Černá Hora: Zahraniční obchod a investice

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)

viz následující kapitoly

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zboží

-1 379,8

-1376,4

-1 463,5

-1 657,2

-1 931,5

-1860,06

Vývoz

375,6

357,5

325,2

345,3

371,5

334

Dovoz

1 773,4

1 733,9

1 788,8

2 002,6

2 303,031

2 152,53

Služby

653,2

690,3

789,1

769,0

852,445

936,132

Celkem

-675,4

-686,0

-674,3

-888,2

-1 079,05

-923.9

Údaje jsou v mil. EUR
Zdroj: Centrální banka Černé Hory 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Import

 

Export

 

Obrat

Partner

mil. EUR

% z celku

Partner

mil. EUR

% z celku

Partner

mil. EUR

% z celku

 

Svět

2,554

100,0

 

Svět

400,05

100,0

 

Svět

2,387

100,0

1

EU 28

1,233

48,3

1

EU 28

179,5

34,7

1

EU 28

1,053

47

2

Srbsko

491,9

19,3

2

Srbsko

93

17,8

2

Srbsko

398,9

20,96

3

Německo

234,5

9,2

3

Maďarsko

46,1

8,5

3

Německo

221,5

7,6

4

Itálie

189,9

7,4

4

Bosna a Hercegovina

30,9

12,7

4

Čína

242

9,2

5

Řecko

165,2

6,5

5

Slovinsko

28,1

5,4

5

Itálie

176

6,7

6

Bosna a Hercegovina

155,5

6,1

6

Polsko

17,49

4,1

6

Bosna a Hecegovina

124,6

5,8

7

Chorvatsko

152,8

6

7

Česko

17,41

1,1

7

Chorvatsko

149,2

4,6

8

Slovinsko

56,9

2,2

8

Kosovo

17

6,1

8

Řecko

161

4,8

9

Francie

52,1

2

9

Itálie

13,8

3,5

9

Slovinsko

28,7

0,9

10

Polsko

45,3

1,8

10

Německo

12,9

2,5

10

Franice

48,2

1,6

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Import

Export

Čelenění dle HS 2

Hodnota (mil. euro)

Čelenění dle HS 2

Hodnota (mil. euro)

XVI

Machinery and appliances

416,031

XVI

Machinery and appliances

456,234

V

Mineral products

353,165

XVII

Transport equipment

295,357

VI

Products of the chemical or allied industry

165,489

VI

Products of the chemical or allied

281,113

XVII

Transport equipment

119,73

XV

Base metals and articles thereof

102,769

XI

Textiles and textile articles

109,425

V

Mineral products

91,728

Členění dle SITC 1

Členění dle SITC 1

7

Machinery and transport equipment

527,754

6

Manufactured goods classified chiefly...

86,569

6

Manufactured goods classified chiefly...Mineral fuels, lubricants and related...

341,790

2

Raw materials, except fuels

 

71,968

8

Miscellaneous manufactured articles

279,239

3

Mineral fuels, lubricants and related...

51,648

5

Chemicals and related prod, n.e.s.

203,403

7

Machinery and transport equipment

31,135

3

Mineral fuels, lubricants and related...

187,539

 

Miscellaneous manufactured articles

11,565

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Černá Hora je členem CEFTA. S Ruskou federací má Dohodu o zóně volného obchodu pro zboží, u něhož bylo alespoň 51% hodnoty vyrobeno v Černé Hoře. Dne 1. 5. 2010 vstoupila v platnost její Stabilizační a asociační dohoda s EU.

Svobodná celní zóna je v Černé Hoře vnímána jako jeden z nástrojů na podporu přílivu zahraničních investic. Existence těchto zón sice přispívá ke zvýšení vývozu, transferu moderní technologie i větší domácí zaměstnanosti, v praxi však nejsou příliš rozšířeny.

Přijatý zákon o podnicích zakládaných a působících za zvláštních podmínek umožňuje zahraničním fyzickým a právnickým subjektům zakládat firmy činné v mezinárodním obchodě, ve vývozu domácích výrobků a služeb, nabízející finanční i nefinanční služby, management či poradenské a další aktivity. V zóně nesmí působit podniky s ekologicky závadnou produkcí ani vojenské firmy.

Zboží dopravené do svobodné celní zóny je osvobozeno od 9% daně ze zisku, celních dávek i DPH. Týká se to i zboží určeného k výstavbě či udržování objektů a infrastruktury uvnitř zóny. Dovoz a vývoz v ní nepodléhá kontingentům ani jiným obchodním omezením. Zákon v zóně nelimituje kapitálové vklady ani transfer zisku a akcií. Subjekty celní zóny jsou osvobozeny od placení daně z nemovitosti. Právní jistoty uživatele jsou posíleny jeho výlukou z případného zestátnění. Za pracovníky zóny je třeba hradit 6% důchodové a invalidní pojištění a 4% zdravotní pojištění.

Jedinou operující free zónou je:

AD Luka Bar (Port of Bar Holding) Obala 13. Jula bb
85000 Bar, Montenegro
Phone/Fax: +382 30 312 666
E- mail: lukabar@t-com.me
Web: www.lukabar.me

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2018 hodnoty 687 mil. €, což byl meziroční růst o 11 %.

Největší rozmach zaznamenal příliv zahraničních investic v letech 2006–2008. V tom roce bylo v Černé Hoře registrováno 4 700 zahraničních firem. Zahraniční kapitál dominuje v Černé Hoře v pořadí velikosti z Norska, Ruska, Itálie, Slovinska, Ázerbájdžánu, Maďarska, Švýcarska, Lucemburska, Nizozemska;, Německa a Turecka. Přibližně polovina zahraničních investic je směrována na pobřeží a 44 % do Podgorice a širokého okolí. 28 % zahraničních investic směřuje do finančního sektoru, 22 % do cestovního ruchu, 14 % do stavebnictví, 11 % do služeb, 5 % do dopravy a 2 % do zemědělství.

Zatímco v letech 2006–2007 byl značný příliv přímých zahraničních investic (52,6 %) realizován do nemovitostí, v r. 2008 se začal výrazněji směrovat do ostatních oblastí. V roce 2012 dosáhly investice do nemovitostí 35,7 % z celkové částky, investice do podniků a bank 33,6 % mezifiremní dluh 25,6 %.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (předběžně)

Přímé investice (net)

389 104

461 591

323 879

353 940

619 274

371 568

484 332

327 575

1. Aktiva

-12 334

-20 760

-13 047

-20 662

-11 064

167 024

10 115

 87 231

1.1. Equity capital and reinvested earnings

-24 199

-2 604

-3 546

-7 860

-10 976

160 656

- 5 220

33 789

1.2. Debt instruments

11 865

-18 156

-9 501

-12 802

-88

6 368

15 335

53 442
1.3. Liabilities

401 438

482 350

336 926

374 602

630 338

204 543

494 448

414 805

2.1. Equity capital and reinvested earnings

314 980

416 623

247 955

207 535

418 779

82 200

340 186

292 116

2.2. Debt instruments

86 458

65 728

88 971

167 067

211 559

122 343

154 262

122 690

* údaje nebyly doposud zveřejněny
Údaje v mil. EUR

Země

Celkový objem investic (mil. EUR)

Maďarsko

59 476,81

Itálie

116 734,75

Velká Británie

48 347, 34

Rusko

66 815,97

Švýcarsko

39 664,35
Německo

65 528,95

Srbsko

30 562,70

Kypr

24 339,51

Turecko

53 170,93

Španělsko

16 516,76

Malta

13 757,42

Rakousko

11 493,73

Jihoafrická republika

111 602,91

Nizozemsko

10 457,78

Velká Británie

10 274,95

Chorvatsko

8 488,23

Lucembursko

7 855,53

Polsko 7 390,47
Slovinsko 6 028,50
Monako 5 845,11
Belgie 5 760,67
Česká republika 4 743,16
Bosna a Hercegovina 4 603,99
Katar 4 493,68
Lotyšsko 4 487,82
Panama 3 910,02
Švédsko 3 774,27
Francie 5 409,29
a další země  
Celkem

843 101,1

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Jako největší problémy podnikání v ME bývají uváděny úvěrová nedostupnost, vysoké daně, restriktivní regulace na trhu práce, nedostatečná infrastruktura, byrokracie, slabá pracovní disciplína práceschopného obyvatelstva a jen v menší míře korupce a organizovaný zločin, jakkoli je všeobecně považována za největší problém ME.

Produktivita práce v zemi je na úrovni pouhých 30 % průměru produktivity dosahované v EU.

V zájmu přílivu zahraničních investic zúžila vláda Černé Hory dřívější investiční restrikce, umožnila transfer/repatriaci zisku a dividend a poskytla četné investiční záruky. Za tím účelem byly přijaty dvě desítky zákonů. Nejvýznamnějšími je Zákon o zahraničních investicích, Zákon o podniku, Zákon o insolventnosti, Zákon o transferu vlastnických práv, Zákon o účetnictví, Zákon o svobodných zónách, Zákoník práce, Zákon o bezpečnosti, Koncesní zákon, Restituční zákon, a balíček zákonů z oblasti daňové politiky.

Zákon o zahraničních investicích sjednocuje proceduru schvalování dohody o zahraniční investici, snižuje minimální podíl účasti zahraničního kapitálu z 51 na 25 %, rozšiřuje aktivity, v nichž může cizinec mít většinový podíl, sjednocuje postavení zahraničního investora s domácím v daňových otázkách, právní ochraně a ochraně majetku. Zaručuje právo transferu na jinou osobu jakož i repatriace zisku, zahraničnímu investorovi poskytuje ochranu před vyvlastněním majetku. V porovnání s předchozím zákonem je kratší a transparentnější.

Legislativní prostředí dále upravuje přes dvacet obchodních zákonů. Nejvýznamnějšími jsou Zákon o obchodních organizacích (zjednodušil proceduru registrace podniků), Zákon o obchodní insolvenci, Zákon o účetnictví a auditu, Zákon o konkurenci, Celní zákon, Zákoník práce, Zákon o Centrální bance, Zákon o příspěvcích, Zákon o stávkách, Zákon o elektronickém podpisu a Zákon a svobodných zónách.

Nově založený výrobní či zpracovatelský podnik v ekonomicky nerozvinutém regionu je osvobozen od placení daní ze zisku v průběhu prvních tří let. Daň ze zisku se při investici do základního jmění snižuje o 25 % této investice (max. však 30 % původně vypočítané daně pro daný rok). Dovozy výrobního zařízení pro zahraniční investice (ne osobní vozy a hrací automaty) jsou osvobozeny od placení dovozního cla. Suroviny a náhradní díly, které se Černé Hoře nevyrábějí či nejsou vyráběny v dostatečném množství, jsou osvobozeny od placení dovozního cla. Jsou-li příjemci tohoto zboží výrobní firmy, snižuje se clo na 50 % (toto ustanovení zní poněkud složitě, doporučujeme se v případě potřeby ujistit o přesném výkladu pro řešení konkrétní situace, např. v Montenegro Investment Promotion Agency (MIPA; tel.: 00382 20 203 140, 203 141, 202 910).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: