Botswana: Vztahy země s EU

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Botswana je jednou z nejprozápadněji orientovaných zemí subsaharské Afriky, vztahy s Evropskou unií jsou korektní a nejsou zatíženy nevyřešenými otázami. Botswana je pro EU stále v mnoha oblastech partnerem zaujímajícím tradičně velmi podobné či identické pozice, počítaje v to otázky mezinárodního soudu (ICC) či podporu lidských práv. Země je příjemcem dotací EU na rozvoj v rámci programů European Development Fund, EDF a European Investment Program, EIP. V roce 2017 Botswana opětovně odmítla snahy EU (a dalších zemí) o zrušení trestu smrti.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union

Delegation of the European Union to Botswana and SADC
fyzická adresa: Plot 758, Robinson Road, Extension 2 (Main Mall), Gaborone
poštovní adresa: P.O. Box 1253, Gaborone, Botswana
Tel. +267-391 4455
Fax +267-391 3626
E-mail: Delegation-botswana@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/botswana/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Botswana je signatářem tzv. Dohody z Cotonu, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evorpské unie a jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na straně druhé. Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového sdružení SADC se Botswana aktivně podílela na jednání o tzv. Dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA SADC, která byla završena v červenci 2014 a podepsána v červnu 2016). Obchodní bilance Botswany s EU je značně pozitivní. V roce 2017 vyvezly botswanské firmy do zemí EU zboží v hodnotě 1,4 mld. EUR, ve stejném roce bylo do Botswany dovezeno zboží z EU v hodnotě 0,3 mld. EUR.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kromě bilaterálního programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) je Botswana zapojena do dalších programů EU a to zejména těch, které se soustřeďují na nestátní aktéry. Prehled projektů v Botswaně na webu evropské komise. Evropská investiční banka (EIB) je aktivní v podpoře projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a energetiky. Informace o projektech jsou zveřejněny na stránkách Delegace Evropské Unie v Gaborone.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: