Barbados: Zahraničně-politická orientace

24. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

  • ACP, C, CARICOM, CDB, FAO, G-77, IADB, IBRD, ICAO, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO, ITU, LAES, MIGA, NAM, OAS, OPANAL, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

  • CARICOM – bezcelní výměna zboží vyráběného na Barbadosu s členskými zeměmi Caricom
  • CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) – bezcelní vývoz vybraných produktů do USA
  • COTONOU AGREEMENT – bezcelní vývoz některých produktů na evropský trh do r. 2008
  • CARIBCAN (Caribbean-Canada) – bezcelní vývoz na kanadský trh
  • CARICOM – VENEZUELA – bezcelní vstup vybraných produktů a eliminace tarifů na určité zboží na tříleté období, od r. 2004 je toto zboží již volně obchodováno
  • CARICOM – DOMINICAN REPUBLIC – dtto s Dominikánskou republikou
  • CARICOM – CUBA – v platnosti je obchodní a ekonomická dohoda, která dovoluje zemím Caricomu vyvážet zboží bezcelně a na podporu a rozvíjení dvoustranného obchodu

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

V r. 2010 byla s Českou republikou podepsána Dohoda o zabránění dvojímu zdanění.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek