Budoucnost práce: elektronický maloobchod a léky zvyšující výkonnost představují nová rizika

30. 6. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Dvě nové publikace agentury EU-OSHA se zabývají riziky v oblasti BOZP, která vznikají na evropských pracovištích v důsledku rychlého růstu elektronického maloobchodu a rozšiřujícího se užívání léků zvyšujících výkonnost.

Elektronický maloobchod se rychle mění a panuje v něm silná konkurence, což představuje tlak na vysokou efektivitu a nízké náklady. Předpokládá se, že toto odvětví se bude dále rozvíjet. Publikace se zaměřuje na dopady na spokojenost pracovníků a zdůrazňuje nutnost proaktivního řízení.

Na vzestupu je rovněž užívání léků zvyšujících výkonnost na pracovišti. Publikace zkoumá faktory související s užíváním těchto léků a poukazuje na nutnost zvýšit povědomí o této problematice a porozumět postojům k této otázce a důvodům takového jednání.

Přečtěte si souhrnné články o budoucnosti odvětví elektronického maloobchodu a lécích zvyšujících výkonnost na pracovišti (v angličtině). Souhrnné články na téma 3D tisku a monitorovacích technologií na pracovišti jsou nyní k dispozici i v dalších jazycích 

Více informací o prognostických projektech agentury EU-OSHA v oblasti vznikajících rizik.

Zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek