Černá Hora je stále atraktivnější pro zahraniční investory

31. 5. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: ME - Černá Hora
  • Datum zveřejnění: 31.05.2019

"V posledních letech provedla Černá Hora řadu reforem, které vyústily ve zvýšenou konkurenceschopnost, transparentnost a zlepšení obchodních podmínek, což ji učinilo atraktivnější pro zahraniční investory," uvedl u příležitosti deseti let práce Rady v Černé Hoře předseda Rady pro zahraniční investory Černé Hory Christoph Schoen. Radu zřídilo v roce 2009 pět společností, jejichž úkolem bylo zlepšit investiční prostředí a podpořit komunikaci mezi komunitou a službami zahraničních investorů v zemi. V posledních deseti letech se Rada stala komunitou předních zahraničních investorů v Černé Hoře, která sdružuje 40 společností z různých průmyslových odvětví.

Schoen připomněl statistiky, které ukazují, že příspěvek členů Rady k hrubému domácímu produktu Černé Hory na konci loňského roku činil více než 25 procent. Také uvedl, že právní předpisy Černé Hory jsou z velké části v souladu s legislativou Evropské unie. Byl zaveden atraktivní režim daní a volného obchodu a bylo provedeno mnoho reforem, které vyústily ve zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení obchodních podmínek. Připomněl, že Rada prostřednictvím Bílé knihy sleduje vývoj podnikatelského prostředí v Černé Hoře a zaznamenává všechny obchodní překážky, kterým členové čelí. Černá Hora dosáhla v této části značného pokroku. Index byl nejvyšší v poslední Bílé knize od roku 2011.

Zdroj: Portal Analitika
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Podgorici.

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: