Belize: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (tis. USD)

5 483

2 878

2 956

1 236

517

Dovoz (tis. USD)

320

182

384

350

304

Obrat (tis. USD)

5 803

3 060

3 340

1 586

821

Bilance (tis. USD)

5 163

2 696

2 573

886

213

Zdroj: ČSÚ

 

V roce 2018 dosáhla obchodní výměna 821 mil. USD při vývozu v hodnotě 517 mil. USD a dovozu za 304 tis. USD. ČR má s Belize dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci, přestože objem vzájemného obchodu v posledních letech výrazně poklesl.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejdůležitější položky vývozu:

 • Výrobky keramické
 • Sklo a výrobky skleněné
 • Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické
 • Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap
 • Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované
 • Letadla kosmické lodě jejich součásti části
 • Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

Nejdůležitější položky dovozu:

 • Nápoje tekutiny lihové ocet

   

 • Kakao a přípravky kakaové

   

 • Výrobky ze železa nebo oceli

   

 • Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

   

 • Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

   

 • Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Mexiku nemá povědomí o českých investicích v teritoriu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR a Belize v platnosti od 1. srpna 2008.

 

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize podepsána dne 12. února 2016. Vstup v platnost 1. ledna 2017.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc plyne Belize zejména z Velké Británie. Belize rozvojovou pomoc neposkytuje.

 

ZÚ Mexiko v roce 2017 realizoval v Belize Malý lokální projekt “Hudební nástroje pro výuku dětí ze sociálně slabých vrstev”.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: