Botswana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vzájemná obchodní výměna mezi Botswanou a ČR zdaleka nedosahuje svého potenciálu, byť v posledním roce došlo k jejímu nárůstu. Oživením ve vzájemných vztazích mezi ČR a Botswanou byla návštěva náměstka ministra zahraničí L. Kauckého a náměstka ministra obrany T. Kuchty v Gaborone v srpnu 2017. Součástí delegace byl podnikatelský doprovod složený ze zástupců českých firem. V sídle Botswanského investičního a obchodního centra se uskutečnil podnikatelský seminář za účasti náměstka pro investice, obchod a průmysl Botswany, náměstkyně ministra obrany, spravedlnosti a bezpečnosti,  zástupců velení vojenských složek včetně velitele Botswanských ozbrojených sil. Před podepsáním je smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Botswanou a ČR, k jejímuž podpisu jsou obě strany připraveny.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (tis. USD)

860 629 534

803

9 942

Dovoz (tis. USD)

244 860 1 961

2 780

712

Bilance (tis. USD)

617 -231 -1 426 -1 977 9 229

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu, ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U vývozu do Botswany tvoří nejhodnotnější položku turbíny na vodní páru, dále kohouty, ventily, procesorové, diskové jednotky, redukční ventily, tabule či skříně, pytlový papír, kabely z optických vláken, centrální paměťové jednotky a další produkty z oblasti elektrotechnického vybavení. U dovozu do ČR se nejvíce prosazuje hovězí maso, dále kufry, pouzdra, mazací přípravky.

Období Kód zboží Vývoz - název zboží
Kód země Stat. hodnota USD(tis.)
2017 8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou BW 5 377
2017 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj BW 1 258
2017 8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny BW 1 002
2017 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap BW 499
2017 7308 Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli BW 320
2017 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr BW 271
2017 7326 Výrobky ostatní z železa oceli BW 155
2017 8544 Izolované (též s lakovaným povrchem) dráty BW 104
2017 8302 Úchytky kování věšáky háčky ap z kovů obec BW 100
2017 8412 Motory pohony ostatní BW

89

Období

Kód zboží Dovoz - název zboží Kód země Stat. hodnota USD(tis.)
2017 0201 Maso hovězí čerstvé chlazené BW 657
2017 0202 Maso hovězí zmrazené BW 42
2017 3403 Přípravky mazací BW 11
2017 4202 Kufry aktovky brašny pouzdra kazety vaky apod              BW 3

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb není ze strany zastupitelského úřadu evidována.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem ke značné vzdálenosti botswanského trhu od ČR a relativní neznalosti jeho specifik nejsou zatím české firmy dostatečně připraveny na vyšší formy hospodářské spolupráce v Botswaně. Pokud je zastupitelskému úřadu známo, není v zemi finalizován žádný joint-venture, ani investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V minulosti existovala nyní již neplatná Obchodní dohoda podepsaná v Gaborone v lednu 1985 a ukončená v souvislosti se vstupem ČR do EU. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou o partnerství mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) včetně Botswany. V říjnu 2016 vstolupila v platnost prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (tzv. EPA), mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství, SADC.
  • Dohoda o vědecko-technické spolupráci - podepsána v Gaborone v červnu 1984.
    (Pozn.:Smlouva o zamezení dvojího zdanění, která byla schválena oběma stranami, je de facto připravešna k podpisu.)
Zdroj: Evidence mezinárodních smluv MZV ČR

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Botswana nepatří mezi prioritní země z hlediska české rozvojové spolupráce a nebyl zde dosud realizován žádný bilaterální projekt. V ČR studují botswanští studenti medicíny za stipendia poskytovaná botswanskou vládou.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: