Brazílie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

18. 10. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Do roku 2011 byla Brazílie po dlouhá desetiletí největším obchodním partnerem ČR a bývalého Československa v Latinské Americe. Po roce 2011 však byla na této pozici vystřídána Mexikem. Důvodů je několik, mezi největší však patří protekcionistická opatření, které zavedly brazilské levicové vlády, jež byly u moci v letech 2003–2016. Mexiko má na rozdíl od Brazílie (potažmo zemí Mercosul) rovněž asociační dohodu s EU a také je integrováno s USA a Kanadou v dohodě NAFTA.

Po určitém poklesu a stagnaci vzájemného obchodu v minulých letech vlivem brazilské hospodářské krize došlo v roce 2017 k jeho mírnému oživení. Rok 2018 již zjevně potvrdil rostoucí potenciál Brazílie jakožto významného obchodního partnera ČR. Brazílie je opět důležitým hospodářským partnerem ČR a české výrobky mají na jejím trhu od nepaměti vynikající pověst.

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz ČR

382 652

266 224

259 927

281 616

343 899

dovoz ČR

303 487

271 384

221 404

240 774

369 610

obrat

686 139

537 608

481 331

522 391

713 509

saldo

79 165

- 5 160

38 523

40 842

-25 711

Údaje v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

V roce 2018 nastalo oživení zahraničního obchodu mezi Českou republikou a BFR. Brazílie skončila na 46. místě jako příjemce vývozu ČR. Podle definitivních údajú ČSÚ z října 2019 prvních 9 měsíců roku 2019 potvrdilo růstový trend českého exportu do BFR, ale přineslo pokles vývozu BFR do ČR.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu do BFR v roce 2018

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

880330

Části,součásti ostatní letounů,vrtulníků

BR

Brazílie

22 209

23 727

841330

Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory

BR

Brazílie

373 792

16 483

400220

Kaučuk butadienový(BR)

BR

Brazílie

3 962 145

7 593

854430

Soupravy kabelů zapalov.pro auta,letadla,lodě

BR

Brazílie

219 445

7 344

870894

Volanty,sloupky,skříně řízení;části,součásti

BR

Brazílie

892 810

6 920

853620

Vypínače elektr.obvodů automatické,do 1000V

BR

Brazílie

290 016

6 640

850131

Motory el,stejnosměrný proud,dynama,do 750W

BR

Brazílie

415 819

6 158

701328

Sklo nápojové kalíškové na nožce,ne ze sklokeramiky,ost.

BR

Brazílie

1 586 953

6 026

840690

Části,součásti turbin na vodní páru aj

BR

Brazílie

105 520

5 708

400219

Kaučuk butadien-styren(SBR),karbox(XSBR)-ost

BR

Brazílie

3 361 249

5 371

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z BFR v roce 2018

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

720712

Polot.z železa,oceli nel,do 25% uhlík,pravoúh

BR

Brazílie

177 277 648

103 320

300431

Léky s insulinem,odměřené

BR

Brazílie

79 084

32 098

260111

Rudy železné,koncentráty,neaglomerované

BR

Brazílie

220 492 520

26 597

840991

Části motorů pístových zážeh.s vnitř.spalov.

BR

Brazílie

961 345

14 678

240120

Tabák odřapíkovaný částečně,úplně

BR

Brazílie

1 914 840

10 468

470329

Buničina dřevná,nátron,sulfát.bělená,nejehlič

BR

Brazílie

11 500 459

9 005

840999

Části motorů pístových vznět.s vnitř.spalov.

BR

Brazílie

318 648

8 388

090111

Káva nepražená s kofeinem

BR

Brazílie

3 057 458

8 106

230400

Pokrutiny,odpad po extrahování sojového oleje

BR

Brazílie

19 133 909

8 032

020714

Dělené maso a droby ze slepic, zmrazené

BR

Brazílie

1 698 617

5 701

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Pokud jde české firmy, které se účastní vzájemné výměny služeb s BFR, jedná se především o subjekty podnikající v oblasti dopravy a cestovního ruchu a dále o finanční a bankovní instituce. Velvyslanectví ČR v Brasília zaznamenává sporadický zájem o BFR ze strany cestovních a překladatelských agentur a společností provozujících kulturní aktivity. Také bývá zaznamenán zájem od subjektů zaměřených na engineering, pořádání výstav a veletrhů a IT služby.

 

Z brazilské strany je rovněž zájem o české poskytovatele služeb spíše sporadický. V drtivé většině se jedná o žádosti o doporučení ubytovacích zařízení a služeb překladatelů a tlumočníků.

Pokud jde o možné překážky bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na brazilský trh, jedná se vesměs o překážky společné pro všechny zahraniční zájemce. BFR uplatňuje restriktivní opatření, týkající se účasti zahraničního kapitálu na tzv. strategických službách (těžba ropy, energetika, vnitrostátní doprava, některé oblasti telekomunikací apod.).

 

Nejperspektivnější oblastí služeb, ve které by mohl být v příštích letech zaznamenán dynamický rozvoj, je bezesporu cestovní ruch. Brazílie je pro Českou republiku největším incomingovým trhem ze zemí Latinské Ameriky. V roce 2018 navštívilo ČR cca 67.000 brazilských turistů, což bylo o téměř o 3000 více než v roce 2017. Hlavní destinací brazilských turistů je Praha. Čestí turisté směřují především do Rio de Janeira, na pláže Severovýchodu země, případně do oblasti Amazonie.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Oficiální údaje o českých investicích v Brazílii nejsou k dispozici. Následuje přehled nejvýznamnějších případů českých investic v Brazílii, které jsou známy Velvyslanectví ČR. V žádném případě jej však nelze považovat za konečný výčet.

 

Od 90. let 20. století působí ve městě Recife společnost Pragotec, dceřiná firma české právnické osoby. Těžištěm její činnosti je stavebnictví, zejména pak servis dříve dodaných cementáren československé provenience.

 

V letech 2006–2008 se v Brazílii ve spolupráci s místní pobočkou multinacionální společnosti Siemens etablovala česká firma SEKO Brazil, vyrábějící přesnou metalurgii, strojírenství a komponenty leteckých motorů.

 

V roce 2012 byla oficiálně založena společnost Linet do Brasil, která navázala na dřívější zastoupení tradičního českého výrobce nemocničních lůžek.

 

V roce 2013 se na brazilském trhu velmi dobře etablovala společnost mmcité, výrobce a dodavatel městského mobiliáře. Má vlastní výrobu ve státě Santa Catarina na jihu země a v současnosti má klienty již ve 22 ze 27 států brazilské federace.

 

K dalším česko-brazilským firmám na brazilském trhu patří Brasil CZ (ochranné prostředky), Mediware (řídící systémy pro zdravotnictví), Tescan do Brasil (mikroskopy), Y Soft (sotware), Puzzle Room (escape games), Gallova (IT, poradenství ve vzájemném obchodě) a další.

 

Mimořádně úspěšně se rozvíjí spolupráce mezi Aero Vodochody a brazilským výrobcem letadel Embraer, která se týká vývoje, výroby a komercializace nového vojenského multifunkčního dopravního letounu KC390.

 

Připravuje se investice firmy TATRA Trucks v brazilském státě Paraná.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Relevantní dohody v oblasti obchodní a ekonomické spolupráce:

 

Základní dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky, Brasília, 02.07.1985. Vstup v platnost: 26.01.1990

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol, Brasília, 26.08.1986. Vstup v platnost: 14.11.1990

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci, Praha, 12.04.2008. Vstup v platnost: 20.10.2009

 

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 - 2011, Brasília, 06.11.2008. Vstup v platnost: 06.11.2008 (platí, čl. 8 – automatické prodlužování na 3 roky, dokud jedna ze stran písemně nevypoví)

 

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Brasília, 27.03.2012. Vstup v platnost: 27.03.2012

 

Memorandum o přistoupení ČR do brazilského programu stipendií Věda bez hranic, Brasília 25.11.2014

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany, Praha , 13.09.2010 

 

Dosud nevstoupila v platnost:

 

Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, Praha, 01.11.2012

 

Ve stadiu sjednávání je bilaterální Smlouva o sociálním zabezpečení, která po vstupu v platnost usnadní problematiku sociálního zabezpečení pracovníků z obou zemí, kteří budou vykonávat výdělečnou činnost na území druhé země.

 

Dále začalo vyjednávání bilaterální mezivládní Smlouvy o spolupráci s oblasti vědy, technologií, výzkumu a komunikací.

 

Na úrovni EU je dosud relevantním dokumentem Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Brazilskou federativní republikou z 29. června 1992 (v platnosti od 30. října 1995). Nově by se obchodních a ekonomických vztahů mezi ČR a BFR měla týkat Meziregionální asociační dohoda mezi EU a MERCOSUL, jejíž vyjednávání nabralo po letech prodlev v roce 2016 novou dynamiku.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje v bilaterální rovině Brazílii žádnou formu rozvojové pomoci. Zprostředkovaně se ČR podílela na rozvojové pomoci poskytované EU, která v letech 2007 - 2013 na základě Country Strategy Paper (CSP) pro toto období dosáhla celkové výše 61 mil. EUR. V aktuálním finančním období 2014 - 2020 již Brazílie vzhledem k síle své ekonomiky není způsobilá pro účast na bilaterálních projektech financovaných z rozvojových fondů EU, nicméně EU se stále podílí na různých regionálních a tematických programech (viz kap. 3.3).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: