Belgický Carrefour dostane 1,6 mil. euro na podporu propuštěných zaměstnanců

7. 11. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: BE - Belgie
  • Datum zveřejnění: 07.11.2019

Rozpočtový výbor poskytuje pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých strukturálních změn v celosvětovém obchodu souvisejících s globalizací. Může se jednat například o situaci, kdy musí velký podnik v důsledku globální hospodářské a finanční krize ukončit svou činnost nebo svůj provoz přesunout mimo EU. Celkem se jedná o 400 zaměstnanců, kterým bude z finančních prostředků poskytnuto další školení, kariérní poradenství či příspěvek na založení svého vlastního podnikání. Jedním z důvodů změny je velký nárůst zájmu o online nakupování. Podle Belgického svazu obchodu a služeb v roce 2018 nakupovalo online 67 % Belgičanů, což je výrazný nárůst oproti 46 % v roce 2012. Podle spotřebitelského průzkumu navíc 39 % zákazníků plánuje v tomto roce nakupovat online více, než tomu bylo doposud.

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191104IPR65716/budget-meps-back-EU1-6-million-to-help-400-former-workers-of-carrefour-belgium
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Bruselu

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: