Burundi: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

25. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Nairobi (Keňa)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V důsledku situace v zemi je objem vývozu z ČR zanedbatelný.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Dle dostupných informací nemůže cizinec v Burundi vykonávat výdělečnou činnost bez pracovního povolení. Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Informace nejsou k dispozici.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Obvyklá je propagace v tisku. Je nutno mít k dispozici materiály ve francouzštině.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Českým subjektům se nedoporučuje jít do soudních sporů. Vhodnější, a ve svém výsledku méně finančně náročné, je mimosoudní vyrovnání.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zpravidla zadávají formou tendrů, které jsou zveřejňovány v tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však často krátké, takže se tendrového řízení mohou účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě přímo fyzicky přítomny, nebo které zde mají svého zástupce. V případě tendrů, které jsou financovány některými bankami nebo agenturami, kde není ČR členem (např. ADB - African Development Bank), je nutno, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Burundi je hodnocena jako země s vysokými riziky a v tomto směru zaujímá dle hodnocení OECD a potažmo EGAPu nejvyšší stupeň č. 7.

Pro pojištění proti politickým rizikům byla za podpory Světové banky zřízena African Trade Insurance Agency, P. O. Box 10620, Nairobi, Keňa, web: www.ati-aca.com

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování. Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru. Krádeže technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit nejvíce, narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zajištěním platby je platba předem, popř. neodvolatelný akreditiv, otevřený u renomované banky.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Podle dostupných informací se pořádají pouze tematické výstavy, pravidelné roční veletrhy se nekonají.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek