Bulharsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Bulharská republika (Republika Balgarija)

Složení vlády:

 • Předseda vlády: Bojko Borisov
 • Místopředseda vlády: Tomislav Dončev
 • Místopředseda vlády pro hospodářskou a demografickou politiku: Valeri Simeonov
 • Místopředseda vlády pro veřejný pořádek a bezpečnost a ministr obrany: Krasimir Karakačanov
 • Místopředseda vlády pro právní reformu a ministryně zahraničních věcí: Ekaterina Zacharieva
 • Ministr financí: Vladislav Goranov
 • Ministr vnitra: Valentin Radev
 • Ministr regionálního rozvoje a veřejných prací: Nikolaj Nankov
 • Ministr práce a sociální politiky: Biser Petkov
 • Ministryně spravedlnosti: Cecka Cačeva
 • Ministr školství a vědy: Krasimir Valčev
 • Ministr zdravotnictví: Kiril Ananiev
 • Ministryně pro bulharské předsednictví v Radě EU 2018: Liljana Pavlova
 • Ministr kultury: Boil Banov
 • Ministr životního prostředí a vody: Neno Dimov
 • Ministr zemědělství, potravin a lesů: Rumen Porožanov
 • Ministr dopravy, informačních technologii a spojů: Ivajlo Moskovski
 • Ministr ekonomiky: Emil Karanikolov
 • Ministryně energetiky: Temenužka Petkova
 • Ministryně cestovního ruchu: Nikolina AngelkovaMinistr mládeže a sportu: Krasen Kralev 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 7 050 034 (k 31. 12. 2017)

Průměrný roční přírůstek: Počet obyvatel BG se od roku 1990 každým rokem snižuje. V roce 1989 počet obyvatel lehce přesáhl hranici 9 milionů, od té doby klesl o více než 20%.

Složení dle pohlaví: muži - 48,3 %, ženy - 51,7 %. Ve městech žije 73,5 % obyvatel.

Národnostní složení

 • Bulhaři 85,1 %
 • Turci 9,1 %
 • Romové 4,2 %
 • Arméni, Židé, Vlaši, Řekové a Rusové 2 %.

Náboženské složení 

 • pravoslavní 75,9 %
 • muslimové 9,4 %
 • protestanti 1,1 %
 • katolíci 0,8 %

 Zdroj: Národní statistický úřad

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. v EUR

 • 2013 – 5400
 • 2014 – 5500
 • 2015 - 5700
 • 2016 - 6000
 • 2017 - 6300

Vývoj objemu HDP v mil. EUR

 • 2013 - 41047,9
 • 2014 - 42010,5
 • 2015 - 44161,8
 • 2016 - 47363,0
 • 2017 - 50429,0

Míra inflace

 • 2012 +4,2 %
 • 2013 -1,6 %
 • 2014 -0,9 %
 • 2015 -0,1 %
 • 2016 +0,1 %
 • 2017 +1,8 %

Míra nezaměstnanosti:

 • 2013 - 12,9 %
 • 2014 - 11,4 %
 • 2015 - 9,1 %
 • 2016 - 7,6 %
 • 2017 - 6,2 %

Očekávaný vývoj:

Pro rok 2018 se očekává udržení vysokého tempa růstu HDP mezi 3,5 až 4%. Motorem růstu by měla zůstat vnitřní spotřeba, která se zvyšuje zejména v důsledku výrazného snížení úrokových sazeb, vysokého růstu mezd (kolem 10 % ročně) v kombinací s nízkou inflací.

Zahraniční obchod nadále setrvá v záporném saldu. Inflace by se měla udržet na současných úrovních kolem 2 %. Nezaměstnanost by se měla dále snižovat, blíží se však již reálnému dnu. Nedostatek volné a dostatečně kvalifikované pracovní síly je již jedním z hlavních problémů ekonomiky. Nepředpokládá se výraznější zlepšení situace v oblasti zahraničních investic, které několik let dosahují cca 1 mld. EUR ročně. Výzvou pro sektor veřejných financí i ekonomické aktivity bude pokračující stárnutí populace a předpokládané pokračování procesu úbytku obyvatel v důsledku emigrace. 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

příjmy v mil. BGN

výdaje v mil. BGN

saldo v mil. BGN

2013

17 944

19 066

-1 123

2014 17 698

20 260

-2 563

2015

      18 922

20 988

-2 066

2016

20 684

21 771 - 1 086
2017

22 232

22 241

- 9

Zdroj: Ministerstvo financí BG, www.minifin.bg

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

běžný účet

kapitálový účet

finanční účet

2013

500

500

887

2014 35 994 -282
2015 -17 1 405 2 991
2016 2 560 904 4 065
2017

980

502

1 080

Údaje v mil. EUR, Zdroj www.bnb.bg

Fiskální rezervy: 10,15 mld. EUR k 31. 3. 2018

Devizové rezervy BNB: 22,2 mld. EUR k 28. 2. 2018

Veřejný dluh vůči HDP v %

 

2013

2014

2015

2016

2017

Bulharsko

17

27 26 29 25 (est.)

Zahraniční zadluženost: 33,3 mld. EUR, což představuje 66,1 % HDP (ke konci r. 2017)

Zdroj www.bnb.bg

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Převážná část bank působících na bulharském trhu je kapitálově propojena s velkými zahraničními bankovními skupinami. Banky Bulbank, Biochim a Hebros Bank, které již v r. 2006 vlastnila italská UniCredit Group, se v průběhu roku 2007 sloučily do jediného subjektu pod názvem UniCredit Bulbank (www.bulbank.bg), čímž se vytvořilo největší bankovní uskupení na bulharském bankovním trhu.

Mezi další největší bankovní domy patří Banka DSK (www.dskbank.bg), Obedinena Bulgarska Banka (www.obb.bg), Eurobank EFG Bulgaria (www.postbank.bg, vznikla sloučením Postbank a DZI Bank), Raiffeisenbank Bulgaria (www.raiffeisen.bg), Societe Generale Expressbank (www.sgexpressbank.bg), která ale začátkem roku 2018 oznámila záměr opustit bulharský trh, kupec zatím není znám, Piraeus Bank Bulgaria (www.piraeusbank.bg), Allianz Bulgaria Commercial Bank (www.bank.allianz.bg) a další. Koncem roku 2016 belgická skupina KBC koupila banku UBB (od National Bank of Greece). KBC již vlastnila bulharskou Sibank a pojišťovnu DZI a nyní se tak stala největší bankovní a pojišťovací skupinou v zemi.

V roce 2014 došlo ke krizi bankovního systému. Zkrachovala 4. největší BG banka - KTB, za kterou zůstaly pohledávky ve výši cca 4 mld. EUR. Banka prostřednictvím většinového majitele C.Vasileva "obsluhovala" politické zákulisí za pomoci nekrytých úvěrů. Vláda následně musela za pomoci úvěru dotovat fond pojištění vkladů téměř do výše pohledávek. Vysoký podíl toxických aktiv a rizikových úvěrů, které byly zjištěny, byl selháním dohledu centrální banky - BNB. Dvě největší banky v cizím vlastnictví – Unicredit a DSK (HU OTP), však vyšly z krize posíleny a dávají mnohem vyšší jistotu, než menší banky v národním vlastnictví. V r. 2016 proběhly hloubkové stress testy BG bank zabezpečované novým vedením BNB.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém je tvořen dvěma základními skupinami daní, a to celorepublikovými, kam spadají nepřímé daně (DPH a spotřební daň) a přímé daně (daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob) a místními daněmi, kam patří daň z nemovitostí, dědická daň, darovací daň, daň z dopravních prostředků a silniční daň.

Daň z přidané hodnoty - povinnost odvodu DPH mají podniky, jejichž zdanitelný příjem za posledních 12 měsíců převýšil 50 tisíc leva (25,5 tisíc eur). Standardní sazba DPH je stanovena na 20 %, snížená 9% sazba je uplatňována na služby hoteliérů. Existují služby, které jsou od odvodu DPH osvobozeny, jsou to určité finanční, vzdělávací, pojišťovací a jiné služby zvlášť vyjmenované zákonem.

Spotřební daň se vztahuje na vybrané domácí či dovozové zboží jako jsou alkoholické nápoje, cigarety, topný olej, benzín, elektřina, plyn k topení či určitá motorová vozidla. Správcem spotřební daně je Státní celní správa. Sazebník spotřební daně na jednotlivé druhy zboží je zveřejněn na www.customs.bg. Spotřební daně jsou v Bulharsku v rámci členských zemí EU průměrné. Spotřební daň u cigaret dosahuje u průměrné ceny krabičky cigaret 68,90 % z konečné ceny, což je po Velké Británii nejvíce z členských zemí EU. Víno spotřební dani nepodléhá. Nejnižší ze zemí EU je však spotřební daň u tvrdého alkoholu. Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí v přepočtu 28 Kč, zatím co např. v Česku 57 Kč. Spotřební daň u elektřiny činí 1,00 € za MWh. Spotřební daň u benzínu je jedna z nejnižších (359 € za 1 000 litrů).

Daň z příjmu právnických osob jsou podle Zákona o dani z příjmů právnických osob (Corporate Income Tax Act - CITA) povinny platit všechny právnické osoby se sídlem v Bulharsku. Ostatním právnickým osobám se zdaňují pouze příjmy z činnosti na území Bulharska. Sazba daně z příjmu právnických osob byla od roku 2005 postupně snižována z 19,5 % až na 10 %, počínaje 1.1.2007.

Daň z příjmů fyzických osob je upravena Zákonem o zdanění příjmů fyzických osob (Personal Income Tax Act - PITA). Počínaje 1. lednem 2008 byl zaveden systém rovné daně z příjmů fyzických osob ve výši 10 %. Povinnost platit tuto daň mají fyzické osoby včetně živnostníků. Daň se vztahuje na příjmy zaměstnanců v pracovním poměru, příjmy z ekonomické činnosti na živnostenský list a další ekonomické činnosti související zejména s poskytováním vlastnických práv apod.

Ačkoli pobočky zahraničních společností nejsou samostatnými právnickými osobami, jsou povinny sestavovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát a podléhají daňové povinnosti. Výše daňového základu se určuje ze zisku vykázaného ve výsledovce. Pobočka musí odvádět také další daně jako místní daň, DPH, apod. Kanceláře zahraničních firem (nevyvíjející podnikatelskou činnost) nepodléhají zdanění právnických osob.

Kapitálové zisky jsou součástí výkazu zisků a ztrát a podléhají sazbě daně z příjmu právnických osob. Dividendy placené místními společnostmi bulharským fyzickým osobám a některým charitativním společnostem podle CITA jsou zdaňovány 15% srážkovou daní. Dividendy placené bulharskými společnostmi zahraničním akcionářům daní stát toutéž sazbou. Akciové dividendy nejsou předmětem zdanění. Aktuální informace o sazbách jednotlivých daní jsou na www.minfin.government.bg.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: