Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitá i v mezinárodní spolupráci firem

5. 5. 2017 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

Spolupráce sítě Enterprise Europe Network s Evropskou Agenturou na ochranu zdraví a bezpečnost při práci (OSHA - Agentura).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je důležitým prvkem i v mezinárodní spolupráci firem. Odlišné přístupy v zemích EU k této problematice (byť založené na jednotné legislativě) mohou firmám plnících zakázky na území jiného státu přinést spoustu nepříjemností. Poradit, jak se tomu vyhnout a jak se připravit již předem na to, co firmy může čekat v jiné zemi, je také jedním z úkolů Sítě. Úzká spolupráce s tzv. Focal Point OSHA v ČR a Agenturou samotnou umožňuje získat informace a pomoc odborníků na téma BOZP v jednotlivých zemích.

Agentura se věnuje zejména prevenci v oblasti BOZP. Každé 2 roky vyhlašuje kampaň, zaměřující se na nejvýznamnější problémy ochrany zdraví pracujících. Tématem té současné je „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Ukazuje se, že podpora udržitelné práce a zdravého stárnutí může zajistit zdravější a motivovanější pracovní sílu, nižší míru fluktuace zaměstnanců a nepřítomnosti v práci a tím i vyšší produktivitu podniků. 

Cílem kampaně Zdravé pracoviště v letech 2016-2017 je propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí a význam prevence po celou dobu pracovního života, pomáhat zaměstnavatelům a zaměstnancům (i v malých podnicích a mikropodnicích) a poskytovat jim informace a nástroje pro řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a umožnit výměnu informací a správné praxe v této oblasti.

V ČR je v rámci kampaně naplánována řada akcí, kterých se mohou zúčastnit i klienti Sítě. Přednášet budou renomovaní odborníci z Ministerstva zdravotnictví a dalších institucí o změnách v zákoně o pracovně-lékařských službách, o průmyslové ergonometrii, ergonomickém designu pracoviště nebo o tom, jakou lze očekávat výkonnost od pracovníků v průmyslu během jednotlivých etap jejich pracovního života. Semináře pořádá OSHA ve spolupráci s MPSV a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP).

Pravidelné informace o tematice BOZP na evropské úrovni můžete sledovat v bulletinu OSHA vydávaném agenturou nebo přímo na webových stránkách Agentury OSHA, kde jsou základní informace uváděny i v češtině.

Vaší pozornosti by neměl ujít ani NAPO – hrdina série animovaných instruktážních filmů vytvořených také Agenturou, který odlehčenou formou představuje témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik. Tento „Pat a Mat“ v jedné postavě je nezapomenutelný a pro výuku ve vašich firmách nedocenitelný.

V případě zájmu o témata evropské BOZP a pro bližší informace můžete kontaktovat ambasadorku Enterprise Europe Network pro BOZP PhDr. Marii Pavlů, CSc., marie.pavlu@crr.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek