Brunej: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

6. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

  • Brunej Darussalam
  • Negara Brunei Darussalam (malajsky)
  • Brunei Darussalam (anglicky)

Hlava státu:

Sultanát Brunej je monarchií a v jejím čele stojí sultán Haji Hassanal Bolkiah, celým jménem: HIS MAJESTY SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Složení vlády:

Premiérem, a ministrem klíčových rezortů je sám sultán. Ostatní členové kabinetu jsou de facto úředníci sultána, kteří ve svých funkcích setrvávají většinou poměrně delsí období.

Podrobnosti na: Goverment of Brunai

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • 422 678 obyvatel (2016)
  • 150 000 obyvatel žije ve hlavním městě
  • 72,2 obyvatel./km²
  • 196 800 – pracovní síla
  • průměrný roční přírůstek 1,4 % (2016)
  • národnostní složení: Malajci 66,3 %, Číňané 11,2 %, původní domorodé obyvatelstvo 3,4 %, ostatní 19.1 %
  • náboženské složení: muslimové 66 %, buddhisté 13 %, křesťané 10 %, nevěřící 7 % a ostatní 4 %

     Zdroj: Department of Economic Planning and Development

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2013 2014 2015 2016 2017
HDP (v běžných cenách, mil. BND)

(1BND=0,75 USD)

22 638,8 21 663,6 17 778,0 15 747,7 16 747,7
Přírůstek HDP  (%) - - - -2,5 1,3
HDP na obyvatele (BND, v běžných cených) ​55 953,5 52 748,0 42 684,3 37 257,0 -
Nezaměstnanost (%, prům.) 6,3 7 6,9 6,5 6,4
Roční inflace (%, prům., ve spotř. cenách) 0,4 -0,2 -0,4 -0,7 -0,2
Směnný kurs (USD/BND, prům.) 1,23 1,25 1,53 1,6 1,4

Zdroj: Úřad vlády Bruneje

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Mld. BND

2012

2013

2014

2015

 2016

Příjmy

14 611

14 445

12 207

7,2

6,08

Výdaje

7 348

7 554

7 739

7,3

6,3

Saldo

7 263

6 891

4 468

0,1

0,12

Zdroj: IMF

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2013 2014 2015 2016 2017
Kapitálový účet (mil. BND)
3 394,7 5 101,1 6 561,1  N/A N/A
Běžný účet (mil. BND)
4 721,0 6 643,8 2 823,6 434,3* 818,3*

Zdroj: Department of Economic Planning and Development

*Zdroj: IMF: Asia and Pacific Regional Economic Outlook

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Brunejský bankovní systém zahrnuje 9 bank, většina z nich jsou pobočky zahraničních bank.

Seznam bank:

Baiduri Bank Berhad

Islamic Bank of Brunei Berhad

Citibank

Malayan Banking Berhad

Development Bank of Brunei Berhad

Overseas Union Bank

Hongkong Bank

Standard Chartered Bank

Sime Bank Berhad

 

Brunej nemá centrální banku. Domácí měna je řízena tzv. Currency Board, který právně spadá pod Ministerstvo financí. Úroková sazba je stanovována bankovní asociací.

Prostřednictvím International Offshore Financial Centre(IOFC)se vláda významně snaží podporovat růst potenciálu země jako centra pro mezinárodní bankovní a finanční služby. Zejména se jedná o pobídky v oblasti nízkých daní a jednoduchosti procesů, tj. malou regulaci obchodního prostředí. Země se staví do pozice offshore bankovního a finančního centra v Asijsko-pacifickém regionu a snaží se přitahovat zejména regionální islámské bankovní instituce.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Brunej je specifické ekonomické prostředí financované příjmy z těžby ropy a plynu. Nezná proto většinu daní známých z jiných zemí.  Jedná se o nulové vývozní, prodejní, výrobní daně a daně ze mzdy. Jednotlivci – fyzické osoby, nedaní své příjmy. Stejně tak výhradní vlastníci a partneři firem nemusí zdaňovat své příjmy. současné makroekonomické těžkosti způsobené výkyvy světových cen vedou k úvahám o možném  zavedené některých daní, především DPH.

Pouze firmy, tj. právnické osoby registrované v Bruneji, musí zdaňovat své příjmy. Příjmy z operací v těžebním průmyslu podléhají zvláštní legislativě a vyššímu daňovému zatížení.

Brunej má dohodu o zamezení dvojího zdanění s řadou zemí Commonwealthu včetně Velké Británie.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: