Burkina Faso: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Obchodní spolupráce Burkiny Faso s ČR je zaměřena na:

  • zemědělství  - s ohledem na potřebu dodávek zemědělské techniky, hnojiva a osiva
  • obranný průmysl - vzhledem k stávající bezpečnostní situaci a s ohledem na potřebu dodávek výstroje, výzbroje, obnovu vojenského parku a školení mužstva 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz ČR do Burkiny Faso

3645

2052

3992

3158

1 579

Dovoz ČR z Burkiny Faso 

1730

101

71

139

485

Bilance 

1915

1952

3021

3019

1 094

údaje v tis. USD
zdroj Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Burkiny Faso v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

440

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

274

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

239

52

Bavlna

166

39

Plasty a výrobky z nich

109


Dovoz ČR z Burkiny Faso v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

08

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů 

209

83

Výrobky různé z kovu obecných

112

39

Plasty a výrobky z nich

67

12

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

59

52

Bavlna

31

zdroj Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra neeviduje v současnosti žádnou významnější výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Burkina Faso.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V posledních letech neinvestovala dle dostupných údajů v Burkině Faso žádná česká firma, ale na trhu působí společnost KIRIALI s.r.o. , jakožto zástupce českých firem Zetor a Sellier & Bellot a české firmy obranného průmyslu usilující o dodávky výstroje a výzbroje ozbrojených sil Burkiny Faso.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vztahy ČR a Burkina Faso nejsou dosud upraveny žádnými bilaterálními smluvními dokumenty.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v Burkině Faso realizovala několik rozvojových projektů (zásobování města Toma pitnou vodou, příspěvek k rekonstrukci sirotčince v ouagadougském Kisito). V širší oblasti Sahelu působí Arcidiecézní charita Praha (v 2011–2012 přispívala na taiwan. projekty v burkinabských rozvodech solární energie a počítačů do škol). V září 2011 věnovalo MZV prostřednictvím Světového potravinového programu záp.-africkým státům 3 mil. humanitární pomoci. Pomoc směřovala zj. podvyživeným dětem do Burkiny Faso, resp. lidem, kteří byli nuceni opustit domovy v souvislosti s povolebním konfliktem v Pobřeží slonoviny.

ČR přispělo v r.2018 částkou 450 tis. Kč na malý lokální projekt sdružení JUMP, které siluje o grant na výstavbu společenského komunitního a tréninkového centra pro mládež. Bude se jednat o školící a tréninkové místo řemeslných dovedností, inkubátoru nápadů a inovací, sdílení know-how s cílem najít praktické využití pro drobné podnikání a podporu lokální ekonomiky v sociálně citlivé oblasti hl. města.

ČR také poskytla pro akademický rok 2018/2019 2 vládní stipendia pro studenty z Burkina Faso. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: