Budoucnost multilaterálního systému a perspektiva obchodních vztahů s USA

23. 5. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Budoucnost multilaterálního systému a perspektiva obchodních vztahů s USA Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl vedl delegaci České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod, které se konalo v Bruselu. Hlavním diskuzním bodem bylo zhodnocení aktuálního stavu a dalšího vývoje ve Světové obchodní organizaci (WTO), vývoj v aktuálně projednávaných dohodách o volném obchodu a další postup v případě jednostranných opatření USA.

Ministři na úvod přijali mandáty pro zahájení jednání o dohodách o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem a také Závěry Rady o sjednávání a uzavírání obchodních dohod EU. Ministři potvrdili, že úspěšné sjednání obchodních dohod je tou nejlepší propagací obchodní politiky Evropské unie a jasným signálem boje proti protekcionismu.

Náměstek Bärtl v tomto ohledu uvedl: „EU musí být schopna dohody vyjednávat a uzavírat jednoduše a rychle. Oddělené sjednávání obchodních a investičních dohod je možností, jak toho docílit. Nesmí to však vést k oslabení samostatných investičních dohod, které pro nás představují důležitou součást vzájemných vztahů s našimi obchodními partnery, či roli Rady a Evropského parlamentu, pokud jde o zajištění legitimity obchodní politiky.“

Dále komisařka pro obchod Cecilia Malmström ministry seznámila s aktuálním vývojem ve WTO, který je poznamenán neúspěchem 11. Konference ministrů WTO, která se uskutečnila v prosinci 2017 v Buenos Aires, a také chováním některých členů WTO, zejména USA. „V současné době je potřeba hájit mnohostranný systém a WTO, která svým členům slouží již desetiletí, a stále má co nabídnout,“ uvedl náměstek Bärtl.

A dodal: „Jednostranné kroky USA, ať už jde o blokaci fungování Odvolacího orgánu či zavádění protekcionistických opatření, narušují globální obchodní systém, je proto nutné USA přesvědčit o nutnosti pravidla světového obchodu dodržovat a vést s nimi diskuzi o oblastech společného zájmu.“ Pozitivně lze hodnotit posun v diskuzích o některých tématech, jako je např. elektronický obchod, i když jde zatím o vícestranný přístup.

Komisařka Malmströmová ministry seznámila s dalším postupem, pokud jde o podpis obchodní dohody s Japonskem, který je plánován na červenec, a obchodní a investiční dohody se Singapurem, ke kterému by mělo dojít v říjnu tohoto roku. „Česká republika podporuje proces, který umožní našim firmám brzké využívání výhod, které tyto dohody přinášejí v podobě širokého přístupu na významné asijské trhy,“ zmínil náměstek Bärtl.

Na závěr komisařka pro obchod informovala ministry o aktuálních obchodních vyjednáváních s důrazem na Mexiko, Mercosur, Chile a Vietnam.

Během pracovního oběda ministři diskutovali vztahy EU a USA, především otázku amerických opatření o uvalení cel na hliník a ocel. Komisařka Malmströmová ministry informovala o posledních kontaktech s americkou protistranou ohledně zajištění výjimky pro EU, která vyprší na konci května. „Je opravdu nešťastné, že místo toho, abychom diskutovali odstraňování obchodních překážek a utvářeli společně globální obchodní systém, musíme ze strany USA čelit rostoucímu protekcionismu,“ uvedl náměstek Bärtl.

„EU rozhodně nepředstavuje hrozbu americké národní bezpečnosti, proto by měla získat bezpodmínečnou trvalou výjimku z celních opatření. V tomto ohledu je důležité zdůrazňovat silné transatlantické vztahy, které jsme v minulosti vybudovali, a fakt, že USA zůstávají pro EU ekonomickým, politickým a bezpečnostním partnerem,“ řekl náměstek Bärtl.

V případě, že se nepodaří dojednat permanentní výjimku, bude se EU bránit. Připravena jsou protiopatření v podobě seznamu produktů (např. whisky, motocykly či zemědělské produkty), na jejichž dovozy z USA by v budoucnu mohla být uložena vyrovnávací cla. Probíhá také šetření situace na trhu s ocelí a zahájeno bylo sledování dovozů hliníku do EU. Tyto kroky případně umožní EU přijmout ochranná opatření před náhlým zvýšením dovozů do EU v důsledku přesměrování obchodních toků z USA.

„EU musí zůstat důvěryhodným partnerem, proto veškeré podniknuté kroky musí být v rámci pravidel WTO. Reagovat na požadavky USA nelze pod tlakem. Pouze až bude vyřešena otázka oceli a hliníku můžeme zahájit diskuzi o obchodních překážkách či posílené regulatorní spolupráci,“ uzavřel náměstek Vladimír Bärtl.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek