Belize: Zahraniční obchod a investice

29. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

 2016

2017

2018

Vývoz (mil. USD)

588,6

537,9

442,7

457,5

462,5

Dovoz (mil. USD)

925,5

961,3

916,2

845,9

903,8

Obrat (mil. USD)

1514,1

1499,2

1358,9

1303,4

1366,3

Bilance (mil. USD)

-336,9

-423,4

-473,5

-388,4

-441,3

Zdroj: Economist Intelligence Unit

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní deficit v roce 2018 dosáhl 441,3 mil. USD, při vývozech 462,5 mil. USD a dovozech 903,8 mil. USD.

 

Dle Statistical Institute of Belize bylo největším vývozními partnery v roce 2018 Spojené Království (36 % na celkovém exportu), následovaly Spojené státy Americké (23 %), CARICOM (19 %) a EU (14 %, vyjma UK).

 

Největším dovozním partnerem byly v roce 2018 USA (43 %), Čína (12 %), Mexiko (11 %), Střední Amerika (11 %, mimo Panamy a Kostariky). EU (vyjma UK) zaujímala 3 %.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity v roce 2018 – cukr (33,22 %), banány (18,35 %), ovocné džusy (13,57 %) a mořské plody (9,0 %).

 

Hlavní dovozní komodity v roce 2018 – strojní a transportní vybavení (20 %), komerční procesní zóna (17 %), minerální palivo a lubrikanty (15 %), vyrobené zboží (13 %) a jídlo a živá zvířata (11 %).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Regulaci režimu zón volného obchodu poskytuje zákon z roku 1990 (Export Processing Zone Act). První takovou zónou (Export Processing Zone – EPZ) se v roce 1992 stala Corozal (distrikt Corozal) při hranicích s Mexikem.

K podpoře obchodu a rozvoje investic na území Belize z okolních států byl v roce 1995 schválen The Commercial Free Zone (CFZ) Act. Novinkou bylo ustanovení samostatného řídícího orgánu – Commercial Free Zone Management (CFZMA). Několik následujících novel zákona narušilo jeho autonomii. Zejména se jednalo návrhy na změnu složení řídící rady CFZMA ze zástupců investorů na zástupce dosazené vládou. Další 2 novely zákona zavedly tzv. sociální poplatek ve výši 1,5 % z hodnoty importu do CFZ a 10 % na dovoz ropy přes CFZ. Obchodní společnosti většinou využívají režim CFZ ke zřizování obchodních kanceláří, skladů, výrobních prostor a také dalších služeb jako např. pojištění nebo finanční servis.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD)

2014

2015

 2016

2017

2018

138,4

58,6

31,0

25,3

-

Zdroj: Světová banka

 

Nejvíce investic směřuje do cestovního ruchu, průmyslu, zemědělství, vzdělávání ve zdravotnictví a služby.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Belize se velmi aktivně snaží přilákat zahraniční investice. Má zájem zejména o takové investice, které jsou přínosem pro růst výroby nebo vedou k modernizaci domácího průmyslu, zvýšení zaměstnanosti a diverzifikaci ekonomiky.

Speciální podporu vláda věnuje investicím do exportně orientovaných oborů.

Potřebný servis poskytuje investorům Belize Trade and Investment Development Service (BELTRAIDE).

Prioritní sektory:

 • zemědělství, zpracovatelský průmysl a chov dobytka
 • cestovní ruch
 • vodohospodářství
 • lehký průmysl
 • montovny
 • rybolov a zpracování mořských produktů
 • lesnictví a dřevařský průmysl

Existuje 5 zákonů obsahujících investiční pobídky:

 1. Fiscal Incentives Act
 2. International Business and Public Investment Companies Act
 3. Export Processing Zone Act
 4. Commercial Free Zone Act
 5. Mines and Minerals Act

Každá zahraniční investice podléhá registraci u Centrální banky Belize.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: