Burkina Faso: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Nejperspektivnějším sektorem pro čs. podniky v BF je jednoznačně zemědělství i přes skutečnost, že trpí nedostatkem srážek a zemina je chudá na živiny. Prioritou ministerstva zemědělství je zaměřit se na mobilizaci vodních zdrojů a zvýšení kvality půdy. Po této etapě by měla následovat fáze mechanizace zemědělství, protože obdělávání půdy se děje z velké části ručně, v lepším případě s využitím zemědělských zvířat. BF má v plánu postavit montovnu malých zemědělských traktorů a továrnu na výrobu fosfátu k hnojení. K zajištění financování těchto projektů chtějí oslovit privátní sektor, rodinné zemědělské firmy i nadnárodní korporace s cílem vytvořit tzv. „agripoly“ – sdružení firem obhospodařujících určitou oblast BF. Výše uvedené záměry mají „zatraktivnit“ práci v zemědělském sektoru a zabránit odchodu mladých lidí z venkova do jiných sfér průmyslu.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnějšími odvětvími pro investice zůstává zemědělsko – potravinářský průmysl a těžba nerostných surovin.

V zemědělsko-potravinářském průmyslu se jedná o:

  • mechanizaci - dodávky zemědělské techniky, příslušenství (Je zájem i o investici do továrny/montovny traktorů)
  • hnojiva - dodávky umělých hnojiv (Je zájem i o investici do továrny na výrobu umělých hnojiv)
  • osiva
  • zpracovatelský průmysl - linky na třídění, sušení, konzervování a balení ovoce

V těžebním průmyslu je zájem o:

  • těžební mechanizaci
  • chemikálie pro zpracování rudy

Vzhledem k nejaktuálnějším aktivitám mezi Burkinou Faso a Českou Republikou v oblasti obranného průmyslu jsou další možnou exportní položkou zbraně a zbranové systémy.

Aktuální sektorové příležitosti pro Burkinu Faso

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akcí zaměřených na obchod v Burkině Faso je minimum, většinou se jedná jedná o umělecké veletrhy.

Za zmínku stojí obchodní veletrh 25.10.2020. Více na: tradefair-Burkina Faso.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: