Vyhlášení 1. ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

24. 10. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Vyhlášení 1. ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost Jihočeský kraj připravuje ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Jihočeskou hospodářskou komorou a Radou kvality ČR „Cenu hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“.

Cenu hejtmana obecně realizuje Rada kvality ČR, a to od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen její první ročník. Snahou ocenění je informovat organizace a širokou veřejnost o problematice společenské odpovědnosti jako takové a podpořit úsilí především malých a středních podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají. Kromě Moravskoslezského kraje cenu hejtmana dále (již pravidelně) vyhlašují kraje Plzeňský, Jihomoravský, Ústecký a Kraj Vysočina.

Cílem Ceny hejtmanky Jihočeského kraje je ocenit organizace působící v Jihočeském kraji za jejich společensky odpovědné aktivity a za přínos pro život v regionu.

Cena hejtmanky Jihočeského kraje je určena organizacím podnikatelského sektoru, veřejného sektoru (NNO, vzdělávací instituce a další), ale i organizacím územní samosprávy (města a obce). Cenu vyhlašuje Jihočeský kraj, uchazeči se do soutěže přihlašují prostřednictvím jednoduchého sebehodnotícího dotazníku. Hodnocení provádějí vyškolení nezávislí hodnotitelé. Konečné pořadí stanovuje Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců kraj i zástupci spolupracujících subjektů (Rady kvality ČR, Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, popř. dalších partnerských organizací).

Více o Ceně hejtmanky Jihočeského kraje je možné zjistit na úvodním semináři, který se uskuteční dne 15. listopadu 2018 od 9:00 hodin v Oválném sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, nebo na webových stránkách Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání.

Záměr zavést toto ocenění také v Jihočeském kraji vznikl v průběhu realizace mezinárodního projektu „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility, reg. č. PGI02364), jehož cílem je šířit myšlenky „společenské odpovědnosti firem“ do sféry malých a středních podniků.

Do realizace projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím program Interreg Europe jsou zapojeni také partneři z Kypru (vedoucí partner), Řecka, Slovinska, Norska (poradní partner), Španělska a Itálie.

Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility, CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek či vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání.

Informace poskytnuta Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek