Bangladéš: Vztahy země s EU

2. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Vztahy Bangladéše s EU se datují až k roku 1973 a nové úrovně partnerství dosáhly uzavřením Dohody o spolupráci v roce 2001 (EC-Bangladesh Cooperation Agreement). Tato dohoda výrazně rozšířila rámec vzájemné kooperace přes spolupráci v oblasti obchodu a ekonomického rozvoje, dále na lidská práva, tzv. good governance nebo spolupráci v oblasti životního prostředí. V Dháce je přítomna Delegace EU, která byla otevřena v roce 1989.

V období 2014–2020 se vztahy EU-Bangladéš soustřeďují na tři hlavní sektory:

  • Posilování demokratického způsobu vládnutí
  • Potravinová a nutriční bezpečnost
  • Vzdělávání

EU je také jedním ze tří největších zahraničních donorů. Takzvaný Country Strategy Paper (CSP), který byl hlavním dokumentem řídícím vztah EU–BD v letech 2007–2013, určil jako priority pro poskytování zahraniční finanční pomoci: zdravotnictví, vzdělání, lidská práva a good governance, obchod a ekonomický rozvoj, potravinovou bezpečnost a krizový management.

Více informací na: http://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je dlouhodobě největším vývozním trhem pro bangladéšské zboží. Bangladéš profituje z preferenčního zacházení ve prospěch nejméně rozvinutých zemí, které je známo také pod názvem "Everything but Arms" (EBA). EBA zaručuje Obecný preferenční systém (Generalised Preferential Systém) po časově neurčené období a není podrobována pravidelnému přezkumu. Bangladéš má díky tomuto systému jednostranně pozitivní obchodní bilanci s EU. V roce 2017 byl Bangladéš pro EU 35. nejvýznamnějším obchodním partnerem s obratem 20,127 mld. EUR a zápornou bilancí pro EU ve výši 13,783 mld. EUR.

EU je tedy hlavním zahraničním obchodním partnerem Bangladéše, je největším trhem pro bangladéšskou produkci a čtvrtým největším zdrojem dovozů. Nový „Multi Annual Indicative Programme 2014-2020“ navazuje na předcházející CSP a významně dále prohlubuje vzájemnou kooperaci v oblasti obchodu a rozvojové spolupráce.

Podrobné statistiky lze najít na webu Evropské komise: Countries - Bangladesh nebo Database nebo TRADOC.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ve vztahu k méně rozvinutým zemím je ze strany EU uplatňován zmíněný systém GSP a Bangladéš je zahrnut pod iniciativu Vše kromě zbraní (Everything But Arms, EBA), což je opatření Evropské unie, díky kterému jsou osvobozeny od cla všechny dovozy do EU z nejméně rozvinutých států (Least Developed Countries) s výjimkou zbraní.

V roce 2017 EU nadále realizovala víceletý program rozvojové spolupráce, na jehož základě Bangladéš obdrží do roku 2020 rozvojovou pomoc v hodnotě 700 mil. USD. EU zaujímá vůči Bangladéši kritický postoj týkající se pracovních práv. Zásadně trvá na implementaci 4 doporučení učiněných v roce 2016 Mezinárodní organizací práce, jinak Bangladéš riskuje odnětí GSP.

V červenci 2017 se v Bruselu konalo zasedání Společné komise.  Obě strany znovu zdůraznily svůj společný závazek vůči Sustainability Compact, včetně dodržování pracovních práv, zejména pokud jde o svobodu sdružování. Bangladéští zástupci uvedli, že země usiluje o účinné provádění nedávných doporučení Mezinárodní organizace práce v tomto ohledu. EU však zároveň zdůraznila, že je třeba rychle reagovat na nedávná doporučení Mezinárodní organizace práce, a to jak z hlediska konkrétních kroků, tak časových lhůt. EU také zdůraznila potřebu pokroku v rámci dialogu EU-Bangladéš o podnikatelském klimatu, jehož cílem je zlepšit podmínky pro evropské podnikatele. Obě strany se také dohodly na zvýšení povědomí o příležitostech souvisejících s programem EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020, aby tak pokračovaly v činnostech týkajících se klimatických změn a společně prozkoumaly nové oblasti spolupráce, zejména konektivitu, námořní bezpečnost, správu oceánu a vesmíru. EU a Bangladéš se také dohodly na posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti letectví a na práci na společném programu s cílem dosáhnout konkrétního pokroku a výsledků, které budou přezkoumány v průběhu příští společné komise, která se bude konat v Dháce v roce 2018. Obě strany si také vyměnily názory na klíčové směry agendy pro rozvojovou spolupráci na období 2018-2020, zejména v oblasti vzdělávání a rozvoje dovedností, řízení veřejných financí a podpory sociálních sítí. Na základě předchozích dialogů na vysoké úrovni a s ohledem na deklaraci lídrů G20 se obě strany zavázaly k posílení spolupráce v oblasti migrace, dodržování lidských práv, včetně mezinárodních pracovních norem, zajištění posílení postavení žen, provádění Pařížské dohody z roku 2015 a národně stanovených příspěvků, provádění Agendy 2030 a boje proti terorismu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: