, se značným odstupem následují: syrovátka; výrobky z mléka zahuštěné slazené;  mléčné produkty; zařízení přídavná stavů strojů na spřádání; stroje pro čištění třídění ap semen zrní; tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně; buldozery, srovnávače, rypadla; vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání; elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí; kaolin, jíly kaolinitické jiné i kalcinované.

Hlavní položky dovozu v r. 2017: 95 % dovozu tvoří textilní zboží (trička, svetry, kalhoty, košile, obleky, dětské oděvy, bundy, kostýmy, prádlo) a obuv, v omezené míře dále korýši, kufry a brašny, juta a výrobky z juty, vložky do postelí, koberce a léky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Český statistický úřad nemá informace o rozsahu výměny služeb mezi Bangladéšem a ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ve sledovaném období nebyl v Bangladéši založen žádný společný podnik, nepůsobí zde ani zastoupení žádné české firmy. Z bangladéšské strany je výrazný zájem o zakládání společných podniků, ale problémem je nejistota českých partnerů investovat v této, z jejich pohledu, nestabilní zemi. Navíc bangladéšská strana je schopna maximálně nabídnout stavební pozemek a omezený zdroj energie. Další veškerá zátěž při zakládání společného podniku by ležela na investorovi.

Množí se dotazy českých firem na prověření bangladéšských společností, které je osloví po internetu s nabídkou spolupráce (př. obchodní zastoupení) a žádostí o pozvání do Čech. V těchto případech ZÚ Dillí vždy doporučuje obezřetnost.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o ekonomické spolupráci – proces sjednávání dohody stále pokračuje. Finální text prošel připomínkovým řízením na obou stranách. V současné fázi se připravují legislativní kroky nutné k podpisu dohody.

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění – první kolo expertních jednání se konalo 29. 1.–1. 2. 2018 v Praze. Druhé kolo jednání se uskuteční v Dháce ve dnech 23.–26. 7. 2018.

Dohoda o obranné spolupráci – v dubnu 2017 bylo z české strany iniciováno jednání o mezivládní dohodě o spolupráci v oblasti obrany. Bangladéšská strana je však ochotna podepsat pouze MoU. Česká strana předala bangladéšské straně protinávrh textu MoU, který je nyní bangladéšskou stranou posuzován.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se pro Bangladéš nerealizuje. V roce 2017 vbyl v Bangladéši realizován jeden malý rozvojový projekt zaměřený na zlepšení přístupu ke zdravotnické péči pro chudé děti a jejich matky. Realizátorem byla Christian Service Society, příspěvek činil 244 000 Kč.

MZV ČR schválilo dne 16. 11. 2017 humanitární pomoc ve výši 5 mil. Kč v souvislosti s rohingskou uprchlickou krizí poskytnutou prostřednictvím IOM.

MZV ČR vyhlásilo v říjnu 2017 dotační řízení pro neziskové organizace. Projekty zaměřené na podporu uprchlíků v Myanmaru a sousedních zemí (včetně Bangladéše) mohou obdržet podporu až do výše 5 mil. Kč.

Pro rok 2018 byl schválen jeden malý lokální projekt nazvaný „Zlepšení postavení žen ve společnosti posílením jejich schopnosti ovlivňovat vlastní budoucnost“. Projekt je dotován 400 000 Kč.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: