Barbados: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

V roce 2010 byla podepsána Dohoda o zabránění dvojímu zdanění mezi ČR a Barbadosem.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna Barbadosu a ČR (tis. USD)
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008/1-7
Vývoz 444 556 357 516 219 101
Dovoz 11 023 201 200 87 1 311 744
Obrat 11 467 757 557 603 1 530 845
Saldo -10 579 355 157 429 -1 092 -642

Pramen: statistiky ČSÚ, srpen 2008

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Český vývoz:

Několik posledních let jsou nosnou položkou nízkého českého vývozu na Barbados osobní auta aj. vozidla motorová pro přepravu osob, náhradní díly a komponenty. V r. 2007 téměř 50 % celkového českého exportu představovaly části a součásti traktorů a motorových vozidel osobních a nákladních, dále se vyvezla skleněná zrcadla, trouby z plastů, odsávače, antény, optická média, skleněné zboží, nepromastitelný papír, kompresory do chladících zařízení, závěsy z kovů, hnací nápravy, brzdy, ventilátory, diagnostické laboratorní směsi a reagencie, chladící zařízení apod.

Český dovoz:

Více než 93 % českého dovozu v r. 2007 činily ortopedické pomůcky a protézní přístroje, dále se dovážel rum a jiné destiláty z kvašených produktů cukrové třtiny, přípravky chemického průmyslu a přípravky potravinové

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Barbadoský trh je velmi malý jak počtem obyvatel, tak i rozlohou, a nabízí jen omezené možnosti pro zboží české provenience. Svou ekonomickou aktivitu soustřeďuje zejména na obor služeb, hlavně turistiku, hotelnictví, restaurace a obchod a finanční služby. Dovoz do země více než 5ti násobně převyšuje vývoz, reprezentovaný převážně exportem cukru a melasy a soustřeďuje se na základní suroviny pro potravinářský průmysl, hotové potraviny, spotřební zboží a paliva. Vzhledem k rozsahu, zaměření a potřebám trhu nelze specificky určit, které české výrobky by mohly být perspektivní pro barbadoský velmi omezený trh, i když se ukazuje, že např. osobní auta Škoda jsou pro trh požadovaným, ale spíše výjimečným obchodním artiklem.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejdůležitější firmou na trhu je bezesporu importér a zástupce firmy Auto Škoda Mladá Boleslav. Joint venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oborech ekonomické spolupráce nejsou uzavřeny, a to zatím ani v oboru turistiky, kde jsou dobré investiční možnosti a pobídky ze strany státu.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas nezaznamenal z teritoria Barbadosu žádné konkrétní poptávky po českém zboží nebo službách, barbadoští partneři se obracejí na české subjekty zahraničního obchodu přímo. Nebyly zaznamenány ani žádné event. reklamace nebo stížnosti na české partnery a naopak.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle ověřených zdrojů neposkytuje ČR Barbadosu žádnou rozvojovou ani humanitární pomoc.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek