Čad: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

O obchodní a ekonomickou spolupráci s ČR je v Čadu zájem. Ten je ale z velké části vyvolán nikoliv současným ekonomickým a mezinárodním postavením ČR, ale těží spíše z minulého postavení Československa. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a špatná pojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

mil. USD

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

1 180 

913

1 374

2 435

291

dovoz

4 551 

496

1 332

1 319

993

obrat

5 731

1 409

2 706

3 754

1 289

saldo

-768  42

-3 371

417

1 117

-708

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními vývozními komoditami z České republiky do Čadu v roce 2016 byly nádoby na stlačený plyn, ventily pro potrubí, bavlněné tkaniny. Dovážely se z Čadu v roce 2016 hlavně bavlna, kyselina citronová a plastové hračky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v republice Čad zatím žádné společné podniky. Na čadském trhu působí jedna česká společnost.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době není mezi ČR a Čadem uzavřena žádná bilaterální dohoda.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

MZV ČR podpořilo v roce 2014 v rámci humanitární pomoci Čadu projekt „Integrovaná zdravotní péče pro matku a dítě v Massakory, Hadjer Lamis region, Čad“, částkou 2 mil. CZK. Projekt realizovali Lékaři bez hranic.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: