Celní legislativu Eurasijského ekonomického svazu čekají změny. Na co se mají exportéři připravit?

1. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Mezi postsovětskými republikami mají tuzemské podniky velký zájem také o Bělorusko. Firmy chtějí, aby stát podporoval exportní aktivity především mimo země Evropské unie.

Minsk uliceČeské firmy, které vyvážejí zboží do některé ze zemí Euroasijského ekonomického svazu (EAES) by se měly připravit na změny, které toto uskupení připravuje. Pět postsovětských republik, Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménie a Kyrgyzstán, totiž připravují větší koordinaci v celní oblasti.

V současnosti se chystá projekt Celního zákoníku Eurasijského ekonomického svazu, který by měl vést k těsnější organizaci vnější ekonomické činnosti členských států. „Hlavní problematikou by mělo být rozšíření sítě takzvaných celních agentů na území členských států a poskytnutí jim větších pravomocí. V současnosti jich je v Bělorusku 325, v Ruské federaci 130 a v Kazachstánu tři,“ vysvětluje Tamara Iskrytskaya ze společnosti Lift Install, která v tomto regionu působí a zabývá se i podporou exportu českých firem do této oblasti.  

Další změnou má podle ní být přechod na plně elektronické podání celního hlášení na dovážené zboží. Ten by se měl v Bělorusku pilotně začít nasazovat do konce roku 2016. Plánuje se rovněž realizace principu svobodného tranzitu zboží mezi členskými státy.

Co země, to odlišná pravidla

Integrace je však zatím teprve na začátku. „Pro obchodování s členskými státy Eurasijského ekonomického svazu je třeba brát v úvahu odlišnosti a požadavky každého členského státu. Místní zákony, pravidla a předpisy pro podnikání jsou odlišné v každé členské zemi. Prozatím nelze považovat EAES jako jednotného obchodního partnera a je vždy nutné brát v úvahu charakteristiky a pravidla jednotlivých členských zemí,“ zdůrazňuje Tamara Iskrytskaya.

Každý český podnik, který se chystá do některé z členských zemí EAES vyvážet, by si podle ní měl nejdříve důkladně prověřit prostředí a podmínky v analytické studii. Ta by se měla zaměřit na podrobnou analýzu konkurenčního prostředí ke konkrétnímu exportnímu produktu na území konkrétního členského státu nebo několika členských států. Měla by definovat potenciální zákazníky a projekty, a podmínky pro prodej produktu a vypracovat strategii vstupu na trh konkrétní členské země. „Tyto kroky jsou podle nás nezbytné proto, aby společnost mohla vyvážet své výrobky do členských zemí EAES,“ zmiňuje Tamara Iskrytskaya.

Zajímavé možnosti nabízí českým firmám například Bělorusko. České firmy by v této zemi mohly například využívat projekty, které jsou tam pro zahraniční podniky k dispozici. „V současné době se nám jeví perspektivním pro české společnosti, které hledají kvalifikované projektanty a konstruktéry projekt ‚Vytvoření vzdáleného vývojového centra / projekčního a konstrukčního oddělení v Bělorusku‘. České společnosti si v jeho rámci mohou zřídit vlastní vzdálenou kancelář v Bělorusku, nejedená se o služby třetích osob,“ upozorňuje Tamara Iskrytskaya.

Vytvoření vzdálené projekční a konstrukční kanceláře podle ní umožňují moderní komunikační prostředky a univerzální počítačový software. Za výhodu považuje, že firmy získají  možnost zapojit specialisty, ať už  projektanty nebo konstruktéry,  s využitím ekonomických přínosů hostitelské země, především nižších personálních nákladů.

Mezi nejlepší čtyřicítkou

Bělorusko patří mezi čtyřicet zahraničních trhů, o které je největší zájem mezi českými exportéry. „Stát by měl prioritně směrovat své proexportní aktivity do zemí mimo EU, kde by měl posílit síť ekonomických diplomatů. Jsou to často těžká teritoria, o to více v nich potřebují nové kanceláře CzechTrade, potřebují tam síť diplomatů,“ navrhuje prezident Svazu průmyslu ČR Jaroslav Hanák.

Česká republika je v současné době jedním z nejvýznamnějších exportérů do této postsovětské země. „Spolupráce českých firem s běloruskými partnery je v současné době velmi pragmatická a korektní. České firmy úspěšně zakládají v Bělorusku společné podniky a realizují tam své investice,“ upozorňuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Chceme tuto spolupráci nadále rozšiřovat a zvýšenou pozornost věnovat především konkrétním česko-běloruským projektům. Velké příležitosti vidíme především v oblasti dodávek strojírenské techniky, zemědělských a potravinářských technologií, dopravních prostředků, energetiky a dalších tradičních oborů," dodává Jan Mládek.

Čeští podnikatelé se letos v jeho doprovodu mohli zúčastnit například bělorusko-českého podnikatelského fóra.  

Dalibor Dostál

Eurasijský ekonomický svaz

Eurasijský ekonomický svaz (EAES), zvaný též Eurasijská hospodářská unie (EAHU), je ekonomická unie sdružující Bělorusko, Ruskou federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Dohoda o vzniku unie byla podepsána dne 29. května 2014 v Astaně prezidenty tří států - Ruska, Běloruska a Kazachstánu. V říjnu 2014 se připojila i Arménie. V platnost dokument vstoupil 1. ledna 2015. Dohoda o vstupu Arménie vstoupila v platnost o den později, tedy 2. ledna. Dohoda o vstupu Kyrgyzstánu vstoupila v platnost 6. srpna 2015. EAHU vznikala postupně na základě mezinárodních smluv, jako například Úmluva o založení Eurasijské celní unie, či Úmluva o založení Euroasijského ekonomického společenství, které vedly k bližší ekonomické integraci mezi některými státy v postsovětském prostoru. (Zdroj: Wikipedie)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek