Barbados: Základní informace o teritoriu

24. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Barbados

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 431 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 272 229 obyvatel (2007)
 • 146 300 pracovní síla
 • nezaměstnanost 9,8 % (2005)

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,4 % (červenec 2009)

Demografické složení :

 • 0–14 let 20,1 %
 • 15–64 let 71,1 %
 • 65 a víc 8,8 %

Průměrná délka života: 77 let

Gramotnost: 97,6 %

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • 93 % potomci Afričanů
 • 3 % Evropané
 • 1 % Asiaté (Indové, Číňani)
 • 3 % míšenci

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • 67 % protestanti (40 % anglikánská církev, 8 % svatodušní, 7 % metodisté, 12,6 % ostatní)
 • 4 % katolíci
 • 17 % bez vyznání
 • 12 % ostatní

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Bridgetown
 • Speightstown
 • Holetown
 • The Crane

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • barbadoský dolar BDs (2 BDs = 1 USD)

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. 1. Nový rok
 • 21. 1. Errol Barrow Day
 • 6. 4. Velký pátek
 • 9. 4. Velikonoční pondělí
 • 28. 4. Den hrdinů
 • 1. 5. Svátek práce
 • 28. 5. Svatodušní pondělí
 • 1. 8. Den emancipace
 • 6. 8. Kadooment Day
 • 30. 11. Den nezávislosti
 • 25.–26. 12. Vánoční svátky

Pro zaměstnance úřadů je pracovní doba mezi 35–40 hodinami týdně, manuální pracovníci mají 40ti hodinový pracovní týden.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Na Barbadosu se jezdí vlevo, mezinárodní řidičský průkazu je platný po dobu jednoho roku. Úroveň dopravní sítě je poměrně dobrá. Bezpečná a kvalitní je i veřejná doprava a taxislužba. Rychlostní limity jsou 40–60 a 80 km/hod.

V období od června do listopadu je možný výskyt hurikánů. Doporučujeme konzultovat s delegátem cestovní kanceláře či recepcí hotelu chování v takovýchto případech.

Turistům doporučujeme uzavřít pojištění proti nenadálým příhodám (krádež kreditní karty, hotovosti, zmeškání letu apod.).

Pro obchodní kontakt je důležitá znalost angličtiny, dochvilnost na sjednaných schůzkách a kvalitní prezentace jak osoby jednající, tak předkládaného odborného a technického materiálu.

Zvykem je nosit ve večerních hodinách sako a kravatu, v průběhu dne neformální lehké a sportovní oblečení.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Barbados má ze zemí Východního Karibiku nejmodernější lékařské vybavení, zdravotní péče je na docela dobré úrovni, nicméně pokulhává záchranný systém rychlé pomoci. Zdravotní péče je poskytována ve dvou hlavních nemocnicích, v několika dobře vybavených klinikách, zdravotnických centrech a pečovatelských domech. Vláda provozuje v největší nemocnici Queen Elizabeth Hospital 600 lůžek a poskytuje několik specializovaných služeb včetně 24 hodinové lékařské pomoci. Druhou největší nemocnicí je Bayview, která je soukromým zdravotnickým zařízení, které rovněž poskytuje různé lékařské služby.

Příjezd záchranné služby může trvat i několik hodin. Ošetřující personál nesmí provádět během jízdy oživovací pokusy. Ošetřující lékaři očekávají okamžitou úhradu za provedené úkony. Doporučujeme uzavřít pojištění proti úrazům, které bude krýt přepravu ve vážnějších případech (USA).

Upozorňujeme na zvýšený výskyt komárů přenášejících dengue. Nejlepší ochranou je použít vhodný repelent.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Čeští občané podle informací barbadoské strany nepotřebují ke vstupu na dobu nepřesahující 28 dnů víza. Nicméně se stalo několik případů, že barbadoští imigrační úředníci viza požadovali. Ke vstupu je dále zapotřebí platný pas a zpáteční lístek.

Víza - režim vstupu

K pobytu delšímu než 29 dnů je nutné požádat o vízum, předložit pas platný nejméně 6 měsíců, 2 fotografie pasového formátu a uhradit správní poplatek 25 USD.

Diplomaté žádají o vízum nótou, předloží dvě fotografie. Vydání víza není zpoplatněno. Osobám je dovoleno navazovat obchodní kontakty, nicméně pro každou pracovní činnost je nutno žádat povolení Cizinecké služby (Chief Immigration).

Platný pas je vyžadován u všech návštěvníků Barbadosu. Státní příslušníci zemí CARICOMu, Velké Británie, USA, Kanady a některých zemí Commonwealthu mohou cestovat na Barbados přímo pouze s identifikačním průkazem, platným pasem nebo rodným listem na dobu do 3 měsíců. Všichni návštěvníci Barbadosu musí mít zpáteční letenky nebo lodní lístky.

Víza se vyžadují u občanů z východoevropských zemí, Číny, Kuby, Tchajwanu, Jižní Afriky, Koreje, Indie, Pakistánu, nečlenských afrických zemí Commonwealthu, všech latinskoamerických zemí s výjimkou Argentiny, Brazílie, Kolumbie a Venezuely. Víza se nevyžadují u pasažérů výletních parníků, s výjimkou občanů ze zemí východní Evropy, Číny, Tchajwanu, Jižní Afriky a Koreje.

Většina hotelů, restaurací a obchodů akceptuje hlavní úvěrové karty a cestovní šeky. Bankomaty akceptují většinu platebních karet a vyplácejí prostředky v barbadoských dolarech.

Pro řízení motorových vozidel je potřeba platný národní nebo mezinárodní karnet, přičemž za 10 BDs je možno získat karnet s dočasnou platností.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Barbados je poměrně bezpečná země. Míra drobné kriminality je na běžné úrovni, poslední dobou je zřetelnější nárůst ozbrojených přepadení turistů. Na pláži ze zkušenosti nedoporučujeme ponechávat cenné věci, a to ani uzamčené ve vozidle. Je doporučeno vyhýbat se plážím a osamělým místům v nočních hodinách. Postihy za držení, konzumaci a přepravu drog jsou tvrdé a hrozí až několikaleté odnětí svobody.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Teritorium Barbadosu je v jurisdikci ZÚ Caracas ve Venezuele, na adrese:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Calle Los Cedros, Qta. Isabel
Country Club de Caracas
Caracas 1060
VENEZUELA
Telefon: 0058/212/2611746, 2618528
Fax: 0058/212/2663987
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz
commerce_caracas@mzv.cz
embacheca.comercio@cantv.net

Na Barbadosu není generální ani honorární konzulát ČR.

Nejvhodnějším spojením mezi letištěm a centrem města je místní taxi. ZÚ nemá k dispozici bližší popis spojení z letiště a z centra města na letiště.

Další užitečné kontakty:

Embassy of Barbados in Brussels
78, Avenue General Lartigue
B-1200 B r u s s e l s
Belgium
Telefon: 7321737, 7321867
Fax: 7323266
e-mail: embar@pophost.eunet.be

High Commission of Barbados in London
1, Great Russell Street
London, WC 1B 3JY
United Kingdom
Telefon: 634975
Fax: 3236872
e-mail: barcomuk@dial.pipex.com

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Barbadosu nepůsobí zastoupení žádné z uvedených českých institucí na podporu obchodu a investic.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 112
 • Záchranná služby 115
 • Hasiči 113
 • Všechny služby 119

Barbados Tourism Authority
242 Harbour Road
Bridgetown
Telefon: 427 2623-4
Fax: 426 4080

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND FOREIGN TRADE
1, Culloden Rd.
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4362990
Fax: 246-4296652
e-mail: foreign@caribsurf.com

MINISTRY OF TOURISM AND INTERNATIONAL TRANSPORT
Sherbourne Conference Centre
Two Mile Hill
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4307500
Fax: 246-4364828
e-mail: barmot@sunbeach.net

MINISTRY OF INDUSTRY AND INTERNATIONAL BUSINESS
The Business Centre
Upton
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4302200
Fax: 246-2286167/4260960
e-mail: mtbar@caribsurf.com

MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS
Government Headquarters
Bay Street
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4366435
Fax: 246-4294032
e-mail: pspms@caribsurf.com

BARBADOS INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION (BDIC)
Pelican House, Princess Alice
Highway Bridgetown
B a r b a d o s
Telefon: 246-4275350
Fax: 246-4267802/4310056
e-mail: bidc@bidc.org

CENTRAL BANK OF BARBADOS
Tom Adams Financial Centre
Churých Village, P.O.Box 1016
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4366870
Fax: 246-4279559
e-mail: cbb.libr@caribsurf.com

CUSTOMS DEPARTMENT
Comptroller of Cystome
Port Autority Building
University Row
Princess Alice Hway
Bridgetown
B a r b a d o s
Telefon: 246-4302300
Fax: 246-430-2370/4277358

VALUE ADDED TAX (VAT) DIVISION
Barbados Public Workers Co-op Credit
Union komplex, Belmont Road
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4367028
Fax: 246-4368248

BARBADOS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
1st FI Nemwil House
Collymore Rock
P.O.Box 189
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4260747/2056
Fax: 246-4292907
e-mail: bdscham@caribsurf.com

EASTERN CARIBBEAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
P.O.Box 111
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4369493
Fax: 246-4369494
e-mail: ecamcham@caribsurf.com

HIGH COMMISSION OF BARBADOS IN LONDON
1, Great Russell Street
London WCB 3JY
B r i t a i n
Telefon: 01144-171 6314975
Fax: 01144-171 3236872
e-mail: barcomuk@dial.pipex.com

EMBASSY OF BARBADOS - BELGIUM
78, Avenue General Lartigue B-1200
Brussels
B e l g i u m
Telefon: 011322-7321737
Fax: 011322-7323266
e-mail: embar@pophost.eunet.be

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK
Headquarters
P.O.Box 89
B a s s e t e r r e
S t. K i t t s
West Indies
e-mail: info@centralbank.org

BARBADOS INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION - BIBA
Sagicor Building, St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4366960
Fax: 246-4366967
e-mail: biba@caribsurf.com

BARBADOS HOTEL AND TOURISM ASSOCIATION
4th Avenue Belleville, P.O.Box 711C
St. Michael
B a r b a d o s
Telefon: 246-4265041, 4297113
Fax: 246-4292845
e-mail: info@bhta.org

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek