Barbados: Očekávaný vývoj v teritoriu

25. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Barbados nepřipravuje žádnou novou daňovou aj. reformu, která by mohla v průběhu r. 2008 ovlivňovat podnikatelské klima v zemi a zhoršit podmínky pro podnikání zahraničních investorů.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové, i když značně omezené možnosti pro český export, by mohly být hlavně v oborech těsně vázaných na výrobu osobních vozů Škoda, které v současnosti tvoří základ českého exportu do teritoria (např. příslušenství a vybavení osobních aut - zapalovací svíčky, náhradní díly od dalších českých výrobců mimo Auto Škodu Mladá Boleslav, pneumatiky pro silniční vozidla, aj.), dále motocykly, broušené sklo a skleněné výrobky, čerpadla, výrobky ze železa a oceli, papír a karton, hudební nástroje, některé stavební materiály, vybrané potravinářské speciality a nápoje apod.

Jiné formy ekonomické spolupráce než je přímý vývoz zboží a služeb zejména pro turistiku nejsou rozpracovány.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek