Barbados: Vnitropolitická charakteristika

24. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Barbados byl britskou kolonií od r. 1627 až do získání nezávislosti 30. 11. 1966. Je členem Britského společenství národů (Commonwealthu) a jeho ústava je založena na britském stylu parlamentní demokracie s volbami každých 5 let. Ostrov Barbados má jeden z nejstarších Parlamentů Westminsterského stylu na západní polokouli, který existuje již 365 let. Barbadoský parlament má dvě sněmovny, Senát a House of Assembly. Generální guvernér, který reprezentuje britskou monarchii, je hlavou státu, zatímco výkonná moc je v rukách premiéra a jeho kabinetu, kteří jsou kolektivně odpovědni Parlamentu.

Právní systém je nezávislý na legislativní i výkonné moci vlády, je odvozen od anglického práva a statutu. Zákony, skládající se výhradně z lokální legislativy, vykonávají na Barbadosu soudy. Soudní systém zahrnuje nižší magistrátní soud a Nejvyšší soud, který se skládá z Court of Appeal a High Court. Generální prokurátor je zodpovědný za správu a vykonávání právního a soudního systému v zemi a není volen. Generální guvernér je jmenován na návrh premiéra britskou královnou.

Konečné odvolání na rozhodnutí barbadoských soudů je postupováno do Anglie k Privy Council (Státní radě). V únoru 2001 hlavy vlád zemí Karibského společenství podepsaly dohodu o vytvoření Karibského soudního dvora (Caribbean Court of Justice), který zahájil svou činnost 16. 4. 2005, má sídlo na Trinidadu Tobago a bude nahrazovat Privy Council.

V zemi je multistranický politický systém. Democratic Labour Party vyhrála ve všeobecných volbách v květnu 2008 a od r. 2003 vládnoucí Barbados Labour Party s tehdejším premiérem Ownem Arturem přešla do opozice.

zpět na začátek

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Britská královna Alžběta II, zastoupená generálním guvernérem Sirem Cliffordem Straughnem Husbandsem.

zpět na začátek

2.3. Složení vlády

 • Premiér Freundel: J. Stuart
 • ministr financí a ekonomických věcí a rozvoje, práce, civilní služby a energetiky:  David J. H. Thompson
 • generální prokurátor a ministr vnitra: Freundel J. Stuart
 • ministr zdravotnictví, národního pojištění a sociálního zabezpečení: David C. Estwick
 • ministr školství, mládeže a sportu: Ronald D. Jones
 • ministr bydlení a půdy: Michael A. Lashley
 • ministr turistiky: Richard L. Sealy
 • ministr pro rozvoj komunit a kulturu: Stephen D. Blackett
 • ministr dopravy, prací a mezinárodní přepravy: John D. E. Boyce
 • ministryně pro záležitosti rodiny, mládeže, sportu a životního prostředí: Esther R. Byer-Suckoo
 • ministr řemesel, průmyslu a průmyslu: E. George Hutson
 • ministr sociální péče, ústavních záležitostí a městského rozvoje: Denis S. Lowe
 • ministr zahraničních věcí, zahraničního a mezinárodního obchodu: Maxin P.O. Mcclean
 • ministr zemědělství a rozvoje venkova: Haynesley L. Benn (Senator)
 • ministr kanceláře premiéra: Maxine P. O. McClean (Senator)
 • státní ministr na Ministerstvu zahraničních věcí, zahraničního a mezinárodního obchodu: Donville O. Inniss
 • státní ministr na Ministerstvu sociální péče, ústavních záležitostí a městského rozvoje: Patrick M. T. Todd
 • státní ministr na Ministerstvu financí, ekonomických věcí, rozvoje a energetiky: Darcy W. Boyce - Senator
 • státní ministr (práce a civilní služby): Arni B. Walter (Senator)
 • parlamentní sekretářka na Ministerstvu rozvoje komunit a kultury: V. Irene Sandiford Garner (Senator)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek