Černá Hora: Slavnostní ceremoniál se konal při příležitosti podpisu grantové dohody v rámci programu přeshraniční spolupráce IPA Černá Hora - Kosovo 2014-2020

30. 11. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: ME - Černá Hora
  • Datum zveřejnění: 30.11.2018

V Pristině se 16. listopadu v rámci první výzvy k programu přeshraniční spolupráce IPA, Černé Hory a Kosova 2014-2020 uskutečnil slavnostní ceremoniál k podpisu grantové dohody, pro jejíž realizace je připravena finanční částka 2,02 milionu eur. Celková hodnota uvedeného Programu pro sedmiletou perspektivu 2014-2020, věnovaná podpoře projektů činí 7,6 milionů eur.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili zástupci Ředitelství pro financování a smluvní pomoc EU z Ministerstva financí, orgány přeshraniční spolupráce Černé Hory a Kosova, jakož i zástupci Úřadu Evropské unie v Kosovu.
První výzva k předkládání projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce, která byla vyhlášena 10. března 2017, obdržela 75 návrhů projektů. Po zavedeném procesu hodnocení projektů bylo schváleno celkem sedm projektů, jejichž realizace byla vyhodnocena jako nejdůležitější pro dosažení cílů programu.

Zdroj: Ministerstvo financí Černé Hory
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Podgorici.

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: