Belize: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

Vývoz (tis. USD)

3 998

6 361

5 483

2 878

2 956

1 236 

Dovoz (tis. USD)

144

528

320

182

384

350 

Obrat (tis. USD)

4 142

6 889

5 803

3 060

3 340

1 586 

Bilance (tis. USD)

3 854

5 833

5 163

2 696

2 573

886 

Zdroj: ČSÚ

V roce 2017 dosáhla obchodní výměna 1,586 mil. USD při vývozu v hodnotě 1,236 mil. USD a dovozu za 350 tis. USD. ČR má s Belize dlouhodobě pozitivní obchodní bilanci, přestože objem vzájemného obchodu v roce 2017 výrazně poklesl.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejdůležitější položky vývozu v roce 2017:

 • Nádobí aj předměty pro domácnost z porcelánu
 • Sklo stolní, domácenské, kuchyňské aj. zboží
 • Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů
 • Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové
 • Přípravky kosmetické, líčidla
 • Zbraně ostatní, ne zbraně sečné, bodné
 • Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí
 • Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely a podobné válečné střelivo
 • Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
 • Ostatní nábytek a jeho části a součásti

Nejdůležitější položky dovozu v roce 2017:

 • Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty, likéry
 • Stroje, přístroje a zařízení (jiné než stroje čísel 8456 až 8465)
 • Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory ap.
 • Obuv ostatní z kaučuku, plastů
 • Léky odměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.
 • Papír, karton ap. natírané kaolínem aj. barvené
 • Trička, vrchní tílka aj., nátělníky pletené
 • Obuv se svrškem z materiálů textilních
 • Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
 • Cukr třtinový, řepný, sacharoza chemicky čistá

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 ZÚ nemá povědomí o českých investicích v teritoriu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR a Belize v platnosti od 1. srpna 2008.

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize podepsána dne 12. února 2016. Vstup v platnost 1. ledna 2017.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Mexiko v roce 2017 realizoval v Belize Malý lokální projekt “Hudební nástroje pro výuku dětí ze sociálně slabých vrstev”.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: