Burundi: Zahraničně-politická orientace

25. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Nairobi (Keňa)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Členství země mezinárodních organizacích:

  • OSN
  • MMF
  • SB
  • WTO

Členství v regionálních uskupeních:

  • Africká unie (AU)
  • Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa)
  • EAC (East African Community)

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Z obchodně-politického hlediska je důležitá účast v Comesa a EAC.

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

– mimo 7.1.:

Diplomatické styky Československa s Burundi byly navázány 7. 3. 1963, mezi ČR a Burundi 15. 3. 1995 se zpětnou účinností od 1. 1. 1993.

V 60. letech se čs.-burundská spolupráce soustředila na oblast kulturních a školských styků. Československo poskytovalo pravidelně Burundi vládní stipendia ke studiu na vysokých školách a v Burundi působili čs. lékařští experti. V 70. letech došlo k útlumu vzájemné spolupráce s ohledem na vnitropolitický vývoj v Burundi (nový vojenský převrat, pronásledování a masakry etnika hutu). K oživení spolupráce došlo až v polovině 80. let.

Spolupráce se v dalších letech omezovala na obchodní výměnu, která je však s ohledem na dramatický vnitropolitický vývoj v Burundi od r. 1993 zanedbatelná.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek