Brazílie: Vztahy země s EU

18. 10. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

EU je v Brazílie silně přítomna, v r. 2007 bylo podepsáno strategické partnerství. Aktuální informace o vzájemných vztazích lze nalézt na webových stránkách Evropské služby vnější akce.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Se vstupem Lisabonské dohody v platnost, 1. prosince 2009, se někdejší Delegace Evropské komise transformovala v dnešní Delegaci Evropské unie v Brazílii. Je jednou ze 130 delegací EU v celém světě,  užívá statutu diplomatické mise a oficiálně zastupuje Evropskou unii v Brazílii. Mandát Delegace EU zahrnuje:    

                           

Podporovat politické a ekonomické vztahy mezi EU a Brazílií, udržovat vztahy s vládními institucemi v zájmu zvyšování viditelnosti EU, jejích institucí a programů; 

Podporovat implementaci Strategického partnerství EU-Brazílie;

Informovat veřejnost o rozvoji a dění v EU, vysvětlovat a hájit její politiku;

Podílet se na implementaci asistenčních programů EU.

 

Delegace EU je kontaktní místem pro brazilské úřady a další zájemce v Brazílii. Kontakt:  

 

Delegação da União Europeia no Brasil                                        
SHIS QI 07 BL. A - Lago Sul - Brasília-DF - 71615-205
Fone: 55 (61) 2104-3122
Fax: 55 (61) 2104-3141
DELEGATION-BRAZIL@EEAS.EUROPA.EU                                        
Úřední doba pro veřejnost:
Pondělí až čtvrtek: 08h30 - 12h30 a 14h30 - 16h30.
Pátek: 08h30 - 12h00.
Více na: http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_pt.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie jako celek vyvezla v roce 2018 do Brazílie zboží v hodnotě 33,6 mld. euro a importovala za 31,7 mld euro. V obou směrech tak byl zaznamenán nárůst obchodu, protože v roce 2017 EU vyvezla do BFR za 32,3 mld euro a dovezla za 31,2 mld. euro.

 

Brazílii a Evropskou unii pojí mnohaleté partnerství založené na silných kulturních a historických vazbách a společném dědictví, které přispělo k upevnění vzájemných politických a hospodářských vztahů. Brazílie byla jednou z vůbec prvních zemí, se kterou EU navázala diplomatické vztahy v 60. letech 20. století. V roce 2007 obě strany formálně ustavily Strategické partnerství.

Evropská unie vnímá Brazílii jako největší latinskoamerickou ekonomiku, zodpovědnou za 37% obchodu celkového latinskoamerického obchodu s EU. Brazílie je rovněž cílem 43% investic EU v Latinské Americe.   


EU jako celek je po Číně druhým největším exportním partnerem Brazílie, je cílem více než 16 % brazilských vývozů. EU dováží z Brazílie především primární suroviny a výrobky, zvláště zemědělské produkty (41%), paliva a nerosty (31%), nicméně zajímavý je také dovoz hotových výrobků, strojů a zařízení či dopravních materiálů, které představují přibližně čtvrtinu objemu brazilských vývozů do EU. Z EU se do Brazílie vyváží především hotové výrobky jako stroje, dopravní zařízení a dále chemické výrobky. EU je rovněž největším zahraničním investorem v Brazílii.    

 

Ačkoli stále expandující brazilský vnitřní trh a s ním i zvyšující se spotřeba zboží a služeb v zemi vytvářejí výborné příležitosti pro evropské podnikatele, vstup na brazilský trh vyžaduje pracnou a důkladnou přípravu, protože dovozní předpisy a podmínky jsou velice komplexní. Zprávy, které v posledních letech vypracovala Evropská komise o možných restriktivních podmínkách, poukazují na to, že Brazílie ve skupině G-20 patří mezi země, které se nejvíce uchylují k opatřením omezujícím volný obchod. EU proto vytrvale vybízí Brazílii, aby snížila tarifní i netarifní překážky a zachovala stabilní regulační prostředí pro evropské obchodníky a investory.

 

V budoucnu by obchod mezi Brazílií a EU měla usnadnit Asociační dohoda mezi EU a zeměmi Mercosul, o které se nicméně s přestávkami vyjednává již od r. 1999. Po politických změnách v Argentině a Brazílii došlo v roce 2016 k novému impulsu a související jednání byla obnovena s větší dynamikou. Otázka termínu sjednání dohody a jejího vstupu v platnost (který bude mj. záviset na schválení parlamenty členských zemí EU) je však stále daleko zodpovězení, neboť stále existuje řada oblastí, týkajících se vzájemného obchodu, ve kterých oba bloky spatřují své defenzivní zájmy, přičemž nalezení kompromisu není snadné.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V aktuálním finančním období 2014 - 2020 již Brazílie vzhledem k síle své ekonomiky není způsobilá pro účast na bilaterálních projektech financovaných z rozvojových fondů EU, nicméně EU se stále podílí na různých regionálních a tematických programech. Tyto jsou realizovány ve spolupráci s nestátními subjekty, lokálními organizacemi a úřady a organizacemi na podporu lidských práv.

 

Programy rozvojové spolupráce jsou zaměřeny na oblasti, jakými jsou ochrana práv indiánských obyvatel, tradičních komunit a etnických menšin, ochrana práv gayů a lesbiček, práva vězňů a procesy společenského a ekonomického začlenění bývalých vězňů. Další programy se týkají vlastnictví půdy v indiánských oblastech Amazonie, podpory migrantů, práv žen či boje proti změnám klimatu. Podrobnější informace jsou k dizpozici na webových stránkách Evropské komise. Velvyslanectví České republiky v Brazílii pozorně sleduje vyhlašování a zaměření programů s ohledem na možné zapojení českých subjektů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: