Burkina Faso: Zahraniční obchod a investice

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Burkina Faso je 117. ekonomikou světa. Hlavními exportními komoditami země jsou zlato; surová bavlna; různá olejová semena; kokosové, para a kešu ořechy; zinek. Hlavními dovozovými komoditami jsou rafinovaná ropa, léky, cement a rýže.  Strategií rozvoje hospodářství Burkiny Faso je přeměnit privátní sektor na motor ekonomického rozvoje. Hospodářství země je příznívé pro obchod a infrastruktura je považována za uspokojivou.

Burkina Faso povzbuzuje přímé zahraniční investice a nabízí daňové a zákonné benefity, jako je možnost pro zahraniční firmu vlastnit 100% podílu v místní firmě. Avšak investice do průmyslových sektorů jako je důlní průmysl, telekomunikace , finanční sektor a energetika jsou stále předmětem regulace. Chybějící přístup k moři a nerostným surovinám, stejně jako slabý průmyslový sektor, jsou pro investory překážkou. Země také přijala několik zákonů a opatření k posílení právní bezpečnosti investorů a jejich investic.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Burka Faso

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

2,72

2,3

2,2

2,5 2,4

Dovoz

4,29

3,5

3,9

3,3

3,4

Saldo

-1,43

-1,2

-1,7

-0,8

-1,0

* odhad
Údaje jsou mld. USD
Zdroj: www.statista.com

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Burkina Faso (BF) je od svého založení velmi aktivní členem ECOWAS. Od roku 1998, existuje specializovaná instituce ECOWAS zodpovědná za zdravotní otázky s ústředím v Bobo-Dioulasso. ECOWAS rovněž vytvořilo centrum mládeže, které má momentálně sídlo v BF. Pobřeží slonoviny a Burkina Faso mají dlouhodobě dobré vztahy. Velká komunita obyvatel BF žije v současné době v Pobřeží slonoviny - odhaduje se, že je jich zhruba 4 miliony. Pobřeží slonoviny mělo velké přírodní bohatství, ale postrádalo pracovní sílu a naopak BF měla málo bohatství, ale byla hustě obydlená, proto došlo k migraci lidí.

Burkina Faso má také vynikající vztahy s evropskými dárci pomoci. zejména Francie a Evropská unie poskytují významnou pomoc. Dalšími dárci s rozsáhlými programy bilaterální pomoci jsou Německo, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko.

Francie a Burkina Faso mají historii velmi silných vztahů. Jejich dvoustranné vztahy se v současnosti řídí rámcovým dokumentem o partnerství, který byl podepsán v listopadu 2013 na období 2013-2015 a který jako prioritní otázky stanoví udržitelný rozvoj, lidský rozvoj, zemědělství a zajišťování potravin. To je spojeno s rozsáhlou spoluprací v oblasti bezpečnosti a obrany. Celá tato spolupráce byla krátce pozastavena během pokusu o převrat v září 2015. Vzhledem k bezpečnostním výzvám v regionu Sahel-Sahara a účasti Burkiny Faso v mírových operacích existuje rozsáhlá bezpečnostní a obranná spolupráce mezi Francií a Burkinou Faso. Burkina Faso je také hostitelkou dvou regionálně orientovaných národních škol financovaných francouzskou spoluprací, které absolvují stážisty ze třetích zemí: ISEPC, vysokoškolský institut pro civilní ochranu a EMTO, technická vojenská akademie. Kromě toho v rámci operace Barkhane, která byla zahájena v srpnu 2014, má Francie operační základnu v Ouagadougou

Dovoz zboží do Burkiny Faso směřuje z Pobřeží slonoviny (17,4 %), Francie (15 %), Ghany (5 %) a Toga (4,6 %).

Vývoz z Burkiny Faso směřuje do Švýcarska (1390 mil. USD),  Číny (179 mil. USD), JAR (144 mil. USD), Singapuru Indonésie a Francie.

Z kontinentálního hlediska přibližně dvě třetiny (67,2%) vývozu BF byly dodány do evropských zemí, zatímco 18,3% bylo prodáno dovozcům z Asie. Burkina Faso dodala do Afriky dalších 13,7% zboží, přičemž jen 0,8% do Severní Ameriky.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějšími vývozními komoditami jsou:

  • zlato
  • bavlna
  • sezamová semínka
  • kešu ořechy
  • zinek

Nejdůležitějšími dovozními komoditami jsou: 

  • rafinovaná ropa
  • léčiva
  • cement
  • minerální nebo chemická hnojiva
  • rýže

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Burkina Faso nemá ke konci roku 2017 žádnou zónu volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Burkina Faso podporuje PZI a nabízí daňové a právní výhody, jako je možnost, aby zahraniční společnost vlastnila 100% akcií v místní společnosti. Investice do odvětví, jako je těžba, telekomunikace, finanční služby a elektřina, však podléhají předpisům. Probíhají významné reformy s cílem usnadnit návrat investorů do země. Burkina Faso má nárok na dotaci na Millennium Challenge Account (financovanou vládou USA), která by mohla zvýšit investice do lidského kapitálu země. Příliv přímých zahraničních investic zůstává stále slabý (231 milionů USD v roce 2015 a 308 milionů USD v roce 2016).

Sektor těžby přitahuje většinu investic a průzkum nových ložisek se zvyšuje. Země ásoby zlata, zinku a manganu. Vytvoření tří nových center růstu po úspěchu v pánvi Bagré by mělo podpořit nové aktivity a přilákat investice. Hlavní investující země jsou Libanon a Francie (70 % PZI).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Informace o podmínkách vstupu na burkinabský trh:

Některé poznatky:

Je potřeba 5 procedur a 15 dní k založení společnosti s ručením omezeným se sídlem v zahraničí (LLC) v Burkině Faso (Ouagadougou). Kromě postupů požadovaných pro tuzemské společnosti, je-li zahraniční společnost řízena cizinci, musí získat od ministerstva obchodu investiční schválení (autorisation d'exercer le commerce). Zákon umožňuje společnostem předložit doklad o žádosti o zaregistrování, tak aby mohli začít fungovat. Společnosti se zaregistrují u Centra pro obchodní formality (Centre des Formalité des Entreprises-CEFORE) a je jim přiděleno jedinečné identifikační číslo společnosti pro registraci společností, fiskální identifikaci a sociální zabezpečení. Obvykle to trvá přibližně 9 pracovních dnů. Podle směrnice Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) nemají společnosti v Burkina Faso povoleno otevřít bankovní účty v cizí měně, pokud nedostanou souhlas od ministerstva financí Burkina Faso a centrální banky západní Afriky. Toto schválení musí být obnoveno každoročně. Minimální kapitálový požadavek XOF 1 000 000 (~ 2 000 USD) je použitelný ve všech členských státech OHADA (Organizace pro harmonizaci obchodního práva v Africe). Musí být zaplaceno v plné výši za zaregistrování LLC.
Burkina Faso také přijala nový kodex v odvětví těžby. Mimo jiné to vyžaduje například, aby těžební společnosti daly přednost kvalifikovaným místním zaměstnancům, podnikům a dodavatelům. Podobně jsou těžební společnosti povinny poskytovat odborné školení místním manažerům. Kvóty pro tyto závazky budou stanoveny v připravované prováděcí vyhlášce.
Většina odvětví, na něž se vztahují ukazatele nařízení o přímých zahraničních investicích, je plně otevřená vlastnictví zahraničních majetkových účastí v Burkina Faso, ačkoli zákon vyžaduje, aby společnosti poskytující mobilní nebo bezdrátové telekomunikační služby měly alespoň 1 domácího akcionáře. Navíc stát automaticky vlastní 10% akcií všech společností působících v odvětví těžby. Telekomunikační sektory televizního vysílání a pevné linky jsou plně uzavřeny pro vlastnictví zahraničními majiteli. Několik strategických sektorů ovládají podniky ve veřejném vlastnictví působící v rámci monopolních nebo oligopolních tržních struktur. Jedná se zejména o přenos a distribuci elektrické energie, což pro zahraniční investory představuje problém.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: