Bhútán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

6. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Je třeba vzít v úvahu, že bhútánský trh je velice malý (700 tis. obyv.) a z velké míry je uspokojován dodávkami z okolních zemí. Mezi perspektivní oblasti spolupráce by mohly patřit:

Civilní letectví - ČR projevila již v roce 2015 zájem účastnit se projektu na modernizaci letiště v Paró. Společnost Transcon předložila nabídku a zájem ze strany vlády i dopravců přetrvává.  Společnost Transcon má zájem i na modernizace vnitrostátních letišť v Bumthangu a Gelekphu.

Dodávky letounu L 410 - v červenci 2015 se uskutečnila prezentace letounu pro bhútánskou vládu, soukromou společnost Tashi Air a státní aerolinie Druk Air. Klíčová je změna  bhútánského Zákona o civilním letectví, která by umožnila nákup letadla bez přetlakové kabiny. 

Hydroenergetika – i když je Indie dominantním dodavatelem, prostor existuje i pro jiné země, a to zejména při budování malých vodních elektráren a také při budování nových energetických sítí. Kapacita a kompetence českých firem v dané oblasti existují.

Solární energetika - česká firma Agile Europe má zájem realizovat v BT projekty zaměřené na využití solární energie. Agile Europe  nabízela v BT dva možné projekty - solární energii jako alternativu k dieselu nebo vybudování hybridní rozvodné sítě na venkově.  Společnost usiluje o jejich financování prostřednictvím Světové banky.

Vodní hospodářství (usměrnění vodních toků, zavádění kanalizace a zdrojů pitné vody, protipovodňové systémy, mobilní čističky)

Infrastruktura - stavba železničních tratí (měly by spojit Bhútán s Indií a dalšími sousedními zeměmi), stavba mostů a ražení tunelů

Zemědělská technika a stroje -  společně s technologiemi na zpracování potravin, secí stroje

Školení bhútánských pilotů v České republice – žádost uplatněná již v roce 2015 ministrem informací, komunikací a civilního letectví.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Ve dnech 30. ledna až 1. února 2017 se pod patronací delegace EU uskutečnila pracovní cesta velvyslanců EU se sídlem v Dillí do Bhútánu, které se zúčastnil také VZÚ Dillí Milan Hovorka. Delegaci přijal k audienci bhútánský král Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a další nejvyšší představitelé Bhútánu, včetně předsedy vlády Lyonchhen Tshering Togbaye, předsedy parlamentu Tshongpon Jigme Zangpoa, ministra zahraničních věcí Lyonpo Damcho Dorjiho, ministra zemědělství Lyonpo Yeshey Dorjiho a ministra vnitra a kultury Dawa Gyeltshena. Delegace rovněž jednala s nejvyššími představiteli Komise pro hrubé národní štěstí, s lídrem opozice a také představiteli soukromé sféry zastoupené nejvyššími zástupci Obchodní a průmyslové komory Bhútánu. V neposlední řadě se Delegace setkala s představiteli organizací systému OSN působícími v Bhútánu. Pro VZÚ Dillí byla účast v delegaci dobrou příležitostí nejen pro deklarování sounáležitosti s politikou EU, avšak také pro zviditelnění zájmu České republiky o rozvoj vzájemných dvoustranných vztahů.

V první dekádě května 2017 pobývala v ČR delegace Bhútánu vedená výkonným ředitelem Centra hrubého domácího štěstí Bhútánu Dr. Saamderem Chetrim společně s velvyslankyní Bhútánu s rezidencí v Bruselu paní Pemou Choden a dalšími významnými hosty. Delegace se m.j. zúčastnila 2. konference nazvané „Den pro štěstí“,  pořádané dne  9.5.v Paláci Lucerna  nadací Šťastné Česko a Spolkem přátel Bhútánu v České republice

Ve dnech 7. až 12. září 2017 se uskutečnila návštěva delegace vedené ministrem kultury ČR Danielem Hermanem v Bhútánu. Ministra Hermana na cestě doprovázeli jeho náměstek Patrik Košický, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Jandlová a generální ředitel Národního Muzea Michal Lukeš. Návštěva  Bhútánu byla reciproční k návštěvě královny matky Ashi Sangay Choden Wangchuck v ČR v roce 2015. Cílem návštěvy bylo navázat na dosavadní dvoustrannou spolupráci a podpořit vzájemné kontakty na vysoké úrovni.

Na přelomu října a listopadu 2017 se předseda Národního olympijského výboru Bhútánu princ Jigyel Ugyen Wangchuck zúčastnil v Praze XXII. Valného shromáždění národních olympijských výborů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: