Belgická federální vláda se rozhodla navýšit investice do železnic

16. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Belgická federální vláda se rozhodla navýšit investice do železnic Belgická vláda dne 2. února 2018 odsouhlasila zvýšení výdajů na modernizaci a rozšíření železniční sítě a jejího vybavení. Českým investorům a dodavatelům se tak naskýtá příležitost, která potrvá řadu let. Do roku 2031 by mělo být investováno 5,3 miliard euro.

Ve snaze vyjít vstříc rostoucímu počtu cestujících a zároveň udržet krok s modernizující se železniční sítí v zahraničí přijali federální ministři v pátek 2. února dva návrhy na financování rozvoje a modernizace belgické železniční sítě. V součtu tak bylo rozhodnuto o investování celkem 5,3 miliardy euro v horizontu dalších 13 let.

Téměř polovinou financí bude disponovat společnost Infrabel, starající se o belgickou železniční síť. Tato částka ve výši 2,5 miliardy euro k opravě již existujících tratí a zároveň k jejich rozšíření. Další část dotací, 1,7 miliardy euro, byla přiřknuta společnosti SNCB, provozovateli železniční přepravy v Belgii. Ze strany SNCB půjde zejména o investice do nových vlakových souprav a nahrazování dosluhujícího vybavení. Vlakový park SNCB se ze 40 % skládá z vozů starších 30 let. První ze 445 nových vozů by měly být k dispozici již na konci roku 2018.

V rámci víceletého investičního plánu pro roky 2018–2020 by mělo dojít i k rozvinutí evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) na území Belgie s cílem nahradit používané stroje, které nevyhovují novému systému signalizace. Mimo jiné má SNCB v plánu nákup vysokorychlostních lokomotiv, kvůli zvýšení kvality přeshraničního železničního spojení.

Do víceletého strategického plánu rozvoje belgické železniční sítě, který potrvá až do roku 2031, spadá zejména dokončení expresní regionální sítě RER ve Valonsku. Práce by měly být zahájeny už v březnu tohoto roku.

Pro více informací o plánovaných zakázkách se čeští investoři a dodavatelé mohou obrátit přímo na jednotlivé společnosti – Infrabel a SNCB.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorky: Tamara Katuščák, chargé d'affaires a.i.; a stážistka Julie Jägerová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek