Byla přidělena historicky první licence na výrobu energie větrnými elektrárnami

7. 12. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: CO - Kolumbie
  • Datum zveřejnění: 07.12.2018

Licence byla udělena projektu ALPHA, který se nachází na severním pobřeží Kolumbie v departmentu La Guajira. Jedná se o území, které je z hlediska síly a stability větrů optimálním místem pro vybudování podobného parku na alternativní zdroje energie.
Projekt ALPHA bude mít výrobní kapacitu 200 až 250 MW na území okolo 4 000 hektarů v blízkosti obce Maicao. Předpokládá se, že se díky provozu této elektrárny eliminuje kontaminace, která by u konvenčních zdrojů energie dosáhla přibližně 330 tisíc tun CO2 ročně.
Projekt počítá se 65 větrnými turbínami a rozvodnou, která elektrárnu připojí k páteřní síti země.
Během kongresu Construyendo País, který proběhl 13. října v Uríbii se současný prezident Kolumbie, Iván Duque, zavázal zvýšit podíl nekonvenčních zdrojů energie minimálně o 10 %.
Dle ANLA se v současné době zpracovávají dvě další žádosti o udělení environmentálních licencí na projekty větrných elektráren a 3 žádosti pro výrobu elektrické energie za pomocí fotovoltaiky.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
Zdroj: portafolio.co

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: