Burkina Faso: Zahraniční obchod a investice

17. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Burkina Faso se v žebříčku Doing Business zveřejněné Světovou bankou v roce 2019 se tato země umístila na 151. místě ze 190 zemí. Hlavními exportními komoditami země jsou zlato; surová bavlna; různá olejová semena; kokosové, para a kešu ořechy; zinek. Hlavními dovozovými komoditami jsou rafinovaná ropa, léky, cement a rýže. Ekonomika země je příznivá pro obchod a stav její infrastruktury je považován za uspokojivý. Hlavní příčinou malého přílivu investic je nedostatečný přístupu k moři a zemědělským zdrojům, jakož i slabost průmyslového odvětví. Obchodní klima je stále nedostatečné pro mezinárodní standardy.

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Burka Faso

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

2,72

2,3

2,2

2,5 3,14 3,3

Dovoz

4,29

3,5

3,9

3,3

3,3

3,77

Saldo

-1,43

-1,2

-1,7

-0,8

-0,16 -0,47

* odhad
Údaje jsou mld. USD
Zdroj: www.statista.com

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Burkina Faso (BF) je od svého založení velmi aktivní členem ECOWAS. Od roku 1998, existuje specializovaná instituce ECOWAS zodpovědná za zdravotní otázky s ústředím v Bobo-Dioulasso. ECOWAS rovněž vytvořilo centrum mládeže, které má momentálně sídlo v BF. Pobřeží slonoviny a Burkina Faso mají dlouhodobě dobré vztahy. Velká komunita obyvatel BF žije v současné době v Pobřeží slonoviny - odhaduje se, že je jich zhruba 4 miliony. Pobřeží slonoviny mělo velké přírodní bohatství, ale postrádalo pracovní sílu a naopak BF měla málo bohatství, ale byla hustě obydlená, proto došlo k migraci lidí.

Burkina Faso má také vynikající vztahy s evropskými dárci pomoci. zejména Francie a Evropská unie poskytují významnou pomoc. Dalšími dárci s rozsáhlými programy bilaterální pomoci jsou Německo, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko.

Francie a Burkina Faso mají historii velmi silných vztahů. Jejich dvoustranné vztahy se v současnosti řídí rámcovým dokumentem o partnerství, který byl podepsán v listopadu 2013 na období 2013-2015 a který jako prioritní otázky stanoví udržitelný rozvoj, lidský rozvoj, zemědělství a zajišťování potravin. To je spojeno s rozsáhlou spoluprací v oblasti bezpečnosti a obrany. Celá tato spolupráce byla krátce pozastavena během pokusu o převrat v září 2015. Vzhledem k bezpečnostním výzvám v regionu Sahel-Sahara a účasti Burkiny Faso v mírových operacích existuje rozsáhlá bezpečnostní a obranná spolupráce mezi Francií a Burkinou Faso. Burkina Faso je také hostitelkou dvou regionálně orientovaných národních škol financovaných francouzskou spoluprací, které absolvují stážisty ze třetích zemí: ISEPC, vysokoškolský institut pro civilní ochranu a EMTO, technická vojenská akademie. Kromě toho v rámci operace Barkhane, která byla zahájena v srpnu 2014, má Francie operační základnu v Ouagadougou.

Dovoz zboží do Burkiny Faso směřuje z Pobřeží slonoviny (17,4 %), Francie (15 %), Ghany (5 %) a Toga (4,6 %).

Vývoz z Burkiny Faso směřuje do Švýcarska (1390 mil. USD), Číny (179 mil. USD), JAR (144 mil. USD), Singapuru Indonésie a Francie.

Z kontinentálního hlediska přibližně dvě třetiny (67,2%) vývozu BF byly dodány do evropských zemí, zatímco 18,3% bylo prodáno dovozcům z Asie. Burkina Faso dodala do Afriky dalších 13,7% zboží, přičemž jen 0,8% do Severní Ameriky.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějšími vývozními komoditami jsou:

  • zlato
  • bavlna
  • sezamová semínka
  • kešu ořechy
  • zinek

Nejdůležitějšími dovozními komoditami jsou: 

  • rafinovaná ropa
  • léčiva
  • cement
  • minerální nebo chemická hnojiva
  • rýže

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Burkina Faso nemá ke konci roku 2018 žádnou zónu volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Burkina Faso podporuje přímé zahraniční investice a nabízí daňové a právní pobídky, jako je možnost zahraniční společnosti vlastnit 100% akcií v místní společnosti. Investice v odvětvích, jako je těžba, telekomunikace, finanční služby a elektřina, však podléhají omezením. Příliv přímých zahraničních investic (PZI) do Burkiny Faso v posledních letech roste, a to z 390 milionů USD v roce 2016 na 486 milionů USD v následujícím roce (+24,6%), zatímco průměr za období 2005-2007 činil 137 milionů USD (údaje podle Světové investiční zprávy z roku 2018, kterou vydala UNCTAD). Celková výše PZI dosáhla v roce 2017 hodnoty 2,8 mld. USD, což je přibližně 23,4% HDP. Těžební sektor přitahuje většinu investic a průzkum nových ložisek je na vzestupu, zejména zlata, zinku a manganu. Očekává se, že vytvoření tří nových růstových center, po úspěchu přehrady Bagré, podnítí nové aktivity a přiláká investice.Hlavními investičními zeměmi jsou Libanon a Francie (70% přímých zahraničních investic).

 
Burkina Faso reviduje svůj těžební zákon od roku 2015 a nyní plánuje zavedení ropného kodexu, protože vláda má zájem prozkoumat tři oblasti, které by mohly být potenciálně vhodné pro těžbu ropy. Dva nové doly začaly fungovat v roce 2017 (Houndé a Netiana) a země hledá nového partnera, který by převzal těžební činnosti v ložisku Tambao (v hodnotě 1 miliardy USD, v současné době největší ve světové rezervě manganu, s odhadem 55 milionů tun), což by mělo přinést značné zahraniční investice.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Informace o podmínkách vstupu na burkinabský trh:

Některé poznatky:

Je potřeba 5 procedur a 15 dní k založení společnosti s ručením omezeným se sídlem v zahraničí (LLC) v Burkině Faso (Ouagadougou). Kromě postupů požadovaných pro tuzemské společnosti, je-li zahraniční společnost řízena cizinci, musí získat od ministerstva obchodu investiční schválení (autorisation d'exercer le commerce). Zákon umožňuje společnostem předložit doklad o žádosti o zaregistrování, tak aby mohli začít fungovat. Společnosti se zaregistrují u Centra pro obchodní formality (Centre des Formalité des Entreprises-CEFORE) a je jim přiděleno jedinečné identifikační číslo společnosti pro registraci společností, fiskální identifikaci a sociální zabezpečení. Obvykle to trvá přibližně 9 pracovních dnů. Podle směrnice Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) nemají společnosti v Burkina Faso povoleno otevřít bankovní účty v cizí měně, pokud nedostanou souhlas od ministerstva financí Burkina Faso a centrální banky západní Afriky. Toto schválení musí být obnoveno každoročně. Minimální kapitálový požadavek XOF 1 000 000 (~ 2 000 USD) je použitelný ve všech členských státech OHADA (Organizace pro harmonizaci obchodního práva v Africe). Musí být zaplaceno v plné výši za zaregistrování LLC.
Burkina Faso také přijala nový kodex v odvětví těžby. Mimo jiné to vyžaduje například, aby těžební společnosti daly přednost kvalifikovaným místním zaměstnancům, podnikům a dodavatelům. Podobně jsou těžební společnosti povinny poskytovat odborné školení místním manažerům. Kvóty pro tyto závazky budou stanoveny v připravované prováděcí vyhlášce.
Většina odvětví, na něž se vztahují ukazatele nařízení o přímých zahraničních investicích, je plně otevřená vlastnictví zahraničních majetkových účastí v Burkina Faso, ačkoli zákon vyžaduje, aby společnosti poskytující mobilní nebo bezdrátové telekomunikační služby měly alespoň 1 domácího akcionáře. Navíc stát automaticky vlastní 10% akcií všech společností působících v odvětví těžby. Telekomunikační sektory televizního vysílání a pevné linky jsou plně uzavřeny pro vlastnictví zahraničními majiteli. Několik strategických sektorů ovládají podniky ve veřejném vlastnictví působící v rámci monopolních nebo oligopolních tržních struktur. Jedná se zejména o přenos a distribuci elektrické energie, což pro zahraniční investory představuje problém.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: