Barbados: Investiční klima

25. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pobídky pro mezinárodní obchod

Vláda určila speciální ministerstvo pro rozvoj a expanzi mezinárodního obchodu v zemi. Jsou poskytovány různé úlevy společnostem, které provádějí mezinárodní obchod, např. snížená daňová sazba mezi 2,5 %–1,0 %, výjimka ze zádržné daně z dividend, úroků, dolovacích poplatků a dalších příjmů vyplácených nerezidentům a z devizové kontroly. Dále 35 % z příjmů kvalifikovaných zahraničních pracovníků zaměstnaných v mezinárodních obchodních společnostech, mezinárodních bankách, mezinárodních společnostech s ručením omezeným, kvalifikovaných pojišťovacích společnostech a od daní osvobozených pojišťovacích společnostech, kteří mohou být vypláceni v jakékoliv měně a bez placení barbadoských daní.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice společností registrovaných v BIDC (Barbados Investment and Development Corporation, v tis. BDs)
Investice 2001 2002 2003 2004
Nové:        
Výroba 2 660 000 454 200 2 264 900 16 750
Služby 5 480 700 2 288 300 1 327 200 8 060 410
Mezisoučet 8 140 700 2 742 500 3 592 100 8 892 160
 Expanze:        
Výroba 28 008 793 43 223 203 38 101 292 37 644 308
Služby 1 918 490 2 506 701 1 051 603 1 154 015
Mezisoučet 29 927 283 45 729 904 39 152 895 38 798 323
Celkem 38 068 983 48 472 404 42 744 995 47 690 483

Pramen: BIDC, leden 2005

V letech 2005–2010 rostly, díky liberálnímu prostředí, přímé zahraniční investice, a to především kanadské.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

Na centrální bance Barbadosu a na ZÚ Barbadosu v Caracasu bylo ověřeno, že v zemi není zaregistrována žádná přímá česká investice.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Barbadoská vláda poskytuje podporu a nabízí investiční pobídky hlavně pro následující oblasti národního hospodářství:

  • informační technologie
  • turistika a cestovní ruch
  • komunikace – call centres
  • finanční služby
  • mezinárodní pojišťovnictví
  • mezinárodní obchod
  • průmyslová výroba

Za nejperspektivnější odvětví pro investice, s ohledem na strukturu a možnosti české národní ekonomiky, lze považovat sektor turistiky a s ní spojených služeb. V zemi je zajištěno soukromé vlastnictví zákonem a neexistují žádné privatizační projekty celonárodního nebo regionálního charakteru. Dle disponibilních informací nejsou připravovány ani žádné rozvojové projekty. Gestorem pro ochranu a podporu investic a poskytování investičních pobídek je barbadoské Ministerstvo průmyslu a mezinárodního obchodu.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování na barbadoském trhu jsou minimální, při zachování běžných obchodních pravidel a zvyklostí platných pro subkontinent Latinské Ameriky obecně, tzn. nutnost vyšší formy zajištění návratnosti investice, využití instrumentu zástavního práva do úplného zaplacení zboží při hmotných dodávkách apod. Barbados zaručuje soukromé vlastnictví firem i fyzických osob a nehrozí nebezpečí vyvlastnění.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek