Černá Hora: Veřejné oznámení o udělení koncesní smlouvy pro podrobný geologický výzkum a těžbu nerostných surovin technicko-konstrukčního kamene v ložisku "Krš" - Kaluđerski laz, opština Rožaje

30. 11. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: ME - Černá Hora
  • Datum zveřejnění: 30.11.2018

Na základě článků 18 a 21 Zákona o koncesích ("Úřední věstník Černé Hory" č. 08/09) Ministerstvo ekonomiky zveřejnilo veřejnou vyhlášku o podrobném geologickém průzkumu a využití nerostných surovin technického a stavebního kamene na základně Krš - Kaluđerski Laz, opština Rožaje, v "Úředním věstníku Černé Hory - reklamní část", č. 50 z 13. listopadu 2018. 
Uzávěrka pro podání nabídek je 30 dnů ode dne zveřejnění v "Úředním věstníku Černé Hory" do 12 hodin místního času. Nabídky musí být zaslány doporučenou poštou nebo osobně doručeny na adresu Ministerstvo ekonomiky.
Více informací na webových stránkách Ministerstva ekonomiky Černé Hory.

Zdroj: Ministerstvo ekonomiky Černé Hory
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Podgorici.

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: