Barbados: Ekonomická charakteristika země

24. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Barbados je tržní ekonomikou s privátním i veřejným sektorem, aktivně zapojenou do oblasti poskytování služeb a zboží spotřebitelům. Je především ekonomikou služeb, vedených turistikou, avšak s významným podílem příjmů z vývozu cukru, produktů lehkého průmyslu, mezinárodního obchodu a finančních služeb. Barbadoská ekonomika se diverzifikovala po více než 4 desetiletí se snahou přejít z oboru zemědělství do oboru poskytování služeb. Ekonomika je hnána následujícími sektory: turistikou, obchodem, finančními a obecnými službami a dále zemědělstvím a průmyslovou výrobou.

Průměrný přírůstek HDP za posledních 5 let od r. 2004 neklesal pod 4 % ročně. Inflace osciluje mezi 6–7 %. Míra nezaměstnanosti poklesla z cca 14,5 % v r. 1997 na 11,0 % a dále klesala až na 7 % v 2009.

HDP per capita dosáhl výše 18 200 Bds (odhad 2006), roční inflace v r. 2005 činila 6,1 % a HDP v paritě kupní síly v mld. Bds dosáhl výše 5 108. Od r. 1975 je barbadoský dolar vázán na US dolar při pevném kurzu 2 Bds za 1 USD.

Barbadoská ekonomika roste tempem mezi 3,5–6% ročně. Turistická aktivita zaznamenává výkyvy v souvislosti s vývojem světové ekonomiky. Turistický průmysl procházel problémy vzhledem ke zvyšující se popularitě výletních parníků vypravovaných z amerických přístavů a nižšímu objemu růstu investic do turistiky. Rok 2005 byl negativně ovlivněn obavami z teroristických útoků. Příjezdy výletních lodí a křižníků z USA a zemí CARICOMu se zvýšily o 4,6 % a 11,1 %, zatímco lodí kanadských a britských poklesly o 12,2 % a 1,0 %. Výhled na r. 2006 a 2007 byl slibný, růst ekonomické aktivity byl hnán hlavně sektorem služeb.

Jak privátní, tak veřejný sektor očekávají na r. 2007 reálný ekonomický růst 4,5 %, tažený stavebnictvím a turistikou, které bude stimulovat velkoobchod, maloobchod a sektor služeb obecně.

Primárními sektory barbadoského národního hospodářství jsou turistika, mezinárodní obchodní a finanční služby, průmyslová výroba (výroba cementových bloků, dlaždic, oděvů a textilu, barev, papírenských produktů, nábytku, elektronických komponentů, chemikálií, jedlých olejů, mýdla a potravinářských produktů) a zemědělství (cukrová třtina, kořenová zelenina, zelenina, mléčné produkty, drůbež a ryby). Barbados má dobré předpoklady pro zdravý hospodářský růst v nejbližších letech díky stabilnímu politickému systému a národohospodářské politice.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

Základní makroekonomické ukazatele
  2005 2006 2007 2008 2009
HDP v běž. cenách (mil. BDs) 5 812 5 782 5 845 6 225 6 468
Růst reálného HDP (%) 4,1 -0,4 2,5 3,8 4,2
HDP (p/cap., Bds) 17 300 17 210 17 821 18 598 19 233
Míra roční inflace (%) 6,1 1,8 1,9 2,1 1,9
Export (mil. BDs) 718,9 781.9 794 822 813
Import (mil. BDs) 3 208,9 3 214 3 421 3 623 3 755
Ext. dluhová služba (%) 5,8 6,3 6,5 5,8 6,2
Netto mezinárodní rezervy (mil. BDs) 1 746,5 1 732 1 887 2 346 2 564

Pramen: Central Bank of Barbados, Economic and Financial Statistics 2009

Míra roční inflace a nezaměstnanost v %
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Inflace 1,8 1,3 1,9 2,1 1,9
Nezaměstnanost 9,6 9,1 10,1 11,2 9,7

Pramen: Barbados Statistical Service

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí služby a turistika (80 %), na ostatní odvětví zbývá malý podíl: zemědělství a rybolov kolem 8 %, průmysl 7 %, energet. průmysl 3 %.

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Sektor průmyslové výroby reprezentuje výroba stavebních materiálů (cementových bloků a tvárnic, pálených dlaždic a obkladů aj.), dále odvětví lehkého průmyslu (výroba oděvů a textilu, výroba barev, papírenský průmysl, nábytkářství, výroba elektronických komponentů, chemikálií a jedlých olejů a mýdel a potravinářských produktů). Rozvíjí se také těžba a zpracování bauxitu a těžba zlata a ropy a roste význam montoven pro export.

Podniky průmyslové výroby, které jsou zapojeny do programu tzv. „schválených výrobků" (approved products) mají možnost využití zvláštních pobídek podle Zákona o fiskálních pobídkách (Fiscal Incentives Act), a to po schválení jejich způsobilosti ministerstvem průmyslu a mezinárodního obchodu. Daňové prázdniny jsou poskytovány podle procenta místní hodnoty přidané k vyráběnému produktu. Podniky, které jsou považovány za vysoce kapitálově intenzivní s investicemi USD 25,- mil. a výše, mohou požívat daňových prázdnin až 15 let. Společnosti, které pracují ve výrobě výhradně pro export mimo země CARICOMu, mohou být kvalifikovány za prospěšné, jakožto mezinárodní obchodní společnosti (IBC - International Business Companies). Tyto výhody zahrnují daňovou sazbu od 2,5 % níže, až na 1 %. Dále jsou tyto nízké daňové sazby spojeny s výjimkami ze směnné kontroly a bezcelních dovozů strojírenského zařízení pro výrobní provozy a zařízení a dále suroviny užívané ve výrobním procesu.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Barbadoský sektor stavebnictví zažívá už od r. 1990 stavební boom, ostrov začal mohutnou výstavbu hotelů a ubytování pro zvýšení turistického ruchu, nových bytovek, úřadů, kondominií a domů.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Hlavním zemědělským produktem je stále cukr. Větší část produkce cukru se dodává do EU při garantovaných cenách. Dalšími zemědělskými plodinami jsou zelenina (yamy, sladké brambory, ocumo) a bavlna. Významný je rybolov, pěstování drůbeže a mlékárenská výroba.

zpět na začátek

4.6. Služby

Bezesporu nejvýznamnějším sektorem národního hospodářství ve službách je turistika a sektor finančních služeb.

Turistika je hlavním zdrojem zahraniční obchodní výměny, ekonomické aktivity zaměstnanosti. Základním prvkem produktu barbadoské turistiky je jeho významné historické a kulturní dědictví, různorodý  a rozvinutý zábavní průmysl a přírodní fyzické atributy ostrova. Největšími čtyřmi trhy pro barbadoský průmysl turistiky jsou Velká Británie, USA, kontinentální Evropa a Kanada. Ubytovací výhody na Barbadosu zahrnují širokou škálu hotelů, apartmánů, luxusních vil, výletních a plážových domů. Přestože většina turistů zatím  přijíždí do země letecky, průmysl „výletních parníků“ má vzestupný význam pro ekonomiku země. Přístavní úřady investovaly značné prostředky na prohloubení přístavu pro mega výletní parníky a do ubytovacích kapacit pro zvýšení zahraniční obchodní výměny. Do země přijíždí ročně kolem půl milionu turistů.

Mezinárodní obchodní a finanční služby – nízké daňové sazby, dohody o dvojím zdanění a výměna informačních dohod jsou ideálním klimatem pro větší rozvoj mezinárodního obchodu a vytvoření centra finančních služeb v regionu. Klíčovými komponenty jsou bankovní a finanční instituce a zahraniční obchod.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Energetika

Barbados má spolehlivý systém dodávek elektrické energie při tarifech, které patří mezi nejnižší v Karibiku. Elektrické napětí domácnostních a obchodních dodávek ve většině rezidentních oblastí a ve všech nových zařízeních je 115/230V, 50 Hz. V Bridgetownu a některých dalších oblastech je napětí 115/200V. V zemi není jaderná energetika, zdroje elektrické energie jsou na tepelné bázi z odpadů z cukrové třtiny (bagasso) a solární energie.

Barbados vyrábí ročně kolem 1 mld. kWh, což odpovídá vlastní spotřebě. Produkce ropy činí 1 000 barelů denně (2008). Produkce zemního plynu dosahovala objemu víse než 30 milionů kubických metrů. Ověřené rezervy zemního plynu dosahovaly v r. 2008 objemu 160 milionů kubických metrů.

The Barbados Water Authority je vládní statutární společností a jediným dodavatelem vody a poskytování vodních služeb. Nové přípojky jsou prováděny ve lhůtě 48–72 hodin. Měsíční platby jsou založeny na metrickém systému. Poskytování vodních služeb na Barbadosu je spolehlivé a dodávaná voda je pitná.

Telekomunikace

Země je vybavena moderní telekomunikační infrastrukturou s nejnovější digitální technologií a systémy optického vlákna včetně mezinárodního přímého dialingu, faxových služeb a satelitní telekomunikace, která umožňuje účinný přenos elektronických dat. Internet a e-mailová služba, stejně jako expresní pošta a kurýrní služby jsou rovněž k dispozici. Nedávno uvolněného telekomunikačního sektoru využili dva dodavatelé služeb, a to Digicel a ATandT Wireless, kteří představují konkurenci dřívějšímu monopolu Cable and Wireless. Nárůst konkurence snížil cenu mezinárodních telefonických hovorů o 50 %, jakož i cen mobilní telefonie. Země může poskytovat mezinárodní roaming a operuje pod mezinárodně uznávanou sítí GSM. Kód Barbadosu pro přímé mezinárodní dálkové volání je 1-246, a dále následuje 7 čísel místní sítě.

Doprava

Barbados má rozsáhlý silniční systém s cca 1 600 km dlážděných silnic, jejichž stav doznal v posledních letech značného zlepšení. Hlavní silnice spojuje sever a jih ostrova.

Hlavním mezinárodním letištěm je Grantley Adams International Airport, cca 15 minut od hlavního města Bridgetown, které hraje významnou roli jako životně důležité centrum země a spojení pro mezinárodní leteckou dopravu ve Východním Karibiku. Hlavní terminál pro cestující odbaví víc než 2 miliony cestujících ročně a je průběžně přizpůsobován rostoucímu počtu cestujících. Denně je poskytován letecký servis do největších měst, např. do New Yorku, Miami, Philadelphie, Toronta, Londýna, jakož i na ostrovy Karibiku. Na Barbados létá American Airlines, American Eagle, Air Canada, Air Jamaica, British Airways, BWIA, Caribbean Star, LIAT, Virgin Atlantic a charterové lety.

Námořní přístav

Barbados má jeden y nejmodernějších přístavů v Karibiku jak pro lodě s hlubokým ponorem, tak pro pobřežní plavidla. Nákladní námořní doprava je pravidelná do Severní Ameriky, Evropy a Karibiku, přístav v Bridgetownu je vybaven i pro kontejnerovou dopravu a přístaviště pro nákladní i osobní lodě, včetně nejluxusnějších linek. Přístav získal několik mezinárodních ocenění za poskytované služby a rozšiřuje své kapacity pro ubytování pasažérů výletních parníků a celnice. Barbados má obchodní flotilu celkem 57 lodí s výtlakem 1 000 GRT a více, podle typů 32 nákladních lodí, 12 kontejnerových, 6 chemických tankerů, 1 plavidlo pro osobní i nákladní přepravu, 3 ropné tankery a 3 speciální tankery.

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Barbados nepatří mezi země, kterým je poskytována rozvojová pomoc a ani tuto pomoc neposkytuje, s výjimkou humanitární pomoci okolním karibským zemím v případě živelných katastrof (uragány, záplavy aj.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek