Bhútán: Vztahy země s EU

6. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání vztahů EU – Bhútán se datuje k roku 1982. EU pokrývá Bhútán z Indie. Pomoc EU je soustředěna do podpory zemědělství a lesnictví, do oblasti udržitelných přírodních zdrojů, řízení krizových situací v případech přírodních neštěstí, posílení obchodu, lidských práv a podpory správného vládnutí. Pomoc je poskytována v rámci víceletého projektu pokrývajícího období 2014 – 2020. Pomoc EU permanentně roste, v roce 2014 představovala hodnotu 42 mil. EUR, v roce 2020 má dosáhnout 48 mil. EUR. EU v Bhútánu také prostřednictvím organizace HELVETAS realizuje program zaměřený na podporu občanských společností, na který vyčlenila 2,5 mil. EUR.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna mezi EU a Bhútánem je zatím na nízké úrovni. V roce 2017 činila pouhých 28 miliónů EUR.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Programový dokument rozvojové spolupráce EU-Bhútán pokrývající období 2010-2020 (tzv. Multiannual Indicative Programme (MIP) stanoví, že v rámci tohoto období EU poskytne Bhútánu rozvojovou pomoc ve výši 42 mil. EUR. Rozvojová pomoc je poskytována přímo vládě Bhútánu a její hlavní cíle a parametry jejího poskytování byly stanoveny v souladu s 11. pětiletým programem a s filozofií „hrubého národního štěstí.“. Pomoc EU je soustředěna do oblasti udržitelných přírodních zdrojů, řízení krizových situací v případech přírodních neštěstí, posílení obchodu a podpory správného vládnutí. Pomoc EU permanentně roste, v roce 2014 představovala hodnotu 42 mil. EUR, v roce 2020 má dosáhnout 48 mil. EUR.

EK dne 29.7.2016 podepsala rozhodnutí další části ročního akčního programu pro Bhútán v rámci víceletého orientačního programu, a to na období 2014-2020. Program stanoví financování a priority v rámci orientačního programu, kterými jsou reformy v oblasti fiskální decentralizace a rozvoje kapacit pro místní samosprávy, reforma řízení financí, rozvoj místních samospráv, správa veřejných financí, zlepšení poskytování služeb na místní úrovni, politické reformy v sektoru obnovitelných zdrojů, podpora inovačních opatření týkajících se klimatických změn.

EU přijala 26.10.2016  Gender Action Plan 2016-2020 a roční akční plán v oblasti podpory občanských společností.

V průběhu návštěvy nerezidentních velvyslanců členských států EU v Bhútánu se sídlem v Dillí, která se konala na přelomu ledna a února 2017, oznámil velvyslanec EU pro Bhútán se sídlem v Dillí Tomasz Kozlowski poskytnutí nové pomoci Bhútánu v těchto oblastech:

  • 20 mil. EUR do oblasti dobrého vládnutí a fiskální decentralizace
  • 21,5 mil. EUR do oblasti rozvoje venkova a klimatických změn
  • 2,5 mil. EUR do rozvoje občanských společností.

V květnu 2017 byl spuštěn program nazvaný EU-Bhutan Trade Support. Je rozložen na 40 měsíců a je dotován částkou 4 mil. EUR. Jeho cílem je přispět k ekonomickému růstu země a snižování chudoby. Má tři výstupy:

  • zvýšení kapacity při formulaci a realizaci obchodních investičních politik a předpisů
  • zlepšení prostředí pro vývoz vysoce hodnotných zahradnických produktů
  • zlepšení prostředí pro vývoz vysoce hodnotných řemeslnických výrobků

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: