Bolívie: Vztahy země s EU

28. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Ze zemí EU má v Bolívii zastoupení (ať již formou ambasády nebo konzulátu) 21 zemí. Převážná většina se nachází v La Pazu, které je hlavním městem de facto (sídlo prezidenta i parlamentu), ale ne de iure (tím je Sucre, kde sídlí „pouze“ Nejvyšší soud). Řada zemí (např. Německo, Belgie, Itálie či Chorvatsko) pak má zastoupení i v Santa Cruz díky jeho ekonomickému významu. V La Pazu pak také působí velvyslanectví EU. Jeho cílem je prohloubení vzájemné kooperace, boj proti chudobě a podpora lidských práv a demokracie.

Rámec vztahům mezi EU a Bolívií poskytují jednak bilaterální dohody, jednak vztahy mezi EU a Andským společenstvím národů. Od 1. ledna 2014 Bolívie využívá všeobecného systému preferenčních celních sazeb GSP+, který umožňuje vyvážet do evropského bloku 90 % produktů bez cla. Přestože je Bolívie v tomto preferenčním systému, bolivijští podnikatelé této příležitostí příliš nevyužívají, a to například z důvodů neznalosti podmínek dovozu do EU, nesplnění náležitostí pro import, nedostatečné produkce a vysokých nákladů na dopravu.

Delegace EU v Bolívii:

Delegation of the European Union to Bolivia
Adresa: Avenida Costanera n. 300entre calle 10 y Nardos, Calacoto, Apto postal 10747, La Paz Bolívia
tel.: 00591 – 2 2782244
email: delegation-bolivia@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Bilance obchodní výměny EU – Bolívie (v milionech euro)

 

2013

2014

2015

2016

Dovoz

499

552

653

827

Vývoz

735

749

737

982

Saldo

236

197

85

157

Evropská unie představuje pro Bolívii čtvrtého nejdůležitějšího obchodního partnera. Z tabulky je patrné, i přes některé dílčí výjimky, celkové zintenzivnění obchodní výměny mezi členskými státy EU a Bolívií. Celkové saldo ZO je pro Bolívii pasivní.

Struktura obchodu mezi EU a Bolívií

Pohled na různé klasifikace obchodu mezi EU a Bolívií ukazuje, že v roce 2016 byl nejvýznamnější export EU do Bolívie v oblasti strojírenských výrobků (v HS metodice 50 %) a dopravních prostředků (v HS metodice 19,8 %).

V případě Bolívie v roce 2016 předvídatelně vedly komodity (V HS 42,4 %) a zelenina a ovoce (v HS 24,5 %).

Na předním místě vývozu bylo Německo, následovala Itálie a Španělsko. EU představuje pro Bolívii čtvrtého nejdůležitějšího partnera. Z jednotlivých členských států jsou pak důležité Belgie, jako importér bolivijského zboží a Německo jako důležitý exportér.

Nejdůležitějšími položkami vývozu do Bolívie v roce 2016 byly:

 • stroje a zařízení
 • dopravní prostředky
 • chemické výrobky
 • optické a fotografické přístroje

Nejdůležitějšími položkami dovozu EU v roce 2016 byly:

 • rudy a další minerály
 • ovoce a zelenina
 • potravinářské výrobky, tabák, nápoje
 • kovy

Bližší údaje lze najít na webu TRADOC.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Bolívie je největším příjemcem rozvojové pomoci EU v Latinské Americe. V období 2007–2013 přijala 241 mil. eur, což je polovina celkové rozvojové pomoci, kterou Bolívie obdržela. Pro období 2014–2020 již EU slíbila rozvojové programy v hodnotě 281 mil. eur. EU bude Bolívii pomáhat ve třech hlavních oblastech, kam celkem investuje 164 mil. eur:

 • a) reforma soudního systému;
 • b) boj proti drogám;
 • c) integrované řízení vodních zdrojů.

Většina finančních prostředků (86 mil. eur) přitom půjde právě na boj proti drogám. EU za 12 let spolupráce s Bolívií v boji proti drogám vydala 125 mil. USD s uspokojivými výsledky. Mezi lety 2011–2012 se plocha pro pěstování koky snížila o 19 %. Pěstování koky je v Bolívii legální a žvýkání kokových lístků je součástí kultury andského regionu. Zároveň jsou však představitelé EU znepokojeni nárůstem produkce a tranzitu drogy v Bolívii, z které se stává tranzitní země pro drogy z peruánské Amazonie na trhy Brazílie a Argentiny.   

Kromě toho EU prostřednictvím tematických programů financuje aktivity v oblasti lidských práv, gender, potravinového zabezpečení a životního prostředí částkou 31,8 mil. eur. Kromě Evropské unie jsou největšími přispěvateli pro Bolívii BID (Interamerická rozvojová banka), IDA (Mezinárodní rozvojová asociace Světové banky) a bilaterálně pak USA, Nizozemsko, Španělsko, Německo, Dánsko, Švédsko a Švýcarsko.

V červnu 2014 schválila BID půjčku Bolívii v objemu 106 mil. USD za účelem reforem sektoru dopravy. Smyslem těchto reforem má být zkvalitnění služeb tohoto sektoru a zlepšení integrace na národní i mezinárodní úrovni. Půjčka bude rozdělena do dvou částí, z nichž větší bude rozložena do horizontu 30 let a menší bude vyplácena během 40 let.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: