Botswana: Zahraniční obchod a investice

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Hlavní exportní komoditou jsou diamanty (až 88 % hodnoty exportu) a drahé kovy, případně hovězí maso, naopak Botswana dováží ropu, motorová vozidla a elektřinu. Bilance zahraničního obchodu tak do značné míry závisí na ceně surovin. Nejvýznamější odběratelé botswanského zboží jsou Belgie, Indie, Jižní Afrika, Namíbie a Spojené arabské emiráty. Země nejvíce dováží z Jižní Afriky, Namíbie, Kanady, Číny a Belgie.

Zatímco v roce 2016 byla podle Africa Attractiveness Index Botswana sedmou nejatraktivnější africkou zemí pro zahraniční investory, v roce 2017 si země pohoršila na desátou příčku. Podle hodnocení Doing Business pro rok 2018 je Botswana na 81. příčce ze 190 hodnocených ekonomik (pokles o 10 míst oproti roku 2017). Botswana i přes pokles zůstává jednou z nejatraktivnějších zemí pro zahraniční investory na kontinentu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (mld. USD)

7, 92 8,51 6,28 6,37  5,90

Dovoz (mld. USD)

8,01 7,75 6,93 5,87  5,56

Saldo (mld. USD)

-0,08 0,76 -0,65 0,50  0,34

Zdroj: Economist Intelligence Unit

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je jedním z klíčových obchodních partnerů Botswany, která využívá výhod preferenčního režimu s EU (v rámci dohody o ekonomickém partnerství, tzv. EPA, v platnosti od roku 2016). Export na trhy zemí EU činí 20 % veškerého exportu. Botswana má navíc s EU vysoce aktivní obchodní bilanci, která za rok 2017 činila 1,1 mld. EUR (podle Eurostatu). Dalšími významnými dovozci zboží z Botswany jsou Indie (15 %), Jižní Afrika (14 %) a Namibie (12 %). Dominantním dovozcem do Botswany je JAR (65 %), následovaná Namíbií (11%) a Evropskou unií (7 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Botswanská ekonomika je relativně otevřená. Hlavní vývozní položkou jsou diamanty (až 88 % exportu), dále měděno-niklová ruda, hovězí maso a textilní výrobky.

V dovozu jsou vedle elektřiny a rafinované ropy hlavními položkami motorová vozidla, stroje a elektrická zařízení, potraviny a nápoje, dopravní zařízení, chemické a gumárenské výrobky a také dřevařské a papírenské výrobky.

Více na webových stránkách ITC Trade Map či The Observatory of Economic Complexity.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Botswanská vláda poskytuje zahraničním investorům celou řadu investičních pobídek ve formě poskytnutí pozemku k dlouhodobému pronájmu či po daňové slevy a prázdniny aj. Více informací o konkrétních investičních pobídkách a zónách naleznete na stránkách agentrury ministerstva pro investice, obchod a průmysl - Obchodního a investičního centra Botswany, Botswana Investment and Trade Centre (BITC).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Cílem vládní strategie je diverzifikovat ekonomiku od závislosti na nerostných surovinách a zaměřit průmyslovou politiku více na produkcí zboží (textil, oděvy, kožené výrobky, výrobky ze skla, informační technologie, farmaceutický průmysl) a služeb (cestovní ruch), jež by vytvořily přirozenou alternativou ke stávajícímu exportu, snížily závislost země na dovozu zboží a v neposlední řadě vytvořily nová pracovní místa. Proinvestiční agentura Botswana Investment and Trade Centre (BITC) se snaží o prosazení Botswany jako určité alternativy k JAR pro investory směřující do regionu. Jako prioritní oblasti pro investice uvádí kromě těžebního průmyslu zemědělství, energetiku, vzdělávání, ICT, turistiku, infrastrukturu a zdravotnictví. V roce 2016 činil celkový objem přímých zahraničních investic 144 mil. USD, což znamenalo pokles oproti roku 2015 o 25 %. Nejvíce investic směřuje do těžebního sektoru, nicméně stále více finančních prostředků míří do bankovnictví, pojišťovnictví a služeb. Největšími investory v Botswaně jsou země Jihoafrické celní unie (SACU) v čele s JAR, dále EU, Kanada a Zimbabwe(!). Zdroj: santandertrade.com

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční podmínky dané legislativou jsou relativně vstřícné pro zahraniční firmy a jsou upraveny zákonem Botswana Export Development and Investment Authority Act z roku 1997. Formálně podřízená ministerstvu působí agentura na podporu zahraničních investic, Botswana Investment and Trade Centre, BITC, původně nazvaná Botswana Export Development and Investment Authority (BEDIA). Činnost a služby této agentury BITC lze přirovnat k českým organizacím CzechInvest a CzechTrade. Mnohé společnosti jsou v Botswaně zapojeny do odvětví cestovního ruchu. HATAB (Asociace hotelnictví a cestovního ruchu Botswana) působí jako zastřešující správce v tomto odvětví. Vláda konzultuje s HATAB legislativní otázky a připravované vládní předpisy týkající se zejména investic v sektoru turismu (ubytovací služby, letecká doprava, pohostinství aj.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: